ДИ ВИ ДИНАМИК
ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик 

Емисионна стойност на дял на Ди Ви Динамик от началото на дейността

ЦЕНИ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В ДИ ВИ ДИНАМИК ОТ ДИ ВИ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ

Такси за прехвърляне в Ди Ви Динамик - в сила от 31 юли 2008 г.

Стойности на дяловете на Ди Ви Динамик за последните двадесет дни от избраната дата:

Покажи:
ДатаЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ХармонияЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондНетна стойност на активите на един дял
18.09.20188.3229 лв.8.0781 лв.8.2903 лв.8.3107 лв.8.1597 лв.
17.09.20188.2937 лв.8.0498 лв.8.2612 лв.8.2815 лв.8.1311 лв.
14.09.20188.2845 лв.8.0409 лв.8.2521 лв.8.2724 лв.8.1221 лв.
13.09.20188.2766 лв.8.0332 лв.8.2441 лв.8.2644 лв.8.1143 лв.
12.09.20188.2722 лв.8.0289 лв.8.2398 лв.8.2600 лв.8.1100 лв.
11.09.20188.2530 лв.8.0103 лв.8.2207 лв.8.2409 лв.8.0912 лв.
10.09.20188.2401 лв.7.9977 лв.8.2078 лв.8.2280 лв.8.0785 лв.
07.09.20188.2392 лв.7.9968 лв.8.2068 лв.8.2270 лв.8.0776 лв.
05.09.20188.2739 лв.8.0306 лв.8.2415 лв.8.2618 лв.8.1117 лв.
04.09.20188.3179 лв.8.0733 лв.8.2853 лв.8.3057 лв.8.1548 лв.
03.09.20188.3322 лв.8.0871 лв.8.2995 лв.8.3199 лв.8.1688 лв.
31.08.20188.3442 лв.8.0988 лв.8.3115 лв.8.3319 лв.8.1806 лв.
30.08.20188.3498 лв.8.1042 лв.8.3171 лв.8.3375 лв.8.1861 лв.
29.08.20188.3672 лв.8.1211 лв.8.3343 лв.8.3549 лв.8.2031 лв.
28.08.20188.3643 лв.8.1183 лв.8.3315 лв.8.3520 лв.8.2003 лв.
27.08.20188.3700 лв.8.1238 лв.8.3372 лв.8.3577 лв.8.2059 лв.
24.08.20188.3411 лв.8.0957 лв.8.3083 лв.8.3288 лв.8.1775 лв.
23.08.20188.3091 лв.8.0647 лв.8.2765 лв.8.2969 лв.8.1462 лв.
22.08.20188.2911 лв.8.0472 лв.8.2586 лв.8.2789 лв.8.1285 лв.
21.08.20188.2989 лв.8.0548 лв.8.2664 лв.8.2867 лв.8.1362 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.