ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.6971 лв.
9.6681 лв.
Клас Б
9.6826 лв.
9.6826 лв.1
9.5858 лв.2
9.2953 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.3564 лв.
9.0812 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 29.07.2021. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 02.08.2021 г., ще бъдат оповестени на 04.08.2021 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Промяна на работното време на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД
Тенденции в Европейската фондова индустрия през третото тримесечие на 2020г.
Весела Коледа и Здрава 2021 година!