Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.8585 лв.
22.8585 лв.1
22.6299 лв.2
21.9442 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.8912 лв.
24.8166 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.0491 лв.
8.9060 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.0742 лв.
7.8367 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 16.10.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 18.10.2018 г., ще бъдат оповестени на 22.10.2018 г., до 17:30 ч.

От 21.09.2018 г. до 21.10.2018 г., вкл., се спира временно емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ "Ди Ви Баланс" (с предишно наименование Ди Ви Хармония).
Поръчките, подадени на 19.09.2018 г ., ще се изпълняват по цена, обявена на 21.09.2018 г. на база нетна стойност на активите на фонда за дата 20.09.2018г. г. Поръчките,  подадени на 20.09.2018 г ., ще се изпълняват по цена, обявена на 25.09.2018 г. на база нетна стойност на активите на фонда за дата 21.09.2018г. г.

Актуално!

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, подадени на 22.10.2018 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 24.10.2018 г. и изчислена на база нетната стойност на активите на фондовете за дата 23.10.2018 г.

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
Тенденции в индустрията на световните инвестиционни фондове през второто тримесечие на 2018