МЕНЮ
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
23.8403 лв.
23.8403 лв.1
23.6019 лв.2
22.8867 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.5993 лв.
24.5257 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.2462 лв.
9.1001 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.4892 лв.
8.2395 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 19.02.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 21.02.2018 г., ще бъдат оповестени на 23.02.2018 г., до 17:30 ч.
Актуално!

Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви за новите сметки, открити на името на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“ в техния нов депозитар - „Обединена българска банка” АД, за превеждане на сумите при записване на дялове на фондовете:

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик” – IBAN: BG37UBBS80021066687640, BIC: UBBSBGSF.

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Хармония” – IBAN: BG51UBBS80021066688940, BIC: UBBSBGSF.

 

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“
Удължаване срока за временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“