Индустрията за управление на активи

Управляващите дружества са едни от основните участници на капиталовите пазари. Тези компании предлагат професионално управление на инвестициите, което позволява на институционалните инвеститори да се концентрират върху развитието на основния си бизнес, а на индивидуалните инвеститори и фирмите предоставят инвестиционни алтернативи на банковия депозит, каквито само професионални мениджъри биха могли да осигурят.

Ползването на външен инвестиционен мениджър има своите предимства. Институционалните инвеститори реализират значително намаление на разходите поради съкращаването на разходите за управление, Предвид размера на управляваните средства, управляващите компании имат и значителни икономии от мащаба, от което клиентите също реализират печалба. И не на последно място, гаранцията за професионален мениджмънт на управляващата компания позволява на клиента да се ползва от професионално управление на инвестициите си.
В световен мащаб компаниите за управление на финансови активи управляват активи във взаимни фондове на стойност милиарди долари.

Нашите клиенти

Към 30.04.2024 г. управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт"ЕАД управлява и консултира управлението на финансови активи на големи индивидуални и институционални инвеститори на обща стойност над 6,219 млрд. лева:

  • Пенсионните фондове на ПОК Доверие - www.poc-doverie.bg
  • ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - www.bulstrad.bg
  • ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - www.bulstradlife.bg
  • Гаранционен фонд за задължително застраховане - www.guaranteefund.org
  • Ви Ай Джи Пропъртис България АД