ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!
pdf icon
Отчет за дейността към 31/12/2006г.
31.12.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/12/2006г.
31.12.2006
pdf icon
Информация към дата
31.12.2006
pdf icon
Информация към дата
30.11.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/11/2006г.
30.11.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/10/2006г.
31.10.2006
pdf icon
Информация към дата
31.10.2006
pdf icon
Информация към дата
30.09.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/09/2006г.
30.09.2006
pdf icon
Информация към дата
31.08.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/08/2006г.
31.08.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/07/2006г.
31.07.2006
pdf icon
Информация към дата
31.07.2006
pdf icon
Информация към дата
30.06.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/06/2006г.
30.06.2006
pdf icon
Информация към дата
31.05.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/05/2006г.
31.05.2006
pdf icon
Информация към дата
30.04.2006
excel icon
Приложение към информация към 30/04/2006г.
30.04.2006
pdf icon
Приложение към информация към 31/03/2006г.
31.03.2006
pdf icon
Информация към дата
31.03.2006
pdf icon
Информация към дата
28.02.2006
excel icon
Приложение към информация към 28/02/2006г.
28.02.2006
excel icon
Приложение към информация към 31/01/2006г.
31.01.2006
pdf icon
Информация към дата
31.01.2006

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.