ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.7170 лв.
9.6878 лв.
Клас Б
9.7024 лв.
9.7024 лв.1
9.6054 лв.2
9.3143 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.4715 лв.
9.1929 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.10.2021. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 22.10.2021 г., ще бъдат оповестени на 26.10.2021 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Промяна на работното време на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД
Тенденции в Европейската фондова индустрия през третото тримесечие на 2020г.
Весела Коледа и Здрава 2021 година!