ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

От 28.08.2019 г. ДФ „Ди Ви Съкровище“ е прекратен с вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“. Притежателите на дялове на ДФ “Ди Ви Съкровище“ стават притежатели на дялове от Клас Б („Съкровище“) на ДФ „Ди Ви Баланс“.