ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
14.01.20219.1935 лв.9.1659 лв.N/A9.2577 лв.9.1797 лв.
13.01.20219.1830 лв.9.1554 лв.N/A9.2471 лв.9.1692 лв.
12.01.20219.1668 лв.9.1394 лв.N/A9.2309 лв.9.1531 лв.
11.01.20219.1681 лв.9.1407 лв.N/A9.2322 лв.9.1544 лв.
08.01.20219.1711 лв.9.1437 лв.N/A9.2352 лв.9.1574 лв.
07.01.20219.1596 лв.9.1322 лв.N/A9.2236 лв.9.1459 лв.
06.01.20219.1417 лв.9.1143 лв.N/A9.2056 лв.9.1280 лв.
05.01.20219.1501 лв.9.1227 лв.N/A9.2141 лв.9.1364 лв.
04.01.20219.1557 лв.9.1283 лв.N/A9.2197 лв.9.1420 лв.
31.12.20209.1505 лв.9.1231 лв.N/A9.2145 лв.9.1368 лв.
30.12.20209.1518 лв.9.1244 лв.N/A9.2158 лв.9.1381 лв.
29.12.20209.1363 лв.9.1089 лв.N/A9.2001 лв.9.1226 лв.
23.12.20209.1083 лв.9.0811 лв.N/A9.1720 лв.9.0947 лв.
22.12.20209.1115 лв.9.0843 лв.N/A9.1752 лв.9.0979 лв.
21.12.20209.1036 лв.9.0764 лв.N/A9.1673 лв.9.0900 лв.
18.12.20209.1209 лв.9.0935 лв.N/A9.1846 лв.9.1072 лв.
17.12.20209.1221 лв.9.0947 лв.N/A9.1858 лв.9.1084 лв.
16.12.20209.1305 лв.9.1031 лв.N/A9.1943 лв.9.1168 лв.
15.12.20209.1180 лв.9.0906 лв.N/A9.1817 лв.9.1043 лв.
14.12.20209.1259 лв.9.0985 лв.N/A9.1897 лв.9.1122 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
14.01.20219.1797 лв.9.1797 лв.9.0879 лв.8.8125 лв.9.1797 лв.
13.01.20219.1692 лв.9.1692 лв.9.0775 лв.8.8024 лв.9.1692 лв.
12.01.20219.1531 лв.9.1531 лв.9.0616 лв.8.7870 лв.9.1531 лв.
11.01.20219.1544 лв.9.1544 лв.9.0629 лв.8.7882 лв.9.1544 лв.
08.01.20219.1574 лв.9.1574 лв.9.0658 лв.8.7911 лв.9.1574 лв.
07.01.20219.1459 лв.9.1459 лв.9.0544 лв.8.7801 лв.9.1459 лв.
06.01.20219.1280 лв.9.1280 лв.9.0367 лв.8.7629 лв.9.1280 лв.
05.01.20219.1364 лв.9.1364 лв.9.0450 лв.8.7709 лв.9.1364 лв.
04.01.20219.1420 лв.9.1420 лв.9.0506 лв.8.7763 лв.9.1420 лв.
31.12.20209.1368 лв.9.1368 лв.9.0454 лв.8.7713 лв.9.1368 лв.
30.12.20209.1381 лв.9.1381 лв.9.0467 лв.8.7726 лв.9.1381 лв.
29.12.20209.1226 лв.9.1226 лв.9.0314 лв.8.7577 лв.9.1226 лв.
23.12.20209.0947 лв.9.0947 лв.9.0038 лв.8.7309 лв.9.0947 лв.
22.12.20209.0979 лв.9.0979 лв.9.0069 лв.8.7340 лв.9.0979 лв.
21.12.20209.0900 лв.9.0900 лв.8.9991 лв.8.7264 лв.9.0900 лв.
18.12.20209.1072 лв.9.1072 лв.9.0161 лв.8.7429 лв.9.1072 лв.
17.12.20209.1084 лв.9.1084 лв.9.0173 лв.8.7441 лв.9.1084 лв.
16.12.20209.1168 лв.9.1168 лв.9.0256 лв.8.7521 лв.9.1168 лв.
15.12.20209.1043 лв.9.1043 лв.9.0133 лв.8.7401 лв.9.1043 лв.
14.12.20209.1122 лв.9.1122 лв.9.0211 лв.8.7477 лв.9.1122 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.