ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
16.01.20209.4648 лв.9.3152 лв.9.4508 лв.9.3713 лв.9.3526 лв.
15.01.20209.4545 лв.9.3050 лв.9.4405 лв.9.3611 лв.9.3424 лв.
14.01.20209.4385 лв.9.2893 лв.9.4245 лв.9.3453 лв.9.3266 лв.
13.01.20209.4266 лв.9.2775 лв.9.4126 лв.9.3334 лв.9.3148 лв.
10.01.20209.4432 лв.9.2939 лв.9.4292 лв.9.3499 лв.9.3312 лв.
09.01.20209.4254 лв.9.2763 лв.9.4114 лв.9.3322 лв.9.3136 лв.
08.01.20209.4156 лв.9.2668 лв.9.4017 лв.9.3226 лв.9.3040 лв.
07.01.20209.4095 лв.9.2607 лв.9.3955 лв.9.3165 лв.9.2979 лв.
06.01.20209.4097 лв.9.2609 лв.9.3957 лв.9.3167 лв.9.2981 лв.
03.01.20209.3897 лв.9.2413 лв.9.3758 лв.9.2970 лв.9.2784 лв.
02.01.20209.3838 лв.9.2354 лв.9.3699 лв.9.2910 лв.9.2725 лв.
31.12.20199.3670 лв.9.2189 лв.9.3531 лв.9.2744 лв.9.2559 лв.
30.12.20199.3758 лв.9.2275 лв.9.3619 лв.9.2831 лв.9.2646 лв.
27.12.20199.4020 лв.9.2533 лв.9.3881 лв.9.3091 лв.9.2905 лв.
23.12.20199.3923 лв.9.2438 лв.9.3783 лв.9.2995 лв.9.2809 лв.
20.12.20199.3676 лв.9.2195 лв.9.3537 лв.9.2750 лв.9.2565 лв.
19.12.20199.3954 лв.9.2469 лв.9.3815 лв.9.3026 лв.9.2840 лв.
18.12.20199.1886 лв.9.0433 лв.9.1749 лв.9.0978 лв.9.0796 лв.
17.12.20199.2012 лв.9.0557 лв.9.1876 лв.9.1103 лв.9.0921 лв.
16.12.20199.1971 лв.9.0516 лв.9.1834 лв.9.1062 лв.9.0880 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
16.01.20209.3526 лв.9.3526 лв.9.2591 лв.8.9785 лв.9.3526 лв.
15.01.20209.3424 лв.9.3424 лв.9.2490 лв.8.9687 лв.9.3424 лв.
14.01.20209.3266 лв.9.3266 лв.9.2333 лв.8.9535 лв.9.3266 лв.
13.01.20209.3148 лв.9.3148 лв.9.2217 лв.8.9422 лв.9.3148 лв.
10.01.20209.3312 лв.9.3312 лв.9.2379 лв.8.9580 лв.9.3312 лв.
09.01.20209.3136 лв.9.3136 лв.9.2205 лв.8.9411 лв.9.3136 лв.
08.01.20209.3040 лв.9.3040 лв.9.2110 лв.8.9318 лв.9.3040 лв.
07.01.20209.2979 лв.9.2979 лв.9.2049 лв.8.9260 лв.9.2979 лв.
06.01.20209.2981 лв.9.2981 лв.9.2051 лв.8.9262 лв.9.2981 лв.
03.01.20209.2784 лв.9.2784 лв.9.1856 лв.8.9073 лв.9.2784 лв.
02.01.20209.2725 лв.9.2725 лв.9.1798 лв.8.9016 лв.9.2725 лв.
31.12.20199.2559 лв.9.2559 лв.9.1633 лв.8.8857 лв.9.2559 лв.
30.12.20199.2646 лв.9.2646 лв.9.1720 лв.8.8940 лв.9.2646 лв.
27.12.20199.2905 лв.9.2905 лв.9.1976 лв.8.9189 лв.9.2905 лв.
23.12.20199.2809 лв.9.2809 лв.9.1881 лв.8.9097 лв.9.2809 лв.
20.12.20199.2565 лв.9.2565 лв.9.1639 лв.8.8862 лв.9.2565 лв.
19.12.20199.2840 лв.9.2840 лв.9.1912 лв.8.9126 лв.9.2840 лв.
18.12.20199.0796 лв.9.0796 лв.8.9888 лв.8.7164 лв.9.0796 лв.
17.12.20199.0921 лв.9.0921 лв.9.0012 лв.8.7284 лв.9.0921 лв.
16.12.20199.0880 лв.9.0880 лв.8.9971 лв.8.7245 лв.9.0880 лв.

За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.