Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.6989 лв.
22.6989 лв.1
22.4719 лв.2
21.7909 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.9203 лв.
24.8457 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
8.8151 лв.
8.6758 лв.
Клас Б
8.7106 лв.
8.7106 лв.1
8.6235 лв.2
8.3622 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.8781 лв.
7.6464 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 09.11.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 13.11.2018 г., ще бъдат оповестени на 15.11.2018 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Съкровище и за дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Актуално!

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, подадени на 22.10.2018 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 24.10.2018 г. и изчислена на база нетната стойност на активите на фондовете за дата 23.10.2018 г.

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

В ПОМОЩ НА БОЖИ И МАРТИ
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“