Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.8138 лв.
22.8138 лв.1
22.5857 лв.2
21.9012 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.8828 лв.
24.8082 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
Клас А
8.8952 лв.
8.7545 лв.
Клас Б
8.7897 лв.
8.7897 лв.1
8.7018 лв.2
8.4381 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.0071 лв.
7.7716 лв.

Цените са валидни за поръчки подадени на 18.10.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 22.10.2018 г., ще бъдат оповестени на 24.10.2018 г., до 17:30 ч.

За дялове на Ди Ви Съкровище и за дялове на Ди Ви Баланс – Клас Б няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.

Актуално!

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, подадени на 22.10.2018 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 24.10.2018 г. и изчислена на база нетната стойност на активите на фондовете за дата 23.10.2018 г.

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“
Тенденции в индустрията на световните инвестиционни фондове през второто тримесечие на 2018