ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ ВИ!

Цени на дялове

Дялове на Ди Ви Съкровище се предлагат публично от 8 Октомври 2007 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище:

Емисионна стойност на дял на Ди Ви Съкровище от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Съкровище за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване *1Цена на обратно изкупуване *2Цена на обратно изкупуване *3Нетна стойност на активите на един дял
23.04.201823.4148 лв.23.4148 лв.23.1807 лв.22.4782 лв.23.4148 лв.
20.04.201823.3949 лв.23.3949 лв.23.1610 лв.22.4591 лв.23.3949 лв.
19.04.201823.4375 лв.23.4375 лв.23.2031 лв.22.5000 лв.23.4375 лв.
18.04.201823.4403 лв.23.4403 лв.23.2059 лв.22.5027 лв.23.4403 лв.
17.04.201823.4655 лв.23.4655 лв.23.2308 лв.22.5269 лв.23.4655 лв.
16.04.201823.4119 лв.23.4119 лв.23.1778 лв.22.4754 лв.23.4119 лв.
13.04.201823.4563 лв.23.4563 лв.23.2217 лв.22.5180 лв.23.4563 лв.
12.04.201823.4644 лв.23.4644 лв.23.2298 лв.22.5258 лв.23.4644 лв.
11.04.201823.4904 лв.23.4904 лв.23.2555 лв.22.5508 лв.23.4904 лв.
10.04.201823.5517 лв.23.5517 лв.23.3162 лв.22.6096 лв.23.5517 лв.
05.04.201823.5225 лв.23.5225 лв.23.2873 лв.22.5816 лв.23.5225 лв.
04.04.201823.3539 лв.23.3539 лв.23.1204 лв.22.4197 лв.23.3539 лв.
03.04.201823.3649 лв.23.3649 лв.23.1313 лв.22.4303 лв.23.3649 лв.
02.04.201823.3590 лв.23.3590 лв.23.1254 лв.22.4246 лв.23.3590 лв.
30.03.201823.3618 лв.23.3618 лв.23.1282 лв.22.4273 лв.23.3618 лв.
29.03.201823.3627 лв.23.3627 лв.23.1291 лв.22.4282 лв.23.3627 лв.
28.03.201823.3683 лв.23.3683 лв.23.1346 лв.22.4336 лв.23.3683 лв.
27.03.201823.4012 лв.23.4012 лв.23.1672 лв.22.4652 лв.23.4012 лв.
26.03.201823.4164 лв.23.4164 лв.23.1822 лв.22.4797 лв.23.4164 лв.
23.03.201823.4358 лв.23.4358 лв.23.2014 лв.22.4984 лв.23.4358 лв.

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.