Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
25.0577 лв.
24.9827 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
8.1890 лв.
8.0595 лв.
Клас Б
8.0919 лв.
8.0919 лв.1
8.0110 лв.2
7.7682 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.2888 лв.
7.0744 лв.

Цените за ДФ „Ди Ви Евробонд“ и ДФ „Ди Ви Баланс“ са валидни за поръчки подадени на 17.03.2020 г.

Цените за ДФ „Ди Ви Динамик“ са валидни за поръчки подадени на 31.03.2020 г. като цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 02.04.2020 г., ще бъдат оповестени на 06.04.2020 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

От 18.03.2020 г. до 09.04.2020 г., вкл., се спира временно емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс”. Поръчките, приети на 17.03.2020 г., се изпълняват по цена, обявена на 19.03.2020 г. на база нетна стойност на активите на фонда за дата 18.03.2020 г. От 18.03.2020 г. се спира окончателно емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“.

Актуално!

Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“

Уважаеми инвеститори в ДФ „Ди Ви Евробонд“ и ДФ „Ди Ви Баланс“,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с процедурата по преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД временно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ за периода от 18.03.2020 г. до 09.04.2020 г., включително, и окончателно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“, считано от 18.03.2020 г.

Поръчките приети на 17.03.2020 г., ще се изпълняват по цена, оповестена на 19.03.2020 г., изчислена на база нетна стойност на активите за дата 18.03.2020 г.

Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“
Тенденции в Европейската фондова индустрия през последното тримесечие на 2019
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ДФ „ДИ ВИ ЕВРОБОНД“ В ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС“