Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
телефон: 02 935 06 11 
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН Юли - Септември 2022г.

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Червеният цвят бе преобладаващ на БФБ през третото тримесечие на годината

През последното тримесечие всички индекси на БФБ се оцветиха в червено. Най-старият борсов индекс у нас SOFIX отбеляза нов спад от 4.25%, с което понижението от началото на годината достигна 7.63%. Широкия BGBX40 се движеше в синхрон със SOFIX и също регистрира спад от близо 5%. Така, той премина на отрицателна територия за годината, губейки 4.67% от стойността си. През последните три месеца индексът, отразяващ цените на дяловете на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT  за пръв път от началото на годината се оцвети в червено, като отбеляза спад от 1.71%. Въпреки това, той остава на плюс 8.72% за годината.

От компаниите, включени в състава на SOFIX най-големи загуби претърпяха акциите на „Неохим“ АД. През изминалото тримесечие дружеството изгуби 28% от пазарната си капитализация. Двицифрен спад от 12% отбелязаха и дяловете на „Химимпорт“ АД. Понижение в рамките на 8-10% регистрираха акциите на „Централна кооперативна банка“ АД, „Фонд за недвижими имот България“ АДСИЦ и „Сирма груп холдинг“ АД. С изключение на „Софарма“ АД и „Холдинг Варна“ АД, чийто книжа отбелязаха минимален ръст от близо 0.5%, акциите на всички останали компании от SOFIX приключиха тримесечието на отрицателна територия.

Въпреки взетото решение на последното ОСА на „Агрия груп холдинг“ АД за обратно изкупуване на до 3% от регистрирания капитал на цени между 28-33 лева, книжата на дружеството бяха най-големите губещи от всички, включени в състава на широкия BGBX40. За последните три месеца те изтриха 23.7% от стойността си. Следват акциите на „Индустриален капитал холдинг“ АД и „Зърнени храни България“ АД, които регистрираха понижение, съответно от 21.4% и 16.7%. С двуцифрен спад в рамките на 11% приключиха тримесечието дяловете на „ЕМКА“ АД и „Българска фондова борса“ АД. Дори решението на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД да разпредели цялата си печалба за 2021 г. като дивидент на едноличния си собственик – „Българската фондова борса“ АД не успя да помогне на книжата на родната ни борса за по-доброто им представяне.

Добри новини имаше и за акционерите на „Монбат“ АД. В края на септември от дружеството обявиха, че започва процедура по обратно изкупуване на до 3% от регистрирания капитал в диапазона 4.51 - 8.75 лева. И въпреки, че тази новина доведе до силен ръст в цената на акциите на компанията, в крайна сметка те приключиха тримесечието със спад от 3.6%. 

Без промяна за периода останаха дяловете „Доверие обединен холдинг“ АД. От дружеството обявиха близо два пъти ръст на печалбата за полугодието в сравнение със същия период на миналата година благодарение основно на молдовската банка „Moldindconbank“ S.A.

От включените в BGBX40, най-печеливши бяха акциите на „Софарма трейдинг“ АД и „Софарма имоти“ АДСИЦ, които отбелязаха повишение, съответно от 13.4% и 16.4%. Ръст от 7.5% регистрираха и дяловете на „ФеърПлей пропъртис“ АДСИЦ. За това допринесе успешното увеличение на капитала на дружеството. Чрез упражняването на 15 млн. варанти от последната емисия на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се записаха 15 млн. нови акции, чиято емисионна стойност е в размер общо на 15 млн. лева.

От дружествата, включени в състава на BGREIT, освен „Фонд за недвижими имот България“ АДСИЦ, на отрицателна територия приключиха и дяловете на „Адванс терафонд“ АДСИЦ. За последните три месеца те изгубиха 4.4% от стойността си. Всички останали дружества от индекса приключиха тримесечието на зелена територия.

