ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.1935 лв.
9.1659 лв.
Клас Б
9.1797 лв.
9.1797 лв.1
9.0879 лв.2
8.8125 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.4361 лв.
8.1880 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 13.01.2021. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 15.01.2021 г., ще бъдат оповестени на 19.01.2021 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Тенденции в Европейската фондова индустрия през третото тримесечие на 2020г.
Весела Коледа и Здрава 2021 година!
Промяна в Правилата на Договорен фонд „Ди Ви Баланс“