Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.8794 лв.
22.8794 лв.1
22.6506 лв.2
21.9642 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
25.2178 лв.
25.1422 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
8.9170 лв.
8.7761 лв.
Клас Б
8.8113 лв.
8.8113 лв.1
8.7232 лв.2
8.4588 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.9793 лв.
7.7446 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 15.03.2019 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 19.03.2019 г., ще бъдат оповестени на 21.03.2019 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Съкровище и за дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Весела Коледа и Благословена 2019 година!
В ПОМОЩ НА БОЖИ И МАРТИ
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“