ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
24.11.20239.5452 лв.9.5166 лв.N/A9.6119 лв.9.5309 лв.
23.11.20239.5479 лв.9.5193 лв.N/A9.6146 лв.9.5336 лв.
22.11.20239.5574 лв.9.5288 лв.N/A9.6242 лв.9.5431 лв.
21.11.20239.5273 лв.9.4987 лв.N/A9.5939 лв.9.5130 лв.
20.11.20239.5220 лв.9.4934 лв.N/A9.5885 лв.9.5077 лв.
17.11.20239.5299 лв.9.5013 лв.N/A9.5965 лв.9.5156 лв.
16.11.20239.5193 лв.9.4907 лв.N/A9.5858 лв.9.5050 лв.
15.11.20239.5181 лв.9.4895 лв.N/A9.5846 лв.9.5038 лв.
14.11.20239.5174 лв.9.4888 лв.N/A9.5839 лв.9.5031 лв.
13.11.20239.4861 лв.9.4577 лв.N/A9.5524 лв.9.4719 лв.
10.11.20239.4851 лв.9.4567 лв.N/A9.5514 лв.9.4709 лв.
09.11.20239.4855 лв.9.4571 лв.N/A9.5518 лв.9.4713 лв.
08.11.20239.4953 лв.9.4669 лв.N/A9.5617 лв.9.4811 лв.
07.11.20239.5031 лв.9.4747 лв.N/A9.5696 лв.9.4889 лв.
06.11.20239.4879 лв.9.4595 лв.N/A9.5542 лв.9.4737 лв.
03.11.20239.5020 лв.9.4736 лв.N/A9.5684 лв.9.4878 лв.
02.11.20239.4947 лв.9.4663 лв.N/A9.5611 лв.9.4805 лв.
01.11.20239.4481 лв.9.4197 лв.N/A9.5141 лв.9.4339 лв.
31.10.20239.4224 лв.9.3942 лв.N/A9.4883 лв.9.4083 лв.
30.10.20239.4167 лв.9.3885 лв.N/A9.4825 лв.9.4026 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
24.11.20239.5309 лв.9.5309 лв.9.4356 лв.9.1497 лв.9.5309 лв.
23.11.20239.5336 лв.9.5336 лв.9.4383 лв.9.1523 лв.9.5336 лв.
22.11.20239.5431 лв.9.5431 лв.9.4477 лв.9.1614 лв.9.5431 лв.
21.11.20239.5130 лв.9.5130 лв.9.4179 лв.9.1325 лв.9.5130 лв.
20.11.20239.5077 лв.9.5077 лв.9.4126 лв.9.1274 лв.9.5077 лв.
17.11.20239.5156 лв.9.5156 лв.9.4204 лв.9.1350 лв.9.5156 лв.
16.11.20239.5050 лв.9.5050 лв.9.4100 лв.9.1248 лв.9.5050 лв.
15.11.20239.5038 лв.9.5038 лв.9.4088 лв.9.1236 лв.9.5038 лв.
14.11.20239.5031 лв.9.5031 лв.9.4081 лв.9.1230 лв.9.5031 лв.
13.11.20239.4719 лв.9.4719 лв.9.3772 лв.9.0930 лв.9.4719 лв.
10.11.20239.4709 лв.9.4709 лв.9.3762 лв.9.0921 лв.9.4709 лв.
09.11.20239.4713 лв.9.4713 лв.9.3766 лв.9.0924 лв.9.4713 лв.
08.11.20239.4811 лв.9.4811 лв.9.3863 лв.9.1019 лв.9.4811 лв.
07.11.20239.4889 лв.9.4889 лв.9.3940 лв.9.1093 лв.9.4889 лв.
06.11.20239.4737 лв.9.4737 лв.9.3790 лв.9.0948 лв.9.4737 лв.
03.11.20239.4878 лв.9.4878 лв.9.3929 лв.9.1083 лв.9.4878 лв.
02.11.20239.4805 лв.9.4805 лв.9.3857 лв.9.1013 лв.9.4805 лв.
01.11.20239.4339 лв.9.4339 лв.9.3396 лв.9.0565 лв.9.4339 лв.
31.10.20239.4083 лв.9.4083 лв.9.3142 лв.9.0320 лв.9.4083 лв.
30.10.20239.4026 лв.9.4026 лв.9.3086 лв.9.0265 лв.9.4026 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.