МЕНЮ
ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ ВИ!

Цени на дялове

Дялове на Ди Ви Съкровище се предлагат публично от 8 Октомври 2007 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище:

Емисионна стойност на дял на Ди Ви Съкровище от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Съкровище за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване *1Цена на обратно изкупуване *2Цена на обратно изкупуване *3Нетна стойност на активите на един дял
21.11.201724.0240 лв.24.0240 лв.23.7838 лв.23.0630 лв.24.0240 лв.
20.11.201724.0207 лв.24.0207 лв.23.7805 лв.23.0599 лв.24.0207 лв.
17.11.201724.0078 лв.24.0078 лв.23.7677 лв.23.0475 лв.24.0078 лв.
16.11.201724.0484 лв.24.0484 лв.23.8079 лв.23.0865 лв.24.0484 лв.
15.11.201724.0426 лв.24.0426 лв.23.8022 лв.23.0809 лв.24.0426 лв.
14.11.201724.2594 лв.24.2594 лв.24.0168 лв.23.2890 лв.24.2594 лв.
13.11.201724.2695 лв.24.2695 лв.24.0268 лв.23.2987 лв.24.2695 лв.
10.11.201724.2935 лв.24.2935 лв.24.0506 лв.23.3218 лв.24.2935 лв.
09.11.201724.3656 лв.24.3656 лв.24.1219 лв.23.3910 лв.24.3656 лв.
08.11.201724.3764 лв.24.3764 лв.24.1326 лв.23.4013 лв.24.3764 лв.
07.11.201724.3778 лв.24.3778 лв.24.1340 лв.23.4027 лв.24.3778 лв.
06.11.201724.3512 лв.24.3512 лв.24.1077 лв.23.3772 лв.24.3512 лв.
03.11.201724.3766 лв.24.3766 лв.24.1328 лв.23.4015 лв.24.3766 лв.
02.11.201724.3133 лв.24.3133 лв.24.0702 лв.23.3408 лв.24.3133 лв.
01.11.201724.3315 лв.24.3315 лв.24.0882 лв.23.3582 лв.24.3315 лв.
31.10.201724.2974 лв.24.2974 лв.24.0544 лв.23.3255 лв.24.2974 лв.
30.10.201724.4679 лв.24.4679 лв.24.2232 лв.23.4892 лв.24.4679 лв.
27.10.201724.3934 лв.24.3934 лв.24.1495 лв.23.4177 лв.24.3934 лв.
26.10.201724.2654 лв.24.2654 лв.24.0227 лв.23.2948 лв.24.2654 лв.
25.10.201724.1476 лв.24.1476 лв.23.9061 лв.23.1817 лв.24.1476 лв.

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.