Новини

В последния доклад на EFAMA (Европейската асоциация на управляващите дружества), анализиращ тенденциите в индустрията на европейските инвестиционни фондове през третото тримесечие на 2020 г., основните акценти бяха...
31.12.2020
Считано от 13.05.2020 г., в сила влизат одобрените от Комисията за финансов надзор (КФН) промени в Правилата на ДФ „Ди Ви Баланс“. Промяната засяга инвестиционните ограничения на фонда, както и таксите за емитиране и обратно изкупуване. Таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ – Клас А (Хармония) вече са по-ниски, като възлизат на 0.15% от нетната стойност на активите за един дял.Новите такси ще се прилагат за поръчки, подадени на 13.05.2020 г., цените за които ще бъдат оповестени на 15.05.2020 г.
13.05.2020
"Пролетта е сезон за душата - да възстанови силата си!"
12.05.2020
Считано от 10.04.2020 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ във връзка с успешно приключилата процедура по преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“, чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“.
09.04.2020
Във връзка с процедурата по преобразуването на ДФ „Ди Ви Евробонд“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че на 02.04.2020 г. настъпи ефективната дата на преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“.
03.04.2020
Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“
17.03.2020
Общите нетни активи на колективните инвестиционни схемни (КИС) и алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) нараснаха с 16,8% до 17,7 трлн.евро през 2019г.
05.03.2020
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ДФ „ДИ ВИ ЕВРОБОНД“ В ДФ „ДИ ВИ БАЛАНС“
03.02.2020
ДФ „Ди Ви Съкровище“ се вля в ДФ „Ди Ви Баланс“. ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 30.08.2019 г.
29.08.2019
Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
28.08.2019
Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Съкровище“
31.07.2019
УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, управляващо дейността на Договорен фонд „Ди Ви Съкровище“ и Договорен фонд „Ди Ви Баланс“, уведомява инвеститорите, че с Решение № 801 - ДФ от 18.06.2019 г. на Комисията за финансов надзор бе издадено разрешение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“.
01.07.2019
Уважаеми, инвеститори, колеги и партньори, Желаем Ви Светли Великденски празници, изпълнени с благоденствие! Ди Ви Асет Мениджмънт
22.04.2019
На 08.04.2019 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“, чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“ - и двата фонда организирани и управлявани от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.
08.04.2019
В подкрепа на Божи и Марти се включихме и ние - служителите от „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД и „Ди Ви Инвест“ ЕАД. Събрахме и дарихме общо 860 лв. лични и фирмени средства, защото силно вярваме, че всяко дете трябва да има щастливо детство, изпълнено с ожулени от игри колене!
12.11.2018
Считано от 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
19.10.2018
Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Ди Ви Баланс“, взе решение за удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ за периода от 08.10.2018 г. до 21.10.2018 г., вкл.
05.10.2018
Активите на инвестиционните фондове в световен мащаб са се повишили с 4.4% до 45,65 трлн. евро в края на второто тримесечие на 2018 г.
04.10.2018
1 2 3 4 5of 5