Новини

При широк интерес от страна на медиите на 8 октомври 2007г., в БТА бе представен първият в България взаимен фонд за деца и юноши – Ди Ви Съкровище.
07.10.2007
101,1 %* доходност за вложените средства в Ди Ви Динамик са реализирали към 2 октомври т.г. инвеститорите, предпочели агресивния взаимен фонд на групата Ти Би Ай през октомври миналата година, съобщиха от управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт.
02.10.2007
Постигнатата доходност на фонда за последните 12м. от дейността му е над 70%*
09.09.2007
Управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт - компания от финансовата група Ти Би Ай България - е лидер по управление и консултиране управлението на активи на институционални и корпоративни инвеститори през изминалата година.
03.01.2007
Създадени преди 4 години, управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт и инвестиционен посредник Ти Би Ай Инвест са две от компаниите във финансовата група Ти Би Ай България.
22.11.2006
Ди Ви Динамик е първият договорен фонд, който стартира публичното предлагане на дялове в България на 7 септември 2005 г.
06.09.2006
Над половин милиард лева достигнаха активите, към края на юли т.г., които най-голямото управляващо дружество у нас Ти Би Ай Асет Мениджмънт управлява и/или чието управление консултира, съобщиха от компанията.
01.08.2006
Двата най-нови договорни фонда на управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт – Ди Ви Комфорт и Ди Ви Хармония отчетоха доходност от 13,89 % (Ди Ви Комфорт) и 14,24% (Ди Ви Хармония) на годишна база, за първите шест месеца от старта им.
27.06.2006
Семинар на тема Как да управляваме по-ефективно свободните си пари? и Осигуряване на бизнес финансиране чрез капиталовия пазар, ще се проведе на 16 май и на 17 май 2006 г. съответно в Русе и в Благоевград.
14.05.2006
Инвестициите във взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт са се увеличили с 10,5 млн. лева за последната една седмица, коментираха от управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт.
13.04.2006
12,13 % е реализираната доходност от договорен фонд Ди Ви Динамик за първите шест месеца от старта му. За сравнение, за същия период индексът SOFIX се е покачил с 9,76% на годишна база.
12.03.2006
На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар.
20.11.2005
С последните промени в ЗППЦК стана възможно издаването на частични дялове на договорните фондове у нас.
20.10.2005
Ди Ви Динамик е първият договорен фонд в България, който премина границата от 1 милион лева нетна стойност на активите.
02.10.2005
От началото на публичното предлагане на акции на дружеството (17.11.2003г.) до 31.05.2005 година, активите му са нараснали 38 пъти.
14.07.2005
Ди Ви Евробонд спечели Голямата награда Финансов продукт на годината на международното финансово изложение Банки Инвестиции Пари, което се проведе в Международния панаир в Пловдив от 9 до 12 февруари 2005 г.
11.02.2005
На Второто Международно Финансово Изложение Банки, Инвестиции, Пари, състояло се в гр. Пловдив, беше връчена наградата Финансов продукт на 2003.
22.02.2004
Ди Ви Евробонд получи разрешение да извършва дейност като инвестиционно дружество от отворен тип от Комисията за финансов надзор.
08.07.2003
1 2 3 4of 4