ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ ВИ!

Цени на дялове

Дялове на Ди Ви Съкровище се предлагат публично от 8 Октомври 2007 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище:

Емисионна стойност на дял на Ди Ви Съкровище от началото на дейността

Стойности на дяловете на Ди Ви Съкровище за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуване *1Цена на обратно изкупуване *2Цена на обратно изкупуване *3Нетна стойност на активите на един дял
19.07.201823.3330 лв.23.3330 лв.23.0997 лв.22.3997 лв.23.3330 лв.
18.07.201823.3215 лв.23.3215 лв.23.0883 лв.22.3886 лв.23.3215 лв.
17.07.201823.3067 лв.23.3067 лв.23.0736 лв.22.3744 лв.23.3067 лв.
16.07.201823.2727 лв.23.2727 лв.23.0400 лв.22.3418 лв.23.2727 лв.
13.07.201823.3075 лв.23.3075 лв.23.0744 лв.22.3752 лв.23.3075 лв.
12.07.201823.2788 лв.23.2788 лв.23.0460 лв.22.3476 лв.23.2788 лв.
11.07.201823.2221 лв.23.2221 лв.22.9899 лв.22.2932 лв.23.2221 лв.
10.07.201823.2672 лв.23.2672 лв.23.0345 лв.22.3365 лв.23.2672 лв.
09.07.201823.2297 лв.23.2297 лв.22.9974 лв.22.3005 лв.23.2297 лв.
06.07.201823.2827 лв.23.2827 лв.23.0499 лв.22.3514 лв.23.2827 лв.
05.07.201823.2004 лв.23.2004 лв.22.9684 лв.22.2724 лв.23.2004 лв.
04.07.201823.1985 лв.23.1985 лв.22.9665 лв.22.2706 лв.23.1985 лв.
03.07.201823.2390 лв.23.2390 лв.23.0066 лв.22.3094 лв.23.2390 лв.
02.07.201823.2068 лв.23.2068 лв.22.9747 лв.22.2785 лв.23.2068 лв.
29.06.201823.2486 лв.23.2486 лв.23.0161 лв.22.3187 лв.23.2486 лв.
28.06.201823.1923 лв.23.1923 лв.22.9604 лв.22.2646 лв.23.1923 лв.
27.06.201823.2099 лв.23.2099 лв.22.9778 лв.22.2815 лв.23.2099 лв.
26.06.201823.1316 лв.23.1316 лв.22.9003 лв.22.2063 лв.23.1316 лв.
25.06.201823.1525 лв.23.1525 лв.22.9210 лв.22.2264 лв.23.1525 лв.
22.06.201823.2677 лв.23.2677 лв.23.0350 лв.22.3370 лв.23.2677 лв.

¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Съкровище за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.