ДИ ВИ БАЛАНС
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Баланс  (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Баланс от началото на дейността

Цени на дялове и такси за прехвърляне в Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ДинамикНетна стойност на активите на един дял
18.03.20198.9170 лв.8.7761 лв.8.9038 лв.8.8289 лв.8.8113 лв.
15.03.20198.8909 лв.8.7504 лв.8.8777 лв.8.8031 лв.8.7855 лв.
14.03.20198.8917 лв.8.7512 лв.8.8786 лв.8.8039 лв.8.7863 лв.
13.03.20198.8834 лв.8.7430 лв.8.8703 лв.8.7957 лв.8.7781 лв.
12.03.20198.8873 лв.8.7468 лв.8.8741 лв.8.7995 лв.8.7819 лв.
11.03.20198.8917 лв.8.7512 лв.8.8786 лв.8.8039 лв.8.7863 лв.
08.03.20198.8718 лв.8.7315 лв.8.8586 лв.8.7841 лв.8.7666 лв.
07.03.20198.9235 лв.8.7824 лв.8.9103 лв.8.8353 лв.8.8177 лв.
06.03.20198.9202 лв.8.7791 лв.8.9070 лв.8.8320 лв.8.8144 лв.
05.03.20198.9204 лв.8.7793 лв.8.9072 лв.8.8322 лв.8.8146 лв.
01.03.20198.9024 лв.8.7616 лв.8.8892 лв.8.8144 лв.8.7968 лв.
28.02.20198.8970 лв.8.7563 лв.8.8838 лв.8.8091 лв.8.7915 лв.
27.02.20198.8879 лв.8.7474 лв.8.8747 лв.8.8001 лв.8.7825 лв.
26.02.20198.8818 лв.8.7414 лв.8.8687 лв.8.7941 лв.8.7765 лв.
25.02.20198.9059 лв.8.7651 лв.8.8927 лв.8.8179 лв.8.8003 лв.
22.02.20198.8739 лв.8.7336 лв.8.8608 лв.8.7862 лв.8.7687 лв.
21.02.20198.8415 лв.8.7018 лв.8.8284 лв.8.7542 лв.8.7367 лв.
20.02.20198.8528 лв.8.7128 лв.8.8397 лв.8.7653 лв.8.7478 лв.
19.02.20198.8794 лв.8.7390 лв.8.8662 лв.8.7916 лв.8.7741 лв.
18.02.20198.8770 лв.8.7366 лв.8.8638 лв.8.7892 лв.8.7717 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
18.03.20198.8113 лв.8.8113 лв.8.7232 лв.8.4588 лв.8.8113 лв.
15.03.20198.7855 лв.8.7855 лв.8.6976 лв.8.4341 лв.8.7855 лв.
14.03.20198.7863 лв.8.7863 лв.8.6984 лв.8.4348 лв.8.7863 лв.
13.03.20198.7781 лв.8.7781 лв.8.6903 лв.8.4270 лв.8.7781 лв.
12.03.20198.7819 лв.8.7819 лв.8.6941 лв.8.4306 лв.8.7819 лв.
11.03.20198.7863 лв.8.7863 лв.8.6984 лв.8.4348 лв.8.7863 лв.
08.03.20198.7666 лв.8.7666 лв.8.6789 лв.8.4159 лв.8.7666 лв.
07.03.20198.8177 лв.8.8177 лв.8.7295 лв.8.4650 лв.8.8177 лв.
06.03.20198.8144 лв.8.8144 лв.8.7263 лв.8.4618 лв.8.8144 лв.
05.03.20198.8146 лв.8.8146 лв.8.7265 лв.8.4620 лв.8.8146 лв.
01.03.20198.7968 лв.8.7968 лв.8.7088 лв.8.4449 лв.8.7968 лв.
28.02.20198.7915 лв.8.7915 лв.8.7036 лв.8.4398 лв.8.7915 лв.
27.02.20198.7825 лв.8.7825 лв.8.6947 лв.8.4312 лв.8.7825 лв.
26.02.20198.7765 лв.8.7765 лв.8.6887 лв.8.4254 лв.8.7765 лв.
25.02.20198.8003 лв.8.8003 лв.8.7123 лв.8.4483 лв.8.8003 лв.
22.02.20198.7687 лв.8.7687 лв.8.6810 лв.8.4180 лв.8.7687 лв.
21.02.20198.7367 лв.8.7367 лв.8.6493 лв.8.3872 лв.8.7367 лв.
20.02.20198.7478 лв.8.7478 лв.8.6603 лв.8.3979 лв.8.7478 лв.
19.02.20198.7741 лв.8.7741 лв.8.6864 лв.8.4231 лв.8.7741 лв.
18.02.20198.7717 лв.8.7717 лв.8.6840 лв.8.4208 лв.8.7717 лв.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.