Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
23.3949 лв.
23.3949 лв.1
23.1610 лв.2
22.4591 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
24.5977 лв.
24.5241 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.1272 лв.
8.9829 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
8.3057 лв.
8.0614 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 19.04.2018 г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 23.04.2018 г., ще бъдат оповестени на 25.04.2018 г., до 17:30 ч.
Актуално!

Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви за новите сметки, открити на името на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“ в техния нов депозитар - „Обединена българска банка” АД, за превеждане на сумите при записване на дялове на фондовете:

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик” – IBAN: BG37UBBS80021066687640, BIC: UBBSBGSF.

Сметка за превеждане на сумите при записване на дялове на ДФ „Ди Ви Хармония” – IBAN: BG51UBBS80021066688940, BIC: UBBSBGSF.

 

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Весели Великденски празници!
Нови банкови сметки на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония“
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“