Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.5072 лв.
22.5072 лв.1
22.2821 лв.2
21.6069 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
25.0269 лв.
24.9519 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
8.7457 лв.
8.6074 лв.
Клас Б
8.6420 лв.
8.6420 лв.1
8.5556 лв.2
8.2963 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.6542 лв.
7.4291 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 21.01.2019 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 23.01.2019 г., ще бъдат оповестени на 25.01.2019 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Съкровище и за дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Актуално!

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, подадени на 22.10.2018 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 24.10.2018 г. и изчислена на база нетната стойност на активите на фондовете за дата 23.10.2018 г.

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Весела Коледа и Благословена 2019 година!
В ПОМОЩ НА БОЖИ И МАРТИ
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“