ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ ВИ!

Цени на дялове

Дялове на Ди Ви Съкровище се предлагат публично от 8 Октомври 2007 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище:

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Съкровище от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Съкровище за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
18.03.201922.8794 лв.22.8794 лв.22.6506 лв.21.9642 лв.22.8794 лв.
15.03.201922.8252 лв.22.8252 лв.22.5969 лв.21.9122 лв.22.8252 лв.
14.03.201922.8217 лв.22.8217 лв.22.5935 лв.21.9088 лв.22.8217 лв.
13.03.201922.8041 лв.22.8041 лв.22.5761 лв.21.8919 лв.22.8041 лв.
12.03.201922.8109 лв.22.8109 лв.22.5828 лв.21.8985 лв.22.8109 лв.
11.03.201922.8167 лв.22.8167 лв.22.5885 лв.21.9040 лв.22.8167 лв.
08.03.201922.7613 лв.22.7613 лв.22.5337 лв.21.8508 лв.22.7613 лв.
07.03.201922.8755 лв.22.8755 лв.22.6467 лв.21.9605 лв.22.8755 лв.
06.03.201922.8598 лв.22.8598 лв.22.6312 лв.21.9454 лв.22.8598 лв.
05.03.201922.8511 лв.22.8511 лв.22.6226 лв.21.9371 лв.22.8511 лв.
01.03.201922.8102 лв.22.8102 лв.22.5821 лв.21.8978 лв.22.8102 лв.
28.02.201922.8116 лв.22.8116 лв.22.5835 лв.21.8991 лв.22.8116 лв.
27.02.201922.7951 лв.22.7951 лв.22.5671 лв.21.8833 лв.22.7951 лв.
26.02.201922.7982 лв.22.7982 лв.22.5702 лв.21.8863 лв.22.7982 лв.
25.02.201922.8610 лв.22.8610 лв.22.6324 лв.21.9466 лв.22.8610 лв.
22.02.201922.7838 лв.22.7838 лв.22.5560 лв.21.8724 лв.22.7838 лв.
21.02.201922.7176 лв.22.7176 лв.22.4904 лв.21.8089 лв.22.7176 лв.
20.02.201922.7329 лв.22.7329 лв.22.5056 лв.21.8236 лв.22.7329 лв.
19.02.201922.8018 лв.22.8018 лв.22.5738 лв.21.8897 лв.22.8018 лв.
18.02.201922.7976 лв.22.7976 лв.22.5696 лв.21.8857 лв.22.7976 лв.

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.