ДИ ВИ ДИНАМИК
ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!
pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2021
28.03.2022
pdf icon
Информация към дата
31.10.2022
pdf icon
Информация към дата
30.09.2022
pdf icon
Информация към дата
31.08.2022
pdf icon
Информация към дата
29.07.2022
pdf icon
Информация към МФО към 30.06.2022
30.06.2022
pdf icon
Междинен финансов отчет към 30.06.2022
30.06.2022
pdf icon
Информация към дата
30.06.2022
pdf icon
Информация към дата
31.05.2022
pdf icon
Информация към дата
29.04.2022
pdf icon
Информация към дата
31.03.2022
pdf icon
Информация към дата
28.02.2022
pdf icon
Информация към дата
31.01.2022
pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска
25.01.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.11.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.10.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.10.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.09.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.09.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.08.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.08.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.07.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.07.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.06.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.06.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.05.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.05.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.04.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.04.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.03.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.03.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
28.02.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.02.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.01.2022
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.01.2022
pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2020г.
29.03.2021
pdf icon
Информация към дата
31.12.2021
pdf icon
Информация към дата
30.11.2021
pdf icon
Информация към дата
29.10.2021
pdf icon
Информация към дата
30.09.2021
pdf icon
Информация към дата
31.08.2021
pdf icon
Информация към дата
30.07.2021
pdf icon
Междинен финансов отчет към
30.06.2021
pdf icon
Информация към МФО към 30.06.2021
30.06.2021
pdf icon
Информация към дата
30.06.2021
pdf icon
Информация към дата
31.05.2021
pdf icon
Информация към дата
29.04.2021
pdf icon
Информация към дата
31.03.2021
pdf icon
Информация към дата
26.02.2021
pdf icon
Информация към дата
29.01.2021
pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска
08.01.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.12.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.12.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.11.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.11.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
29.10.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.10.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.09.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.09.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.08.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
13.08.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.07.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.07.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.06.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.06.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.05.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
14.05.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
29.04.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.04.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.03.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.03.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
26.02.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.02.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.01.2021
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.01.2021
pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2019г.
01.04.2020
pdf icon
Информация към дата
31.12.2020
pdf icon
Информация към дата
30.11.2020
pdf icon
Информация към дата
30.10.2020
pdf icon
Информация към дата
30.09.2020
pdf icon
Информация към дата
31.08.2020
pdf icon
Информация към дата
31.07.2020
pdf icon
Информация към дата
30.06.2020
pdf icon
Информация към МФО към 30.06.2020
30.06.2020
pdf icon
Междинен финансов отчет към
30.06.2020
pdf icon
Информация към дата
31.05.2020
pdf icon
Информация към дата
30.04.2020
pdf icon
Информация към дата
31.03.2020
pdf icon
Информация към дата
28.02.2020
pdf icon
Информация към дата
31.01.2020
pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска
10.01.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.12.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.12.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.11.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
13.11.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.10.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.10.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.09.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.09.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.08.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
14.08.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.07.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.07.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.06.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.06.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
29.05.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.05.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.04.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.04.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.03.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
13.03.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
28.02.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
14.02.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.01.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.01.2020
pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2018г.
29.03.2019
pdf icon
Информация към дата
31.12.2019
pdf icon
Информация към дата
29.11.2019
pdf icon
Информация към дата
31.10.2019
pdf icon
Информация към дата
30.09.2019
pdf icon
Информация към дата
31.08.2019
pdf icon
Информация към дата
31.07.2019
pdf icon
Междинен финансов отчет към
30.06.2019
pdf icon
Информация към МФО към 30.06.2019
30.06.2019
pdf icon
Информация към дата
30.06.2019
pdf icon
Информация към дата
31.05.2019
pdf icon
Информация към дата
30.04.2019
pdf icon
Информация към дата
31.03.2019
pdf icon
Информация към дата
28.02.2019
pdf icon
Информация към дата
31.01.2019
pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска
04.01.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.12.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
13.12.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
29.11.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.11.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.10.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.10.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.09.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
13.09.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.08.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.08.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.07.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.07.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.06.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
14.06.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.05.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.05.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.04.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.04.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
29.03.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.03.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
28.02.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.02.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.01.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.01.2019
pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.
29.03.2018
pdf icon
Информация към дата
31.12.2018
pdf icon
Информация към дата
30.11.2018
pdf icon
Информация към дата
31.10.2018
pdf icon
Информация към дата
30.09.2018
pdf icon
Информация към дата
31.08.2018
pdf icon
Информация към дата
31.07.2018
pdf icon
Междинен финансов отчет към 30.06.2018
30.07.2018
pdf icon
Информация към МФО към 30.06.2018
30.07.2018
pdf icon
Информация към дата
30.06.2018
pdf icon
Информация към дата
31.05.2018
pdf icon
Информация към дата
30.04.2018
pdf icon
Информация към дата
31.03.2018
pdf icon
Информация към дата
28.02.2018
pdf icon
Информация към дата
31.01.2018
pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска
12.01.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.12.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
14.12.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.11.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.11.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.10.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.10.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
28.09.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
28.09.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
14.09.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.08.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.08.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.07.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
13.07.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
29.06.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.06.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.05.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.05.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.04.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
13.04.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.03.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.03.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
28.02.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.02.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.01.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.01.2018
pdf icon
Отчет за дейността към 31/12/2006г.
31.12.2006
pdf icon
Информация към дата
31.12.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/12/2006г.
31.12.2006
pdf icon
Информация към дата
30.11.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/11/2006г.
30.11.2006
pdf icon
Информация към дата
31.10.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/10/2006г.
31.10.2006
pdf icon
Информация към дата
30.09.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/09/2006г.
30.09.2006
pdf icon
Информация към дата
31.08.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/08/2006г.
31.08.2006
pdf icon
Информация към дата
31.07.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/07/2006г.
31.07.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/06/2006г.
30.06.2006
pdf icon
Информация към дата
30.06.2006
pdf icon
Информация към дата
31.05.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/05/2006г.
31.05.2006
pdf icon
Информация към дата
30.04.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/04/2006г.
30.04.2006
pdf icon
Информация към дата
31.03.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/03/2006г.
31.03.2006
pdf icon
Информация към дата
28.02.2006
excel icon
Приложение към информация към 28/02/2006г.
28.02.2006
pdf icon
Информация към дата
31.01.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/01/2006г.
31.01.2006

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и документите с ключова информация за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.