Акционери

Едноличен собственик на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД от 20.06. 2017 г. е  Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ (ATBIH GmbH), със седалище в Австрия, която се притежава 100% от Виена Иншурънс Груп АГ – Австрия.

Създадена през 1824г, Виена Иншурънс Груп AГ е една от най-големите международно активни застрахователни групи в Централна и Източна Европа. Групата, със седалище във Виена, работи с около 50 застрахователни компании в 25 страни и има приблизително 23 000 служители. Акциите на Виена Иншурънс Груп AГ се търгуват на Виенската фондова борса (ATX) и Пражката фондова борса.

Виена Иншурънс Груп (ВИГ) АД е на застрахователния пазар в България от 2002 г. с покупката на ЗК Български имоти АД. Непряк собственик е на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп, Ви Ай Джи Сървисиз България, а от 2010г. и на ПОК Доверие АД. Последните присъединени към семейството на ВИГ в България са управляващо дружество Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД и инвестиционен посредник Ди Ви Инвест ЕАД.