ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.5452 лв.
9.5166 лв.
Клас Б
9.5309 лв.
9.5309 лв.1
9.4356 лв.2
9.1497 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.6991 лв.
9.4138 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 23.11.2023. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 27.11.2023 г., ще бъдат оповестени на 29.11.2023 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Изменени Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети) в сила от 20.02.2023 г.
Публикуван Основен информационен документ
Нови Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД