Issue price Redemption price
BGN 22.5072
BGN 22.50721
BGN 22.28212
BGN 21.60693
Issue price Redemption price
BGN 25.0269
BGN 24.9519
Issue price Redemption price
Class A
BGN 8.7457
BGN 8.6074
Class B
BGN 8.6420
BGN 8.64201
BGN 8.55562
BGN 8.29633
Issue price Redemption price
BGN 7.6542
BGN 7.4291

Prices are valid for orders placed on 21.01.2019. The prices for the orders made on 23.01.2019 will be announced until 05:30 p.m. the latest on 25.01.2019.

There are no issue costs for the units of DV Treasure and for the units of DV Balance – Class B and the redemption costs per one unit depend on the period of the investment and are:
¹ 0% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period over 5 years;
² 1% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period of 5 years;
³ 4% provided that the child is below 18-years old.

Actual!

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, подадени на 22.10.2018 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 24.10.2018 г. и изчислена на база нетната стойност на активите на фондовете за дата 23.10.2018 г.

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД