ДИ ВИ БАЛАНС

ФИНАНСОВ БАЛАНС И САМОЧУВСТВИЕ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
9.8034 лв.
9.7740 лв.
Клас Б
9.7887 лв.
9.7887 лв.1
9.6908 лв.2
9.3972 лв.3

ДИ ВИ ДИНАМИК

ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
10.3327 лв.
10.0288 лв.

Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.05.2024. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 20.05.2024 г., ще бъдат оповестени на 22.05.2024 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Изменени Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети) в сила от 20.02.2023 г.
Публикуван Основен информационен документ
Нови Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД