ДИ ВИ КОМФОРТ

ДФ „Ди Ви Комфорт“ е прекратен на 07.04.2016 г. с вливането му в ДФ „Ди Ви Хармония“ (към настоящия момент ДФ "Ди Ви Баланс")!

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.