Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
23.4148 лв.
23.4148 лв.1
23.1807 лв.2
22.4782 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.5927 лв.
24.5191 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.1390 лв.
8.9945 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.3299 лв.
8.0849 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 20.04.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 24.04.2018 г., ще бъдат оповестени на 26.04.2018 г., до 17:30 ч.
Актуално!

Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви за новите сметки, открити на името на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“ в техния нов депозитар - „Обединена българска банка” АД, за превеждане на сумите при записване на дялове на фондовете:

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик” – IBAN: BG37UBBS80021066687640, BIC: UBBSBGSF.

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Хармония” – IBAN: BG51UBBS80021066688940, BIC: UBBSBGSF.

 

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Весели Великденски празници!
Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“