ДФ „Ди Ви Комфорт“ е прекратен на 07.04.2016 г. с вливането му в ДФ „Ди Ви Хармония“ (към настоящия момент ДФ "Ди Ви Баланс")!