Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.7167 лв.
22.7167 лв.1
22.4895 лв.2
21.8080 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
25.0956 лв.
25.0204 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
8.8409 лв.
8.7012 лв.
Клас Б
8.7361 лв.
8.7361 лв.1
8.6487 лв.2
8.3867 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.8474 лв.
7.6166 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 13.02.2019 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 15.02.2019 г., ще бъдат оповестени на 19.02.2019 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Съкровище и за дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Весела Коледа и Благословена 2019 година!
В ПОМОЩ НА БОЖИ И МАРТИ
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“