ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
22.01.20198.7457 лв.8.6074 лв.8.7327 лв.8.6593 лв.8.6420 лв.
21.01.20198.7564 лв.8.6180 лв.8.7435 лв.8.6699 лв.8.6526 лв.
18.01.20198.7564 лв.8.6180 лв.8.7435 лв.8.6699 лв.8.6526 лв.
17.01.20198.7109 лв.8.5732 лв.8.6980 лв.8.6248 лв.8.6076 лв.
16.01.20198.6991 лв.8.5615 лв.8.6862 лв.8.6131 лв.8.5959 лв.
15.01.20198.7124 лв.8.5747 лв.8.6995 лв.8.6263 лв.8.6091 лв.
14.01.20198.7114 лв.8.5737 лв.8.6985 лв.8.6253 лв.8.6081 лв.
11.01.20198.7422 лв.8.6039 лв.8.7292 лв.8.6558 лв.8.6385 лв.
10.01.20198.7407 лв.8.6026 лв.8.7278 лв.8.6544 лв.8.6371 лв.
09.01.20198.7220 лв.8.5841 лв.8.7091 лв.8.6358 лв.8.6186 лв.
08.01.20198.7170 лв.8.5791 лв.8.7040 лв.8.6308 лв.8.6136 лв.
07.01.20198.6845 лв.8.5472 лв.8.6716 лв.8.5987 лв.8.5815 лв.
04.01.20198.6875 лв.8.5502 лв.8.6746 лв.8.6017 лв.8.5845 лв.
03.01.20198.6622 лв.8.5253 лв.8.6494 лв.8.5766 лв.8.5595 лв.
02.01.20198.6952 лв.8.5577 лв.8.6823 лв.8.6093 лв.8.5921 лв.
31.12.20188.7137 лв.8.5760 лв.8.7008 лв.8.6276 лв.8.6104 лв.
28.12.20188.7068 лв.8.5692 лв.8.6939 лв.8.6208 лв.8.6036 лв.
27.12.20188.6903 лв.8.5530 лв.8.6775 лв.8.6045 лв.8.5873 лв.
21.12.20188.7079 лв.8.5702 лв.8.6949 лв.8.6218 лв.8.6046 лв.
20.12.20188.7072 лв.8.5696 лв.8.6943 лв.8.6212 лв.8.6040 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
22.01.20198.6420 лв.8.6420 лв.8.5556 лв.8.2963 лв.8.6420 лв.
21.01.20198.6526 лв.8.6526 лв.8.5661 лв.8.3065 лв.8.6526 лв.
18.01.20198.6526 лв.8.6526 лв.8.5661 лв.8.3065 лв.8.6526 лв.
17.01.20198.6076 лв.8.6076 лв.8.5215 лв.8.2633 лв.8.6076 лв.
16.01.20198.5959 лв.8.5959 лв.8.5099 лв.8.2521 лв.8.5959 лв.
15.01.20198.6091 лв.8.6091 лв.8.5230 лв.8.2647 лв.8.6091 лв.
14.01.20198.6081 лв.8.6081 лв.8.5220 лв.8.2638 лв.8.6081 лв.
11.01.20198.6385 лв.8.6385 лв.8.5521 лв.8.2930 лв.8.6385 лв.
10.01.20198.6371 лв.8.6371 лв.8.5507 лв.8.2916 лв.8.6371 лв.
09.01.20198.6186 лв.8.6186 лв.8.5324 лв.8.2739 лв.8.6186 лв.
08.01.20198.6136 лв.8.6136 лв.8.5275 лв.8.2691 лв.8.6136 лв.
07.01.20198.5815 лв.8.5815 лв.8.4957 лв.8.2382 лв.8.5815 лв.
04.01.20198.5845 лв.8.5845 лв.8.4987 лв.8.2411 лв.8.5845 лв.
03.01.20198.5595 лв.8.5595 лв.8.4739 лв.8.2171 лв.8.5595 лв.
02.01.20198.5921 лв.8.5921 лв.8.5062 лв.8.2484 лв.8.5921 лв.
31.12.20188.6104 лв.8.6104 лв.8.5243 лв.8.2660 лв.8.6104 лв.
28.12.20188.6036 лв.8.6036 лв.8.5176 лв.8.2595 лв.8.6036 лв.
27.12.20188.5873 лв.8.5873 лв.8.5014 лв.8.2438 лв.8.5873 лв.
21.12.20188.6046 лв.8.6046 лв.8.5186 лв.8.2604 лв.8.6046 лв.
20.12.20188.6040 лв.8.6040 лв.8.5180 лв.8.2598 лв.8.6040 лв.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.