Документи, актуални до 17.03.2020

Отчети и друга информация

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2019г.01.04.2020
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.03.2020
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата28.02.2020
pdf icon
Информация до притежателите на дялове във връзка с преобразуването чрез вливане на ДФ "Ди Ви Евробонд " в ДФ "Ди Ви Баланс"03.02.2020
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.01.2020

pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.03.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата13.03.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата28.02.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата14.02.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.01.2020
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.01.2020

pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска10.01.2020

pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2018г.29.03.2019
pdf icon
Междинен финансов отчет към 30.06.201930.06.2019
pdf icon
Информация към МФО към 30.06.201930.06.2019

pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.12.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата29.11.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.10.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.09.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.08.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.07.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.06.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.05.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.04.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.03.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата28.02.2019
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.01.2019

pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.12.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата13.12.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата29.11.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.11.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.10.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.10.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата30.09.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата13.09.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата30.08.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.08.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.07.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.07.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата30.06.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата14.06.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.05.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.05.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата30.04.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.04.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата29.03.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.03.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата28.02.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.02.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.01.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.01.2019

pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска04.01.2019

pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.29.03.2018
pdf icon
Междинен финансов отчет към 30.06.201830.07.2018
pdf icon
Информация към МФО към 30.06.201830.07.2018

pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.12.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.11.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.10.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.09.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.08.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.07.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.06.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.05.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.04.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.03.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата28.02.2018
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.01.2018

pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.12.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата14.12.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата30.11.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.11.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.10.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.10.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата28.09.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата14.09.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.08.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.08.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.07.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата13.07.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата29.06.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.06.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.05.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.05.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата30.04.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата13.04.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата30.03.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.03.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата28.02.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.02.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата31.01.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 за обявените цени на дялове до дата15.01.2018

pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска12.01.2018

pdf icon
Доклад за дейността през 200831.12.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.12.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.12.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.11.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.10.2007
excel icon
Приложение към информация към 30/09/2007г.30.09.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.09.2007
excel icon
Приложение към Информация към 30/08/2007г.30.08.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.08.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.07.2007
excel icon
Приложение към Информация към 30/07/2007г.30.07.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.06.2007
excel icon
Приложение към Информация към 30/06/2007г.30.06.2007
excel icon
Приложение към Информация към 31/05/2007г.31.05.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.05.2007
excel icon
Приложение към Информация към 30/04/2007г.30.04.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.04.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.03.2007
excel icon
Приложение към Информация към 31/03/2007г.31.03.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата28.02.2007
excel icon
Приложение към Информация към 28/02/2007г.28.02.2007
excel icon
Приложение към Информация към 31/01/2007г.31.01.2007
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.01.2007

pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.12.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/12/2006г.31.12.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/11/2006г.30.11.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.11.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/10/2006г.31.10.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.10.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.09.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/09/2006г.30.09.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.08.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/08/2006г.31.08.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.07.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/07/2006г.31.07.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.06.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/06/2006г.30.06.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/05/2006г.31.05.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.05.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата30.04.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/04/2006г.30.04.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.03.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/03/2006г.31.03.2006
excel icon
Приложение към информация към 28/02/2006г.28.02.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата28.02.2006
pdf icon
Информация за структура на портфейла към дата31.01.2006
excel icon
Приложение към Информация към 31/01/2006г.31.01.2006

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.