МЕНЮ
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.9397 лв.
22.9397 лв.1
22.7103 лв.2
22.0221 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
28.4240 лв.
28.3388 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.6527 лв.
9.5000 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.4375 лв.
7.2188 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 28.09.2016г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 30.09.2016г., ще бъдат оповестени на 04.10.2016г., в 17:30 ч.
Световни тенденции при регулираните взаимни фондове от отворен тип за второто тримесечие на 2016г.
Световни тенденции при регулираните взаимни фондове от отворен тип за първо тримесечие на 2016г.
Христос Воскресе! Светлина, мир и любов за всеки!