ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
30.06.20229.6199 лв.9.5911 лв.N/A9.6871 лв.9.6055 лв.
29.06.20229.6248 лв.9.5960 лв.N/A9.6921 лв.9.6104 лв.
28.06.20229.5941 лв.9.5653 лв.N/A9.6611 лв.9.5797 лв.
27.06.20229.5926 лв.9.5638 лв.N/A9.6596 лв.9.5782 лв.
24.06.20229.6104 лв.9.5816 лв.N/A9.6776 лв.9.5960 лв.
23.06.20229.6056 лв.9.5768 лв.N/A9.6727 лв.9.5912 лв.
22.06.20229.5885 лв.9.5597 лв.N/A9.6555 лв.9.5741 лв.
21.06.20229.5796 лв.9.5510 лв.N/A9.6466 лв.9.5653 лв.
20.06.20229.5803 лв.9.5517 лв.N/A9.6473 лв.9.5660 лв.
17.06.20229.5903 лв.9.5615 лв.N/A9.6573 лв.9.5759 лв.
16.06.20229.5783 лв.9.5497 лв.N/A9.6453 лв.9.5640 лв.
15.06.20229.5860 лв.9.5572 лв.N/A9.6530 лв.9.5716 лв.
14.06.20229.5491 лв.9.5205 лв.N/A9.6158 лв.9.5348 лв.
13.06.20229.5535 лв.9.5249 лв.N/A9.6203 лв.9.5392 лв.
10.06.20229.6029 лв.9.5741 лв.N/A9.6700 лв.9.5885 лв.
09.06.20229.6509 лв.9.6219 лв.N/A9.7183 лв.9.6364 лв.
08.06.20229.6746 лв.9.6456 лв.N/A9.7422 лв.9.6601 лв.
07.06.20229.6781 лв.9.6491 лв.N/A9.7457 лв.9.6636 лв.
06.06.20229.6967 лв.9.6677 лв.N/A9.7645 лв.9.6822 лв.
03.06.20229.6947 лв.9.6657 лв.N/A9.7625 лв.9.6802 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
30.06.20229.6055 лв.9.6055 лв.9.5094 лв.9.2213 лв.9.6055 лв.
29.06.20229.6104 лв.9.6104 лв.9.5143 лв.9.2260 лв.9.6104 лв.
28.06.20229.5797 лв.9.5797 лв.9.4839 лв.9.1965 лв.9.5797 лв.
27.06.20229.5782 лв.9.5782 лв.9.4824 лв.9.1951 лв.9.5782 лв.
24.06.20229.5960 лв.9.5960 лв.9.5000 лв.9.2122 лв.9.5960 лв.
23.06.20229.5912 лв.9.5912 лв.9.4953 лв.9.2076 лв.9.5912 лв.
22.06.20229.5741 лв.9.5741 лв.9.4784 лв.9.1911 лв.9.5741 лв.
21.06.20229.5653 лв.9.5653 лв.9.4696 лв.9.1827 лв.9.5653 лв.
20.06.20229.5660 лв.9.5660 лв.9.4703 лв.9.1834 лв.9.5660 лв.
17.06.20229.5759 лв.9.5759 лв.9.4801 лв.9.1929 лв.9.5759 лв.
16.06.20229.5640 лв.9.5640 лв.9.4684 лв.9.1814 лв.9.5640 лв.
15.06.20229.5716 лв.9.5716 лв.9.4759 лв.9.1887 лв.9.5716 лв.
14.06.20229.5348 лв.9.5348 лв.9.4395 лв.9.1534 лв.9.5348 лв.
13.06.20229.5392 лв.9.5392 лв.9.4438 лв.9.1576 лв.9.5392 лв.
10.06.20229.5885 лв.9.5885 лв.9.4926 лв.9.2050 лв.9.5885 лв.
09.06.20229.6364 лв.9.6364 лв.9.5400 лв.9.2509 лв.9.6364 лв.
08.06.20229.6601 лв.9.6601 лв.9.5635 лв.9.2737 лв.9.6601 лв.
07.06.20229.6636 лв.9.6636 лв.9.5670 лв.9.2771 лв.9.6636 лв.
06.06.20229.6822 лв.9.6822 лв.9.5854 лв.9.2949 лв.9.6822 лв.
03.06.20229.6802 лв.9.6802 лв.9.5834 лв.9.2930 лв.9.6802 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и документите с ключова информация за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.