Създайте сами своя Личен спестовен план

Личният Спестовен План с Ди Ви Взаимни фондове е възможност сами да „конструирате” уникален за Вас вариант за инвестиция в Ди Ви Взаимни фондове и да „облечете” инвестиционните си намерения в Ди Ви Личен Спестовен План, скроен по Ваша мярка!

С Личния Спестовен План, наред с общите ползи от инвестирането в Ди Ви Взаимни фондове, Ви предлагаме:

 • Уникалност: получавате уникален, само Ваш инвестиционен план – колкото са клиентите ни, толкова са възможностите за комбиниране на параметрите при инвестиране в Ди Ви Взаимни фондове
 • Персоналност: планирате инвестициите си според Вашите възможности и намерения
 • Свобода на избор: избирате в какъв тип взаимен фонд (фондове) да инвестирате, еднократно и/или периодично, избирате сами честотата и размера на вложенията
 • Гъвкавост: можете да промените всеки един от параметрите на Вашия Личен Спестовен План при нужда
 • Удобство: не сте ограничени от задължителен минимален или максимален срок за влагане. Няма допълнителни такси за „предсрочно” прекратяване.

Личният Спестовен План с Ди Ви Взаимни фондове, „скроен по Ваша мярка”, ще Ви помогне да бъдете последователни в осъществяване на инвестиционните Ви намерения!

Как да „скроите по своя мярка” Личен Спестовен план с Ди Ви Взаимни фондове?

Инвестиционни препоръки:

 1. Запознайте се с характеристиките на три от взаимните фондове на УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД – "Ди Ви Евробонд", "Ди Ви Баланс" - Клас А (Хармония) и Клас Б (Съкровище) и "Ди Ви Динамик", описани подробно в техните Проспекти.
 2. Изберете подходящия за Вас взаимен фонд или комбинация от взаимни фондове - тези, които съответстват на Вашите инвестиционни цели. Ако все още не сте наясно кой взаимен фонд е подходящ за Вас, опитайте да решите този ТЕСТ, резултатът от който би могъл да Ви съдейства в процеса на избор на взаимен фонд (комбинация от взаимни фондове) и да Ви подпомогне при разпределение на средствата. Все пак резултатът от Теста сам по себе си не следва да се възприема като окончателен инвестиционен съвет, затова следвайте препоръка 1.
 3. Преценете каква сума сте в състояние да инвестирате, без това да натоварва семейния Ви бюджет, но така че да е достатъчна, за да постигнете целта си.
 4. Решете как ще Ви е най-удобно да инвестирате: еднократно, систематично с по-малки суми или в комбинация от двата начина.
 5. Определете честотата на вноските, ако решите да инвестирате систематично. Най-добри резултати се постигат с ежемесечни вноски.
 6. Не се опитвайте да „уцелите” най-добрия момент за стартиране на инвестициите си. Започнете да заделяте още сега и влагайте редовно.
 7. Когато сте си поставили дългосрочни цели, следвайте инвестиционната си политика независимо от временните спадове. Те рано или късно са последвани от ръст.
 8. Консултирайте решението си за Личен Спестовен План с Ди Ви Взаимни фондове с нашите специалисти.

Ако все пак искате да промените стратегията на своята инвестиция, можете да го направите във всеки един момент. Например, ако до момента сте влагали в агресивен фонд (такъв, който инвестира предимно в акции, какъвто е "Ди Ви Динамик"), а поради някаква причина желаете да увеличите нивото на сигурност на инвестициите си, то можете да продължите, влагайки в балансиран или консервативен взаимен фонд същата, по-голяма или по-малка сума, като инвестираната до момента сума и натрупаната доходност запазите в агресивния фонд или я прехвърлите в новоизбрания фонд (или фондове, според предпочитанията си).

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.