ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.4947 лв.
9.4663 лв.
Клас Б
9.4805 лв.
9.4805 лв.1
9.3857 лв.2
9.1013 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.4607 лв.
9.1824 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 31.05.2023. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 02.06.2023 г., ще бъдат оповестени на 06.06.2023 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Изменени Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети) в сила от 20.02.2023 г.
Публикуван Основен информационен документ
Нови Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД