ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
01.12.20229.4025 лв.9.3743 лв.N/A9.4682 лв.9.3884 лв.
30.11.20229.3812 лв.9.3530 лв.N/A9.4467 лв.9.3671 лв.
29.11.20229.3626 лв.9.3346 лв.N/A9.4281 лв.9.3486 лв.
28.11.20229.3640 лв.9.3360 лв.N/A9.4295 лв.9.3500 лв.
25.11.20229.3836 лв.9.3554 лв.N/A9.4491 лв.9.3695 лв.
24.11.20229.3602 лв.9.3322 лв.N/A9.4256 лв.9.3462 лв.
23.11.20229.3495 лв.9.3215 лв.N/A9.4149 лв.9.3355 лв.
22.11.20229.3399 лв.9.3119 лв.N/A9.4052 лв.9.3259 лв.
21.11.20229.3216 лв.9.2936 лв.N/A9.3867 лв.9.3076 лв.
18.11.20229.3128 лв.9.2850 лв.N/A9.3779 лв.9.2989 лв.
17.11.20229.2994 лв.9.2716 лв.N/A9.3644 лв.9.2855 лв.
16.11.20229.3188 лв.9.2908 лв.N/A9.3839 лв.9.3048 лв.
15.11.20229.3199 лв.9.2919 лв.N/A9.3850 лв.9.3059 лв.
14.11.20229.3229 лв.9.2949 лв.N/A9.3880 лв.9.3089 лв.
11.11.20229.3270 лв.9.2990 лв.N/A9.3922 лв.9.3130 лв.
10.11.20229.3412 лв.9.3132 лв.N/A9.4065 лв.9.3272 лв.
09.11.20229.2877 лв.9.2599 лв.N/A9.3526 лв.9.2738 лв.
08.11.20229.2828 лв.9.2550 лв.N/A9.3477 лв.9.2689 лв.
07.11.20229.2692 лв.9.2414 лв.N/A9.3340 лв.9.2553 лв.
04.11.20229.2559 лв.9.2281 лв.N/A9.3206 лв.9.2420 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
01.12.20229.3884 лв.9.3884 лв.9.2945 лв.9.0129 лв.9.3884 лв.
30.11.20229.3671 лв.9.3671 лв.9.2734 лв.8.9924 лв.9.3671 лв.
29.11.20229.3486 лв.9.3486 лв.9.2551 лв.8.9747 лв.9.3486 лв.
28.11.20229.3500 лв.9.3500 лв.9.2565 лв.8.9760 лв.9.3500 лв.
25.11.20229.3695 лв.9.3695 лв.9.2758 лв.8.9947 лв.9.3695 лв.
24.11.20229.3462 лв.9.3462 лв.9.2527 лв.8.9724 лв.9.3462 лв.
23.11.20229.3355 лв.9.3355 лв.9.2421 лв.8.9621 лв.9.3355 лв.
22.11.20229.3259 лв.9.3259 лв.9.2326 лв.8.9529 лв.9.3259 лв.
21.11.20229.3076 лв.9.3076 лв.9.2145 лв.8.9353 лв.9.3076 лв.
18.11.20229.2989 лв.9.2989 лв.9.2059 лв.8.9269 лв.9.2989 лв.
17.11.20229.2855 лв.9.2855 лв.9.1926 лв.8.9141 лв.9.2855 лв.
16.11.20229.3048 лв.9.3048 лв.9.2118 лв.8.9326 лв.9.3048 лв.
15.11.20229.3059 лв.9.3059 лв.9.2128 лв.8.9337 лв.9.3059 лв.
14.11.20229.3089 лв.9.3089 лв.9.2158 лв.8.9365 лв.9.3089 лв.
11.11.20229.3130 лв.9.3130 лв.9.2199 лв.8.9405 лв.9.3130 лв.
10.11.20229.3272 лв.9.3272 лв.9.2339 лв.8.9541 лв.9.3272 лв.
09.11.20229.2738 лв.9.2738 лв.9.1811 лв.8.9028 лв.9.2738 лв.
08.11.20229.2689 лв.9.2689 лв.9.1762 лв.8.8981 лв.9.2689 лв.
07.11.20229.2553 лв.9.2553 лв.9.1627 лв.8.8851 лв.9.2553 лв.
04.11.20229.2420 лв.9.2420 лв.9.1496 лв.8.8723 лв.9.2420 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и документите с ключова информация за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.