ДИ ВИ ИНДЕКС СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ

Ди Ви Индекс Съкровищни облигации отразява движението на пазара за ценни книжа с фиксирана доходност, емитирани от Българската държава. Ди Ви Индекс Съкровищни облигации служи същевременно и за бенчмарк на доходността от инвестиции в подобни книжа, тъй като обхваща всички емисии държавни ценни книжа (ДЦК).

Теглото на всяка емисия в индекса се определя на база пазарна стойност на емисията (включително натрупана лихва) в началото на всеки месец.
Изчисляването на стойностите на индекса се извършва за всеки работен ден. Индексът се изчислява на база цялостен доход на емисиите държавни ценни книжа.

Вижте Методологията на изчисляване на Ди Ви Индекс Съкровищни облигации

Актуални стойности:

ИндексСтойностПромянаДоходност до падежаМодифицирана дюрация
Ди Ви Общ Индекс на Съкровищни облигации 222.38 0.10% 0.08% 5.96
Ди Ви 2г. Индекс на Съкровищни облигации 166.23 0.02% -0.25% 2.01
Ди Ви 5г. Индекс на Съкровищни облигации 216.93 -0.24% -0.04% 4.47
Ди Ви 7г. Индекс на Съкровищни облигации 268.19 -0.17% 0.12% 6.43
Ди Ви 10г. Индекс на Съкровищни облигации 313.19 0.17% 0.68% 13.01
Ди Ви Евров Индекс на Съкровищни облигации 234.88 0.73% -0.16% 3.58
*30.06.2004 - 01.04.2020 ** 252 работни дни
ИндексДоходност за месеца до моментаДоходност за годината до моментаДоходност от основаване на индекса на годишна база*Стандартно отклонение на годишна база**
Ди Ви Общ Индекс на Съкровищни облигации 0.10% 0.46% 5.02% 2.26%
Ди Ви 2г. Индекс на Съкровищни облигации 0.02% -0.01% 3.17% 1.18%
Ди Ви 5г. Индекс на Съкровищни облигации -0.24% -0.06% 4.86% 3.03%
Ди Ви 7г. Индекс на Съкровищни облигации -0.17% -0.04% 6.24% 4.24%
Ди Ви 10г. Индекс на Съкровищни облигации 0.17% 2.02% 7.25% 5.50%
Ди Ви Евров Индекс на Съкровищни облигации 0.73% 0.24% 5.38% 2.41%
*30.06.2004 - 01.04.2020 ** 252 работни дни