МЕНЮ
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.5321 лв.
22.5321 лв.1
22.3068 лв.2
21.6308 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
28.4282 лв.
28.3430 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.6260 лв.
9.4739 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.3223 лв.
7.1069 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 29.08.2016г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 31.08.2016г., ще бъдат оповестени на 02.09.2016г., в 17:30 ч.
Актуално!

Промени в правилата на ДФ "Ди Ви Хармония"

До инвеститорите на ДФ Ди Ви Хармония

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 С настоящото Ви уведомяваме, че с решение от 26.04.2016 г. Комисията за финансов надзор е одобрила промени в Правилата на ДФ „Ди Ви Хармония“, приети с решение на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД от 14.12.2015 г.

Промените включват:

  1. промяна в размера на инвестициите на ДФ „Ди Ви Хармония“ в    определени видове активи;
  2. промяна в размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на един дял, които стават съответно 1.2 % и 0.4 % от нетната стойност на активите на един дял;
  3. промяна в размера на годишното възнаграждение на управляващото дружество, който става - до 1 (едно) на сто, включително, от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ „Ди Ви Хармония“, като конкретният размер на възнаграждението на управляващото дружество се определя с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество.

Съгласно протокол от 14.12.2015 г. Съветът на директорите на Управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е взел решение да не се начислява възнаграждение на управляващото дружество за управление на дейността на ДФ „Ди Ви Хармония“, което решение влезе в сила от 27.04.2016 г.

Пълният текст на Правилата на ДФ „Ди Ви Хармония“ може да видите на страницата на фонда в секция „Документи“.

 УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД

Световни тенденции при регулираните взаимни фондове от отворен тип за първо тримесечие на 2016г.
Христос Воскресе! Светлина, мир и любов за всеки!
Промени в правилата на ДФ "Ди Ви Хармония"