Член на БАУД

УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД  е сред основателите на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), учредена от осем лицензирани управляващи дружества. От основаването й на 30 ноември 2004г. до юли 2011г. "Ди Ви Асет Мениджмънт" е председател на Управителния съвет на Асоциацията.

Като член на БАУД,  Дружеството участва активно във всички нейни прояви, включително в представянето на дейността на Асоциацията на Международното финансово изложение "Банки Инвестиции Пари" (Пловдив, февруари 2005 г.), в провеждането на Семинар за журналисти (Боровец, ноември 2005 г.), в обучението на студенти по програма на Фондация „А. Буров” – модул Договорни фондове (Банкя, септември 2006 г.) и др.

"Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД допринася активно за разработването от Асоциацията на предложения за допълнения и изменения в законодателството относно дейността на управляващите дружества и на колективните инвестиционни схеми с цел неговото съвременно развитие и хармонизирането му с това на Европейския съюз.