МЕНЮ
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
22.8871 лв.
22.8871 лв.1
22.6582 лв.2
21.9716 лв.3
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
27.0694 лв.
26.9884 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
9.2933 лв.
9.1464 лв.
Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване
7.5127 лв.
7.2917 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 30.11.2016г. Цените, по които ще се изпълняват поръчките, подадени на 02.12.2016г., ще бъдат оповестени на 06.12.2016г., в 17:30 ч.
И ПРЕЗ 2016 СЛУЖИТЕЛИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ПРОДЪЛЖИХА ТРАДИЦИОННИТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ „ПРОТЕГНИ РЪКА НА ДЕТЕ В НУЖДА“
Световни тенденции при регулираните взаимни фондове от отворен тип за второто тримесечие на 2016г.
Световни тенденции при регулираните взаимни фондове от отворен тип за първо тримесечие на 2016г.