ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.6688 лв.
9.6398 лв.
Клас Б
9.6543 лв.
9.6543 лв.1
9.5578 лв.2
9.2681 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
10.0300 лв.
9.7350 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 15.04.2024. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 17.04.2024 г., ще бъдат оповестени на 19.04.2024 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Изменени Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети) в сила от 20.02.2023 г.
Публикуван Основен информационен документ
Нови Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД