Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
23.4375 лв.
23.4375 лв.1
23.2031 лв.2
22.5000 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.5971 лв.
24.5235 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.1510 лв.
9.0063 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.3435 лв.
8.0981 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 18.04.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 20.04.2018 г., ще бъдат оповестени на 24.04.2018 г., до 17:30 ч.
Актуално!

Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви за новите сметки, открити на името на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“ в техния нов депозитар - „Обединена българска банка” АД, за превеждане на сумите при записване на дялове на фондовете:

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик” – IBAN: BG37UBBS80021066687640, BIC: UBBSBGSF.

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Хармония” – IBAN: BG51UBBS80021066688940, BIC: UBBSBGSF.

 

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Весели Великденски празници!
Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“