МЕНЮ
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
23.8477 лв.
23.8477 лв.1
23.6092 лв.2
22.8938 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.5962 лв.
24.5226 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.2594 лв.
9.1130 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.4959 лв.
8.2460 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 14.02.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 16.02.2018 г., ще бъдат оповестени на 20.02.2018 г., до 17:30 ч.
Актуално!

Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви за новите сметки, открити на името на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“ в техния нов депозитар - „Обединена българска банка” АД, за превеждане на сумите при записване на дялове на фондовете:

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик” – IBAN: BG37UBBS80021066687640, BIC: UBBSBGSF.

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Хармония” – IBAN: BG51UBBS80021066688940, BIC: UBBSBGSF.

 

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“
Удължаване срока за временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“