ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
18.07.20199.2406 лв.9.0945 лв.9.2269 лв.9.1493 лв.9.1310 лв.
17.07.20199.2186 лв.9.0729 лв.9.2049 лв.9.1275 лв.9.1093 лв.
16.07.20199.2378 лв.9.0918 лв.9.2241 лв.9.1466 лв.9.1283 лв.
15.07.20199.2081 лв.9.0625 лв.9.1944 лв.9.1171 лв.9.0989 лв.
12.07.20199.2169 лв.9.0712 лв.9.2032 лв.9.1258 лв.9.1076 лв.
11.07.20199.2161 лв.9.0704 лв.9.2024 лв.9.1250 лв.9.1068 лв.
10.07.20199.2356 лв.9.0896 лв.9.2219 лв.9.1444 лв.9.1261 лв.
09.07.20199.2198 лв.9.0741 лв.9.2062 лв.9.1287 лв.9.1105 лв.
08.07.20199.2348 лв.9.0888 лв.9.2211 лв.9.1436 лв.9.1253 лв.
05.07.20199.2493 лв.9.1030 лв.9.2356 лв.9.1579 лв.9.1396 лв.
04.07.20199.2741 лв.9.1274 лв.9.2603 лв.9.1824 лв.9.1641 лв.
03.07.20199.2647 лв.9.1182 лв.9.2509 лв.9.1731 лв.9.1548 лв.
02.07.20199.2506 лв.9.1043 лв.9.2369 лв.9.1592 лв.9.1409 лв.
01.07.20199.2545 лв.9.1082 лв.9.2408 лв.9.1631 лв.9.1448 лв.
28.06.20199.2330 лв.9.0870 лв.9.2193 лв.9.1417 лв.9.1235 лв.
27.06.20199.2145 лв.9.0688 лв.9.2008 лв.9.1234 лв.9.1052 лв.
26.06.20199.1694 лв.9.0245 лв.9.1558 лв.9.0788 лв.9.0607 лв.
25.06.20199.1853 лв.9.0401 лв.9.1717 лв.9.0946 лв.9.0764 лв.
24.06.20199.0328 лв.8.8900 лв.9.0194 лв.8.9436 лв.8.9257 лв.
21.06.20199.0382 лв.8.8953 лв.9.0248 лв.8.9489 лв.8.9310 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
18.07.20199.1310 лв.9.1310 лв.9.0397 лв.8.7658 лв.9.1310 лв.
17.07.20199.1093 лв.9.1093 лв.9.0182 лв.8.7449 лв.9.1093 лв.
16.07.20199.1283 лв.9.1283 лв.9.0370 лв.8.7632 лв.9.1283 лв.
15.07.20199.0989 лв.9.0989 лв.9.0079 лв.8.7349 лв.9.0989 лв.
12.07.20199.1076 лв.9.1076 лв.9.0165 лв.8.7433 лв.9.1076 лв.
11.07.20199.1068 лв.9.1068 лв.9.0157 лв.8.7425 лв.9.1068 лв.
10.07.20199.1261 лв.9.1261 лв.9.0348 лв.8.7611 лв.9.1261 лв.
09.07.20199.1105 лв.9.1105 лв.9.0194 лв.8.7461 лв.9.1105 лв.
08.07.20199.1253 лв.9.1253 лв.9.0340 лв.8.7603 лв.9.1253 лв.
05.07.20199.1396 лв.9.1396 лв.9.0482 лв.8.7740 лв.9.1396 лв.
04.07.20199.1641 лв.9.1641 лв.9.0725 лв.8.7975 лв.9.1641 лв.
03.07.20199.1548 лв.9.1548 лв.9.0633 лв.8.7886 лв.9.1548 лв.
02.07.20199.1409 лв.9.1409 лв.9.0495 лв.8.7753 лв.9.1409 лв.
01.07.20199.1448 лв.9.1448 лв.9.0534 лв.8.7790 лв.9.1448 лв.
28.06.20199.1235 лв.9.1235 лв.9.0323 лв.8.7586 лв.9.1235 лв.
27.06.20199.1052 лв.9.1052 лв.9.0141 лв.8.7410 лв.9.1052 лв.
26.06.20199.0607 лв.9.0607 лв.8.9701 лв.8.6983 лв.9.0607 лв.
25.06.20199.0764 лв.9.0764 лв.8.9856 лв.8.7133 лв.9.0764 лв.
24.06.20198.9257 лв.8.9257 лв.8.8364 лв.8.5687 лв.8.9257 лв.
21.06.20198.9310 лв.8.9310 лв.8.8417 лв.8.5738 лв.8.9310 лв.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.