От останалите компании, регистрирани за търговия на БФБ изключително добро представяне направиха акциите на „Дронамикс кепитъл“ АД, регистрирайки ръст от близо 30%. „Дронамикс“ е първата компания за товарни превози с дронове в света, която получи европейски лиценз за авиокомпания за дронове. През септември от дружеството обявиха стратегическо производствено партньорство с „Cotesa“ - европейски производител на компоненти за аерокосмически и автомобилни компании. Месец преди това от компанията обявиха, че ще си партнират и с австралийския производител на композитни решения за авиоиндустрията „Quickstep Holdings Limited“.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Нови понижения на основните финансови активи през третото тримесечие след обещаващо начало през юли

След силното представяне на пазарите на акции и облигации през юли, през следащите два месеца на тримесечието повечето финансови активи отбелязаха резки понижения.

Тези колебания бяха породени първоначално от очакванията на пазарите за сваляне на лихвите от страна на Фед през 2023 г., но впоследствие централните банки охладиха ентусиазма на пазарните участници като потвърдиха, че приоритет за тях остава борбата с инфлационния натиск, а на втори план – опасенията за силно понижение на икономическата активност в резултат на затегнатата финансова политика.

Така през тримесечието Фед повиши лихвения коридор с общо 150 базисни точки, ЕЦБ – с 125, а Банката на Англия - с 100 базисни точки. Пазарните индикатори също отразиха новите очаквания и към края на периода терминалните нива на трите банки за следващата година са установиха съответно на 4.5%, 3.5% и 5.75%.

Инфлационните показатели през тримесечието леко намалиха темпа си на нарастване в резултат на понижените цени на петрола и храните. Въпреки това индексите на инфлация без храните и горивата остават на рекордно високи стойности, което е предпоставка за допълнително значително затягане на паричната политика в световен мащаб и през следващите месеци. Икономическите данни продължиха да сочат за глобално забавяне като регионалните проучванията за нагласите на бизнеса навлязоха в рестриктивна територия през август (под 50) за първи път от 2020 г. насам.

В положителен аспект може да се отбележи, че на фона на повишената инфлация и забавената икономическа активност, оценката на акциите като цяло (особено в Европа и Япония) е на нива близки или под средните в исторически план. Трябва да се има предвид, че тези показатели отразяват сегашния консенсус по отношение печалбите на компаниите и е твърде вероятно те да бъдат ревизирани надолу и съответните оценки да станат по-малко атрактивни от фундаментална гледна точка.

В САЩ повечето икономически данни през периода затвърдиха тенденцията за запазваща се устойчивост на щатската икономика особено на пазара на труда и доходите на потребителите. Инфлацията се очаква плавно да се понижава през следващите месеци, но основният потребителски индекс без горивата и храните остава далеч над таргетираните нива от Фед. Политиката на централната банка вече се отразява на някои сегменти като имотния пазар например, където фиксираните дългосрочни ипотечни лихви достигнаха до рекордни стойности от 2007 г. насам от около 6.5-7%.

Едни от най-големите пазарни сътресения през периода бяха наблюдавани във Великобритания където обявените фискални мерки от новото правителство биха повишили значително бюджетния дефицит в условията на рестриктивна монетарна политика. Британският паунд и държавните ценни книжа отбелязаха резки спадове, редица пенсионни фоидове в страната бяха изправени пред ликвидни затруднения след загуби по експозициите си по деривативни контракти с ДЦК и Банката на Англия бе принудена да се намеси на пазарите и да обяви временна програма за изкупуване на дългосрочни книжа. Въпреки интервенцията доходността на 10-годишните ДЦК на страната се покачи рязко от 2.2% до около 4-4.5% през тримесечието.

В Европа енергийната криза продължи да доминира заглавията, като подаването на газ по Северен поток 1 и 2 бе напълно спряно вследствие на терористичните актове, които повредиха три от четирите тръби от проектите. Въпреки това газовите цени се понижиха от рекордните 300 евро/мВтч през август до около 200 евро/мВтч в края на септември. Няколко са факторите, които допринесоха за това: засиленият внос на втечнен газ предимно от САЩ, което позволи на европейските страни да запълнят хранилищата си до около 85-90%; намаленото потребление и благоприятните атмосферни условия в началото на есента. Предстои да бъде видян и ефектът от мерките на ЕС насочени главно в три направления: 10-15% намаление на консумацията на електроенергия, таван на цените на природния газ в ЕС и данък върху свръхпечалбите на производителите на горива.

В икономически план ситуацията продължи да се влошава до степен, че различията са по отношение на това не дали ще има, а колко дълбока ще бъде рецесията в Европа през следващите тримесечия – сериозни спадове отбелязаха бизнес проучванията, индустриалното производство и нагласите на потребителите. Общата инфлация в еврозоната продължи възходящото си движение до 9.1% през август и се очаква да достигне 10% през следващите месеци. ЕЦБ засега остава решена да продължи затягането на паричната политика и след вдигането на депозитната лихва с 75 базисни точки през септември се очаква ново такова през октомври и 50 базисни точки през декември до ниво от 2% към края на годината.


Коментарът е на Атанас Тотков,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2021 Стойност на 31.03.2022 Стойност на 30.06.2022 Стойност на 30.09.2022 Промяна Q1 2022 (%) Промяна Q2 2022 (%) Промяна Q3 2022 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 635.68 626.76 613.21 587.15 -1.40% -2.16% -4.25% -7.63%
Индекс на немски акции DAX 15 884.86 14 414.75 12 783.77 12 114.36 -9.25% -11.31% -5.24% -23.73%
Индекс на френски акции CAC 7 153.03 6 659.87 5 922.86 5 762.34 -6.89% -11.07% -2.71% -19.44%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 36 338.30 34 678.35 30 775.43 28 725.51 -4.57% -11.25% -6.66% -20.95%
Индекс на щатски акции S&P 500 4 766.18 4 530.41 3 785.38 3 585.62 -4.95% -16.45% -5.28% -24.77%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 28 791.71 27 821.43 26 393.04 25 937.21 -3.37% -5.13% -1.73% -9.91%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 639.78 3 252.20 3 398.62 3 024.39 -10.65% 4.50% -11.01% -16.91%
 
 
Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2021 Стойност на 31.03.2022 Стойност на 30.06.2022 Стойност на 30.09.2022 Промяна Q1 2022 (%) Промяна Q2 2022 (%) Промяна Q3 2022 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг (USD) 132.52 120.94 110.03

102.45

-8.74% -9.02% -6.89% -22.69%
Подинвестиционен рейтинг (USD) 87.01 82.29 73.61 71.39 -5.42% -10.55% -3.02% -17.95%
Инвестиционен рейтинг (EUR) 139.01 131.15 121.14 117.16 -5.65% -7.63% -3.29% -15.72%
Подинвестиционен рейтинг (EUR) 102.62 96.52 86.66 85.63 -5.95% -10.12% -1.19% -16.56%
 
 
Десетгодишни ДЦК Стойност на 31.12.2021 Стойност на 31.03.2022 Стойност на 30.06.2022 Стойност на 30.09.2022 Промяна Q1 2022 (bps) Промяна Q2 2022 (bps) Промяна Q3 2022 (bps) Промяна от
началото на годината (bps)
България 10 г. 0.65 1.75 2.79 4.95 1.10 1.04 2.16 4.30
Германия 10 г. -0.18 0.55 1.34 2.11 0.73 0.79 0.77 2.29
САЩ 10 г. 1.51 2.34 3.01 3.83 0.83 0.67 0.82 2.32

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на служители в управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. За изготвянето им е използвана публична информация, като официалния бюлетин на "Българска фондова борса" АД (БФБ) и други общодостъпни източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, свързани с него лица или клиенти на дружеството, или негови служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.
© Ди Ви Асет Мениджмънт