ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
28.05.20208.9272 лв.8.9004 лв.N/A8.9896 лв.8.9138 лв.
27.05.20208.9312 лв.8.9044 лв.N/A8.9936 лв.8.9178 лв.
26.05.20208.9144 лв.8.8876 лв.N/A8.9767 лв.8.9010 лв.
22.05.20208.8933 лв.8.8667 лв.N/A8.9555 лв.8.8800 лв.
21.05.20208.8873 лв.8.8607 лв.N/A8.9494 лв.8.8740 лв.
20.05.20208.8911 лв.8.8645 лв.N/A8.9533 лв.8.8778 лв.
19.05.20208.8786 лв.8.8520 лв.N/A8.9407 лв.8.8653 лв.
18.05.20208.8728 лв.8.8462 лв.N/A8.9348 лв.8.8595 лв.
15.05.20208.8439 лв.8.8175 лв.N/A8.9058 лв.8.8307 лв.
14.05.20208.8418 лв.8.8154 лв.N/A8.9036 лв.8.8286 лв.
13.05.20208.9521 лв.8.8105 лв.N/A8.8636 лв.8.8459 лв.
12.05.20208.9553 лв.8.8137 лв.N/A8.8668 лв.8.8491 лв.
11.05.20208.9498 лв.8.8083 лв.N/A8.8614 лв.8.8437 лв.
08.05.20208.9575 лв.8.8159 лв.N/A8.8690 лв.8.8513 лв.
07.05.20208.9484 лв.8.8069 лв.N/A8.8600 лв.8.8423 лв.
05.05.20208.9547 лв.8.8131 лв.N/A8.8662 лв.8.8485 лв.
04.05.20208.9427 лв.8.8014 лв.N/A8.8544 лв.8.8367 лв.
30.04.20208.9757 лв.8.8338 лв.N/A8.8870 лв.8.8693 лв.
29.04.20208.9807 лв.8.8387 лв.N/A8.8919 лв.8.8742 лв.
28.04.20208.9405 лв.8.7992 лв.N/A8.8522 лв.8.8345 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
28.05.20208.9138 лв.8.9138 лв.8.8247 лв.8.5572 лв.8.9138 лв.
27.05.20208.9178 лв.8.9178 лв.8.8286 лв.8.5611 лв.8.9178 лв.
26.05.20208.9010 лв.8.9010 лв.8.8120 лв.8.5450 лв.8.9010 лв.
22.05.20208.8800 лв.8.8800 лв.8.7912 лв.8.5248 лв.8.8800 лв.
21.05.20208.8740 лв.8.8740 лв.8.7853 лв.8.5190 лв.8.8740 лв.
20.05.20208.8778 лв.8.8778 лв.8.7890 лв.8.5227 лв.8.8778 лв.
19.05.20208.8653 лв.8.8653 лв.8.7766 лв.8.5107 лв.8.8653 лв.
18.05.20208.8595 лв.8.8595 лв.8.7709 лв.8.5051 лв.8.8595 лв.
15.05.20208.8307 лв.8.8307 лв.8.7424 лв.8.4775 лв.8.8307 лв.
14.05.20208.8286 лв.8.8286 лв.8.7403 лв.8.4755 лв.8.8286 лв.
13.05.20208.8459 лв.8.8459 лв.8.7574 лв.8.4921 лв.8.8459 лв.
12.05.20208.8491 лв.8.8491 лв.8.7606 лв.8.4951 лв.8.8491 лв.
11.05.20208.8437 лв.8.8437 лв.8.7553 лв.8.4900 лв.8.8437 лв.
08.05.20208.8513 лв.8.8513 лв.8.7628 лв.8.4972 лв.8.8513 лв.
07.05.20208.8423 лв.8.8423 лв.8.7539 лв.8.4886 лв.8.8423 лв.
05.05.20208.8485 лв.8.8485 лв.8.7600 лв.8.4946 лв.8.8485 лв.
04.05.20208.8367 лв.8.8367 лв.8.7483 лв.8.4832 лв.8.8367 лв.
30.04.20208.8693 лв.8.8693 лв.8.7806 лв.8.5145 лв.8.8693 лв.
29.04.20208.8742 лв.8.8742 лв.8.7855 лв.8.5192 лв.8.8742 лв.
28.04.20208.8345 лв.8.8345 лв.8.7462 лв.8.4811 лв.8.8345 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.