ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

Документи, актуални до 28.08.2019г.

Отчети и друга информация

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2018г.
29.03.2019
pdf icon
Информация към дата
31.07.2019
pdf icon
Информация към дата
30.06.2019
pdf icon
Информация към МФО
30.06.2019
pdf icon
Междинен финансов отчет към
30.06.2019
pdf icon
Информация към дата
31.05.2019
pdf icon
Информация към дата
30.04.2019
pdf icon
Информация към дата
31.03.2019
pdf icon
Информация към дата
28.02.2019
pdf icon
Информация към дата
31.01.2019
pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска
04.01.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.08.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.07.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.07.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.06.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
14.06.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.05.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.05.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.04.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.04.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
29.03.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.03.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
28.02.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.02.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.01.2019
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.01.2019
pdf icon
Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.
29.03.2018
pdf icon
Информация към дата
31.12.2018
pdf icon
Информация към дата
30.11.2018
pdf icon
Информация към дата
31.10.2018
pdf icon
Информация към дата
30.09.2018
pdf icon
Информация към дата
31.08.2018
pdf icon
Информация към дата
31.07.2018
pdf icon
Информация към МФО към 30.06.2018
30.07.2018
pdf icon
Междинен финансов отчет към 30.06.2018
30.07.2018
pdf icon
Информация към дата
30.06.2018
pdf icon
Информация към дата
31.05.2018
pdf icon
Информация към дата
30.04.2018
pdf icon
Информация към дата
31.03.2018
pdf icon
Информация към дата
28.02.2018
pdf icon
Информация към дата
31.01.2018
pdf icon
Информация относно оценката и управлението на риска
12.01.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.12.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
14.12.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.11.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.11.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.10.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.10.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
28.09.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
14.09.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.08.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.08.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.07.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
13.07.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
29.06.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.06.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.05.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.05.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.04.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
13.04.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
30.03.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.03.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
28.02.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.02.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
31.01.2018
pdf icon
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44 към дата
15.01.2018

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и документите с ключова информация за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.