Акционери

Едноличен собственик на " Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД  е  Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ (ATBIH GmbH), със седалище в Австрия, която се притежава 100% от " Виена Иншурънс Груп АГ"  – Австрия.

Създадена през 1824г, " Виена Иншурънс Груп AГ"  е една от най-големите международно активни застрахователни групи в Централна и Източна Европа. Групата, със седалище във Виена, работи с около 50 застрахователни компании в 25 страни и има приблизително 23 000 служители. Акциите на " Виена Иншурънс Груп AГ"  се търгуват на Виенската фондова борса (ATX) и Пражката фондова борса.

" Виена Иншурънс Груп (ВИГ)"  АД е на застрахователния пазар в България от 2002 г. с покупката на ЗК " Български имоти"  АД. Непряк собственик е на ЗАД " Булстрад Виена Иншурънс Груп" , " Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" , " Ви Ай Джи Сървисиз България" , а от 2010г. и на ПОК " Доверие"  АД. Последните присъединени към семейството на ВИГ в България са управляващо дружество " Ди Ви Асет Мениджмънт"  ЕАД и инвестиционен посредник " Ди Ви Инвест" ЕАД.