ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
8.9826 лв.
8.9556 лв.
Клас Б
8.9691 лв.
8.9691 лв.1
8.8794 лв.2
8.6103 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.8738 лв.
7.6422 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 25.09.2020. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 29.09.2020 г., ще бъдат оповестени на 01.10.2020 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Промяна в Правилата на Договорен фонд „Ди Ви Баланс“
Пролет е!
ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 10.04.2020 г.