Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
23.5060 лв.
23.5060 лв.1
23.2709 лв.2
22.5658 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.5865 лв.
24.5129 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.1700 лв.
9.0251 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.4521 лв.
8.2035 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 21.05.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 23.05.2018 г., ще бъдат оповестени на 28.05.2018 г., до 17:30 ч.
Актуално!

Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR)

Уважаеми инвеститори,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25-ти май 2018г. в рамките на Европейския съюз започва да се прилага нова регулаторна рамка за защита на личните данни на лицата, а именно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR).

На страницата на „Ди Ви Асет Мениджмънт“  ЕАД в секция „Информация за инвеститорите“ можете да се запознаете с приетата от дружеството „Политика за защита на личните данни“, която съдържа кратка и точна информация относно какви права имате, как може да ги упражните, какви са нашите задължения и как защитаваме Вашите лични данни.

 Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

 

 

Весели Великденски празници!
Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“