Issue price Redemption price
BGN 22.6989
BGN 22.69891
BGN 22.47192
BGN 21.79093
Issue price Redemption price
BGN 24.9203
BGN 24.8457
Issue price Redemption price
Class A
BGN 8.8151
BGN 8.6758
Class B
BGN 8.7106
BGN 8.71061
BGN 8.62352
BGN 8.36223
Issue price Redemption price
BGN 7.8781
BGN 7.6464

Prices are valid for orders placed on 09.11.2018. The prices for the orders made on 13.11.2018 will be announced until 05:30 p.m. the latest on 15.11.2018.

There are no issue costs for the units of DV Treasure and for the units of DV Balance – Class B and the redemption costs per one unit depend on the period of the investment and are:
¹ 0% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period over 5 years;
² 1% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period of 5 years;
³ 4% provided that the child is below 18-years old.

Actual!

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, подадени на 22.10.2018 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 24.10.2018 г. и изчислена на база нетната стойност на активите на фондовете за дата 23.10.2018 г.

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД