МЕНЮ
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.8109 лв.
22.8109 лв.1
22.5828 лв.2
21.8985 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
27.1276 лв.
27.0464 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.5124 лв.
9.3620 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.3752 лв.
7.1583 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 20.10.2016г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 24.10.2016г., ще бъдат оповестени на 26.10.2016г., в 17:30 ч.
Световни тенденции при регулираните взаимни фондове от отворен тип за второто тримесечие на 2016г.
Световни тенденции при регулираните взаимни фондове от отворен тип за първо тримесечие на 2016г.
Христос Воскресе! Светлина, мир и любов за всеки!