Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
25.8358 лв.
25.7584 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.4648 лв.
9.3152 лв.
Клас Б
9.3526 лв.
9.3526 лв.1
9.2591 лв.2
8.9785 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.6563 лв.
8.4017 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 15.01.2020 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 17.01.2020 г., ще бъдат оповестени на 21.01.2020 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Весела Коледа и Щастлива 2020 година!
ДФ „Ди Ви Съкровище“ се вля в ДФ „Ди Ви Баланс“. ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 30.08.2019 г.
Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“