Индустрията за управление на активи

Управляващите дружества са едни от основните участници на капиталовите пазари. Тези компании предлагат професионално управление на инвестициите, което позволява на институционалните инвеститори да се концентрират върху развитието на основния си бизнес. Ползването на външен инвестиционен мениджър има своите предимства. Институционалните инвеститори реализират значително намаление на разходите поради съкращаването на разходите за управление. Предвид размера на управляваните средства, управляващите компании имат и значителни икономии от мащаба, от което клиентите също реализират печалба. И не на последно място, гаранцията за професионален мениджмънт на управляващата компания позволява на клиента да се ползва от професионално управление на инвестициите си.

В световен мащаб компаниите за управление на финансови активи управляват активи във взаимни фондове на стойност милиарди долари. Въпреки по-късния си старт, поради обективни причини, индустрията набира скорост и в новите пазарни икономики от Централна и Източна Европа. По данни на Европейската асоциация на управляващите дружества (EFAMA) към края на септември 2020 г. нетните активи във взаимни фондове в Европа достигат 16,592 милиарда евро.
Очакванията на експертите са, че индустрията за управление на финансови активи тепърва ще се развива в България. Икономическото развитие на страната и на финансовия пазар вече показаха необходимост от професионално управление на инвестициите. Индивидуалните инвеститори и фирмите търсят инвестиционни алтернативи на банковия депозит, каквито само професионалните мениджъри биха могли да осигурят. Показателен за това е фактът, че към края ноември 2020 г. нетните активи под управление във взаимни фондове у нас възлизат на 1,635 млрд. лева*.

(* по данни на БАУД)

Нашите клиенти

Към 31.10.2020 г. управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт"ЕАД управлява и консултира управлението на финансови активи на големи индивидуални и институционални инвеститори на обща стойност над 4,358 млрд. лева:

  • Пенсионните фондове на ПОК Доверие - www.poc-doverie.bg
  • ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - www.bulstrad.bg
  • ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - www.bulstradlife.bg
  • Гаранционен фонд за задължително застраховане - guaranteefund.org
  • Ви Ай Джи Пропъртис България АД
  • Застрахователно дружество Нова Инс ЕАД - https://www.novains.bg/