ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
22.05.20198.8516 лв.8.7116 лв.8.8384 лв.8.7641 лв.8.7466 лв.
21.05.20198.8525 лв.8.7125 лв.8.8393 лв.8.7650 лв.8.7475 лв.
20.05.20198.8433 лв.8.7034 лв.8.8302 лв.8.7559 лв.8.7384 лв.
17.05.20198.8600 лв.8.7199 лв.8.8468 лв.8.7724 лв.8.7549 лв.
16.05.20198.8420 лв.8.7023 лв.8.8289 лв.8.7547 лв.8.7372 лв.
15.05.20198.8153 лв.8.6760 лв.8.8023 лв.8.7282 лв.8.7108 лв.
14.05.20198.7916 лв.8.6527 лв.8.7786 лв.8.7048 лв.8.6874 лв.
13.05.20198.7875 лв.8.6486 лв.8.7745 лв.8.7007 лв.8.6833 лв.
10.05.20198.8418 лв.8.7021 лв.8.8287 лв.8.7545 лв.8.7370 лв.
09.05.20198.8384 лв.8.6987 лв.8.8253 лв.8.7511 лв.8.7336 лв.
08.05.20198.8555 лв.8.7155 лв.8.8424 лв.8.7680 лв.8.7505 лв.
07.05.20198.8475 лв.8.7076 лв.8.8344 лв.8.7601 лв.8.7426 лв.
03.05.20198.8988 лв.8.7581 лв.8.8856 лв.8.8109 лв.8.7933 лв.
02.05.20198.8707 лв.8.7304 лв.8.8575 лв.8.7830 лв.8.7655 лв.
30.04.20198.8976 лв.8.7569 лв.8.8844 лв.8.8097 лв.8.7921 лв.
25.04.20198.8934 лв.8.7527 лв.8.8802 лв.8.8055 лв.8.7879 лв.
24.04.20198.9106 лв.8.7697 лв.8.8974 лв.8.8225 лв.8.8049 лв.
23.04.20198.9139 лв.8.7730 лв.8.9007 лв.8.8258 лв.8.8082 лв.
22.04.20198.9225 лв.8.7814 лв.8.9093 лв.8.8343 лв.8.8167 лв.
19.04.20198.9239 лв.8.7828 лв.8.9107 лв.8.8357 лв.8.8181 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
22.05.20198.7466 лв.8.7466 лв.8.6591 лв.8.3967 лв.8.7466 лв.
21.05.20198.7475 лв.8.7475 лв.8.6600 лв.8.3976 лв.8.7475 лв.
20.05.20198.7384 лв.8.7384 лв.8.6510 лв.8.3889 лв.8.7384 лв.
17.05.20198.7549 лв.8.7549 лв.8.6674 лв.8.4047 лв.8.7549 лв.
16.05.20198.7372 лв.8.7372 лв.8.6498 лв.8.3877 лв.8.7372 лв.
15.05.20198.7108 лв.8.7108 лв.8.6237 лв.8.3624 лв.8.7108 лв.
14.05.20198.6874 лв.8.6874 лв.8.6005 лв.8.3399 лв.8.6874 лв.
13.05.20198.6833 лв.8.6833 лв.8.5965 лв.8.3360 лв.8.6833 лв.
10.05.20198.7370 лв.8.7370 лв.8.6496 лв.8.3875 лв.8.7370 лв.
09.05.20198.7336 лв.8.7336 лв.8.6463 лв.8.3843 лв.8.7336 лв.
08.05.20198.7505 лв.8.7505 лв.8.6630 лв.8.4005 лв.8.7505 лв.
07.05.20198.7426 лв.8.7426 лв.8.6552 лв.8.3929 лв.8.7426 лв.
03.05.20198.7933 лв.8.7933 лв.8.7054 лв.8.4416 лв.8.7933 лв.
02.05.20198.7655 лв.8.7655 лв.8.6778 лв.8.4149 лв.8.7655 лв.
30.04.20198.7921 лв.8.7921 лв.8.7042 лв.8.4404 лв.8.7921 лв.
25.04.20198.7879 лв.8.7879 лв.8.7000 лв.8.4364 лв.8.7879 лв.
24.04.20198.8049 лв.8.8049 лв.8.7169 лв.8.4527 лв.8.8049 лв.
23.04.20198.8082 лв.8.8082 лв.8.7201 лв.8.4559 лв.8.8082 лв.
22.04.20198.8167 лв.8.8167 лв.8.7285 лв.8.4640 лв.8.8167 лв.
19.04.20198.8181 лв.8.8181 лв.8.7299 лв.8.4654 лв.8.8181 лв.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.