ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
13.06.20249.7496 лв.9.7204 лв.N/A9.8177 лв.9.7350 лв.
12.06.20249.7546 лв.9.7254 лв.N/A9.8228 лв.9.7400 лв.
11.06.20249.7211 лв.9.6919 лв.N/A9.7890 лв.9.7065 лв.
10.06.20249.7322 лв.9.7030 лв.N/A9.8002 лв.9.7176 лв.
07.06.20249.7230 лв.9.6938 лв.N/A9.7909 лв.9.7084 лв.
06.06.20249.7733 лв.9.7441 лв.N/A9.8416 лв.9.7587 лв.
05.06.20249.7560 лв.9.7268 лв.N/A9.8242 лв.9.7414 лв.
04.06.20249.7633 лв.9.7341 лв.N/A9.8316 лв.9.7487 лв.
03.06.20249.7862 лв.9.7568 лв.N/A9.8546 лв.9.7715 лв.
31.05.20249.7547 лв.9.7255 лв.N/A9.8229 лв.9.7401 лв.
30.05.20249.7500 лв.9.7208 лв.N/A9.8182 лв.9.7354 лв.
29.05.20249.7535 лв.9.7243 лв.N/A9.8217 лв.9.7389 лв.
28.05.20249.7864 лв.9.7570 лв.N/A9.8548 лв.9.7717 лв.
27.05.20249.7905 лв.9.7611 лв.N/A9.8589 лв.9.7758 лв.
23.05.20249.8089 лв.9.7795 лв.N/A9.8775 лв.9.7942 лв.
22.05.20249.8241 лв.9.7947 лв.N/A9.8928 лв.9.8094 лв.
21.05.20249.7976 лв.9.7682 лв.N/A9.8661 лв.9.7829 лв.
20.05.20249.8003 лв.9.7709 лв.N/A9.8688 лв.9.7856 лв.
17.05.20249.8034 лв.9.7740 лв.N/A9.8719 лв.9.7887 лв.
16.05.20249.7927 лв.9.7633 лв.N/A9.8611 лв.9.7780 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
13.06.20249.7350 лв.9.7350 лв.9.6377 лв.9.3456 лв.9.7350 лв.
12.06.20249.7400 лв.9.7400 лв.9.6426 лв.9.3504 лв.9.7400 лв.
11.06.20249.7065 лв.9.7065 лв.9.6094 лв.9.3182 лв.9.7065 лв.
10.06.20249.7176 лв.9.7176 лв.9.6204 лв.9.3289 лв.9.7176 лв.
07.06.20249.7084 лв.9.7084 лв.9.6113 лв.9.3201 лв.9.7084 лв.
06.06.20249.7587 лв.9.7587 лв.9.6611 лв.9.3684 лв.9.7587 лв.
05.06.20249.7414 лв.9.7414 лв.9.6440 лв.9.3517 лв.9.7414 лв.
04.06.20249.7487 лв.9.7487 лв.9.6512 лв.9.3588 лв.9.7487 лв.
03.06.20249.7715 лв.9.7715 лв.9.6738 лв.9.3806 лв.9.7715 лв.
31.05.20249.7401 лв.9.7401 лв.9.6427 лв.9.3505 лв.9.7401 лв.
30.05.20249.7354 лв.9.7354 лв.9.6380 лв.9.3460 лв.9.7354 лв.
29.05.20249.7389 лв.9.7389 лв.9.6415 лв.9.3493 лв.9.7389 лв.
28.05.20249.7717 лв.9.7717 лв.9.6740 лв.9.3808 лв.9.7717 лв.
27.05.20249.7758 лв.9.7758 лв.9.6780 лв.9.3848 лв.9.7758 лв.
23.05.20249.7942 лв.9.7942 лв.9.6963 лв.9.4024 лв.9.7942 лв.
22.05.20249.8094 лв.9.8094 лв.9.7113 лв.9.4170 лв.9.8094 лв.
21.05.20249.7829 лв.9.7829 лв.9.6851 лв.9.3916 лв.9.7829 лв.
20.05.20249.7856 лв.9.7856 лв.9.6877 лв.9.3942 лв.9.7856 лв.
17.05.20249.7887 лв.9.7887 лв.9.6908 лв.9.3972 лв.9.7887 лв.
16.05.20249.7780 лв.9.7780 лв.9.6802 лв.9.3869 лв.9.7780 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.