ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.0639 лв.
9.0367 лв.
Клас Б
9.0503 лв.
9.0503 лв.1
8.9598 лв.2
8.6883 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.1368 лв.
7.8975 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 25.11.2020. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 27.11.2020 г., ще бъдат оповестени на 01.12.2020 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Промяна в Правилата на Договорен фонд „Ди Ви Баланс“
Пролет е!
ДФ „Ди Ви Баланс“ възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 10.04.2020 г.