Политика за защита на личните данни

От 25-ти май 2018г. в рамките на Европейския съюз започва да се прилага нова регулаторна рамка за защита на личните данни на лицата, а именно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). Регламентът е с пряко приложение, което означава, че правата на субектите на лични данни и механизмите за тяхната защита започват да се прилагат в българското право без да е необходимо да се приема нарочен закон.Този Регламент, заедно със Закона за защита на личните данни представляват рамката, която очертава границите на защита на личните данни, правата и задълженията на страните и как тези права и задължения могат да бъдат упражнени.

Основната цел на новата правна уредба е да се повиши защитата на правата и интересите на физическите лица и да се гарантира в максимална степен поверителността на непубличната информация и лични данни на клиентите на Дружеството.

Политиката за защита на личните данни на „Ди Ви Асет Мениджмънт“  ЕАД се отнася за всички:

  • бъдещи клиенти на Дружеството, които следва да се запознаят с правата си на субекти на данни;
  • настоящи клиенти на Дружеството, чиито данни то обработва във връзка с изпълнение на договор;
  • бивши клиенти на Дружеството, чиито данни ще се пазят за срок от 5 години от прекратяване на договора им, освен ако други причини не предполагат по–дълъг срок;
  • други физически лица, с които Дружеството има правоотношения.

Важно е да знаете, че „Ди Ви Асет Мениджмънт“  ЕАД не използва „бисквитки“, за да следи как ползвателите и клиентите използват интернет-страницата на дружеството, след като напуснат уебсайта, и не съхранява информация, която може да бъде прочетена или засечена от трети лица.

Дружеството не разменя, продава или отдава под наем информация за „бисквитките“ на посетителите на неговата интернет страница.

Към момента сайтът не отчита и не събира IP адреси на ползвателите на уеб сайта. В случай, че Дружеството промени практиките си в това отношение, ще бъдете уведомени своевременно.

Всички изменения и допълнения в „Политиката за защита на личните данни“ ще бъдат публикувани на уеб страницата на Дружеството - www.dvam.bg: