Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Комфорт се предлагат публично от 27 декември 2005 г. до 24 март 2016г., включително.

 

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Комфорт до прекратяването му.

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Комфорт от началото на дейността

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.