От 02.04.2020 г. ДФ "Ди Ви Евробонд" е прекратен с вливането му в ДФ "Ди Ви Баланс". Притежателите на дялове на ДФ "Ди Ви Евробонд" стават притежатели на дялове от Клас А - "Хармония" на ДФ "Ди Ви Баланс".