Новини

Ди Ви Евробонд получи разрешение да извършва дейност като инвестиционно дружество от отворен тип от Комисията за финансов надзор.
08.07.2003
Получено одобрение от КФН на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за замяна на досегашния депозитар на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“ - СИБАНК ЕАД, с „Обединена българска банка“ АД
1 2 3 4 5of 5