ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ ВИ!

Цени на дялове

Дялове на Ди Ви Съкровище се предлагат публично от 8 Октомври 2007 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище:

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Съкровище от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Съкровище за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване 1Цена на обратно изкупуване 2Цена на обратно изкупуване 3Нетна стойност на активите на един дял
22.05.201922.7057 лв.22.7057 лв.22.4786 лв.21.7975 лв.22.7057 лв.
21.05.201922.7101 лв.22.7101 лв.22.4830 лв.21.8017 лв.22.7101 лв.
20.05.201922.6978 лв.22.6978 лв.22.4708 лв.21.7899 лв.22.6978 лв.
17.05.201922.7331 лв.22.7331 лв.22.5058 лв.21.8238 лв.22.7331 лв.
16.05.201922.6741 лв.22.6741 лв.22.4474 лв.21.7671 лв.22.6741 лв.
15.05.201922.6181 лв.22.6181 лв.22.3919 лв.21.7134 лв.22.6181 лв.
14.05.201922.5555 лв.22.5555 лв.22.3299 лв.21.6533 лв.22.5555 лв.
13.05.201922.5570 лв.22.5570 лв.22.3314 лв.21.6547 лв.22.5570 лв.
10.05.201922.6354 лв.22.6354 лв.22.4090 лв.21.7300 лв.22.6354 лв.
09.05.201922.6483 лв.22.6483 лв.22.4218 лв.21.7424 лв.22.6483 лв.
08.05.201922.6873 лв.22.6873 лв.22.4604 лв.21.7798 лв.22.6873 лв.
07.05.201922.6863 лв.22.6863 лв.22.4594 лв.21.7788 лв.22.6863 лв.
03.05.201922.7607 лв.22.7607 лв.22.5331 лв.21.8503 лв.22.7607 лв.
02.05.201922.7005 лв.22.7005 лв.22.4735 лв.21.7925 лв.22.7005 лв.
30.04.201922.7665 лв.22.7665 лв.22.5388 лв.21.8558 лв.22.7665 лв.
25.04.201922.7618 лв.22.7618 лв.22.5342 лв.21.8513 лв.22.7618 лв.
24.04.201922.8019 лв.22.8019 лв.22.5739 лв.21.8898 лв.22.8019 лв.
23.04.201922.7994 лв.22.7994 лв.22.5714 лв.21.8874 лв.22.7994 лв.
22.04.201922.8161 лв.22.8161 лв.22.5879 лв.21.9035 лв.22.8161 лв.
19.04.201922.8194 лв.22.8194 лв.22.5912 лв.21.9066 лв.22.8194 лв.

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.