Новини

Считано от 13.05.2020 г., в сила влизат одобрените от Комисията за финансов надзор (КФН) промени в Правилата на ДФ „Ди Ви Баланс“. Промяната засяга инвестиционните ограничения на фонда, както и таксите за емитиране и обратно изкупуване. Таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ – Клас А (Хармония) вече са по-ниски, като възлизат на 0.15% от нетната стойност на активите за един дял.Новите такси ще се прилагат за поръчки, подадени на 13.05.2020 г., цените за които ще бъдат оповестени на 15.05.2020 г.
13.05.2020
"Пролетта е сезон за душата - да възстанови силата си!"
12.05.2020
Считано от 10.04.2020 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ във връзка с успешно приключилата процедура по преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“, чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“.
09.04.2020
Във връзка с процедурата по преобразуването на ДФ „Ди Ви Евробонд“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че на 02.04.2020 г. настъпи ефективната дата на преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“.
03.04.2020
Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“
17.03.2020
Общите нетни активи на колективните инвестиционни схемни (КИС) и алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) нараснаха с 16,8% до 17,7 трлн.евро през 2019г.
05.03.2020
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ДФ „ДИ ВИ ЕВРОБОНД“ В ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС“
03.02.2020
ДФ „Ди Ви Съкровище“ се вля в ДФ „Ди Ви Баланс“. ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 30.08.2019 г.
29.08.2019
Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
28.08.2019
Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Съкровище“
31.07.2019
УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, управляващо дейността на Договорен фонд „Ди Ви Съкровище“ и Договорен фонд „Ди Ви Баланс“, уведомява инвеститорите, че с Решение № 801 - ДФ от 18.06.2019 г. на Комисията за финансов надзор бе издадено разрешение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“.
01.07.2019
Уважаеми, инвеститори, колеги и партньори, Желаем Ви Светли Великденски празници, изпълнени с благоденствие! Ди Ви Асет Мениджмънт
22.04.2019
На 08.04.2019 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“, чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“ - и двата фонда организирани и управлявани от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.
08.04.2019
В подкрепа на Божи и Марти се включихме и ние - служителите от „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД и „Ди Ви Инвест“ ЕАД. Събрахме и дарихме общо 860 лв. лични и фирмени средства, защото силно вярваме, че всяко дете трябва да има щастливо детство, изпълнено с ожулени от игри колене!
12.11.2018
Считано от 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
19.10.2018
Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Ди Ви Баланс“, взе решение за удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ за периода от 08.10.2018 г. до 21.10.2018 г., вкл.
05.10.2018
Активите на инвестиционните фондове в световен мащаб са се повишили с 4.4% до 45,65 трлн. евро в края на второто тримесечие на 2018 г.
04.10.2018
Уведомление за замяна на досегашния депозитар на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ„Ди Ви Хармония“ - СИБАНК ЕАД, с „Обединена българска банка“ АД.
05.02.2018
Благодатна и щедра 2017 година! Креативни решения, изобилие от възможности и нови хоризонти!
19.12.2016
В световен мащаб, нетните продажби на регулираните взаимни фондове от отворен тип достигат 129 млрд. евро* през третото тримесечие на 2016 г., като за сравнение те са били 71 млрд. евро към края на месец юни т.г.
13.12.2016
През 2016 г. реализирахме още две нови благотворителни кампании, благодарение на задружните ни усилия! Успяхме да съберем малко над 2 000 лева лични и фирмени средства, които дарихме за закупуването на климатик за дечицата от Дневен център на АРДЕ в град София.
30.11.2016
1 2 3 4of 4