Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.5906 лв.
22.5906 лв.1
22.3647 лв.2
21.6870 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.9444 лв.
24.8696 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
8.7493 лв.
8.6110 лв.
Клас Б
8.6456 лв.
8.6456 лв.1
8.5591 лв.2
8.2998 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.7070 лв.
7.4803 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 06.12.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 10.12.2018 г., ще бъдат оповестени на 12.12.2018 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Съкровище и за дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Актуално!

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, подадени на 22.10.2018 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 24.10.2018 г. и изчислена на база нетната стойност на активите на фондовете за дата 23.10.2018 г.

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

В ПОМОЩ НА БОЖИ И МАРТИ
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“