ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.3258 лв.
9.2978 лв.
Клас Б
9.3118 лв.
9.3118 лв.1
9.2187 лв.2
8.9393 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.8504 лв.
8.5901 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.04.2021. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 20.04.2021 г., ще бъдат оповестени на 22.04.2021 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Тенденции в Европейската фондова индустрия през третото тримесечие на 2020г.
Весела Коледа и Здрава 2021 година!
Промяна в Правилата на Договорен фонд „Ди Ви Баланс“