ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ ВИ!

Цени на дялове

Дялове на Ди Ви Съкровище се предлагат публично от 8 Октомври 2007 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище:

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Съкровище от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Съкровище за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
12.11.201822.6989 лв.22.6989 лв.22.4719 лв.21.7909 лв.22.6989 лв.
09.11.201822.7929 лв.22.7929 лв.22.5650 лв.21.8812 лв.22.7929 лв.
08.11.201822.7775 лв.22.7775 лв.22.5497 лв.21.8664 лв.22.7775 лв.
07.11.201822.7454 лв.22.7454 лв.22.5179 лв.21.8356 лв.22.7454 лв.
06.11.201822.6943 лв.22.6943 лв.22.4674 лв.21.7865 лв.22.6943 лв.
05.11.201822.6648 лв.22.6648 лв.22.4382 лв.21.7582 лв.22.6648 лв.
02.11.201822.6503 лв.22.6503 лв.22.4238 лв.21.7443 лв.22.6503 лв.
01.11.201822.6473 лв.22.6473 лв.22.4208 лв.21.7414 лв.22.6473 лв.
31.10.201822.6335 лв.22.6335 лв.22.4072 лв.21.7282 лв.22.6335 лв.
30.10.201822.5777 лв.22.5777 лв.22.3519 лв.21.6746 лв.22.5777 лв.
29.10.201822.5879 лв.22.5879 лв.22.3620 лв.21.6844 лв.22.5879 лв.
26.10.201822.5713 лв.22.5713 лв.22.3456 лв.21.6684 лв.22.5713 лв.
25.10.201822.6112 лв.22.6112 лв.22.3851 лв.21.7068 лв.22.6112 лв.
24.10.201822.6732 лв.22.6732 лв.22.4465 лв.21.7663 лв.22.6732 лв.
23.10.201822.6620 лв.22.6620 лв.22.4354 лв.21.7555 лв.22.6620 лв.
22.10.201822.7656 лв.22.7656 лв.22.5379 лв.21.8550 лв.22.7656 лв.
19.10.201822.8138 лв.22.8138 лв.22.5857 лв.21.9012 лв.22.8138 лв.
18.10.201822.7999 лв.22.7999 лв.22.5719 лв.21.8879 лв.22.7999 лв.
17.10.201822.8585 лв.22.8585 лв.22.6299 лв.21.9442 лв.22.8585 лв.
16.10.201822.8438 лв.22.8438 лв.22.6154 лв.21.9300 лв.22.8438 лв.

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.