ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.0151 лв.
8.9881 лв.
Клас Б
9.0016 лв.
9.0016 лв.1
8.9116 лв.2
8.6415 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.8498 лв.
7.6189 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 28.10.2020. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 30.10.2020 г., ще бъдат оповестени на 03.11.2020 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Промяна в Правилата на Договорен фонд „Ди Ви Баланс“
Пролет е!
ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 10.04.2020 г.