Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (октомври-декември 2019)

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Негативният тренд на БФБ продължи и през последното тримесечие на 2019 г.

SOFIX изгуби нови 0.4% от стойността си, като за цялата изминала година загубата му достигна 4.4%. На 17-ти декември индексът достигна най-ниската си точка за годината от 547.82 пункта. До края на месеца SOFIX все пак успя да възстанови близо 3.7% от загубите си. В крайна сметка, от борсовите индекси в Централна и Източна Европа, единствено SOFIX и този на Украйна приключиха 2019-та на отрицателна територия. Спадът при широкия BGBX40 за последните три месеца беше още по-голям в рамките на 1.4%, като за годината понижението му е 2.5%. На обратния полюс остана индексът, отразяващ движението на цените на акциите на дружествата със специална инвестиционна цел. Положителният тренд от началото на годината се запази, като през последното тримесечие той се повиши с 1.5%. Така ръстът на BGREIT за 2019-та достигна 7.4%.

Продължава изкключително ниският оборот на БФБ, като за цялата 2019-та той достигна едва 333 млн. лева, което е най-ниското равнище от 2001 година. На фона на вялата търговия най-голям ръст от акциите, включени в SOFIX за последните три месеца отбелязаха тези на Доверие Обединен Холдинг АД. Те успяха да повишат пазарната си капитализация с цели 30%, а за цялата година ръстът им достигна впечатляващите 170%. Всичко това най-вероятно е свързано основно с новините около придобиването на молдовската банка B.C. Moldindconbank S.A. от дружеството. Акциите на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД също бяха обект на засилени покупки през последните дни на годината, вследствие на няколко интересни новини анонсирани от банката. Безспорно най-интересната от тях е планирано увеличение на капитала на дружеството при емисионна цена от 5 лева за акция при условие, че текущата пазарна цена в деня на анонсирането бе около 3 лева. Все пак от банката дават уточнението, че емисионната цена на новите акции е възможно да претърпи промяна. Вследствие на засиления интерес акциите на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД отбелязаха повишение за тримесечието от малко над 11%. Ръст от близо 7% регистрираха и дяловете на Холдинг Варна АД. На другия полюс с най-голям спад от 12,65% за тримесечието останаха книжата на Сирма Груп Холдинг АД. За годината дружеството изгуби малко над 30% от пазарната си капитализация. Понижение от близо 6% през последните три месеца регистрираха и книжата на Химимпорт АД, като спадът за годината достигна 20%. С двуцифрен спад от 18% за цялата 2019-та се отличиха и акциите на Монбат АД.

От дружествата, включени в широкия BGBX40 най-голям ръст от приблизително 33% за тримесечието отбелязаха книжата на Трейс груп холд АД и тези на Кораборемонтен завод Одесос АД. Интерес за инвеститорите представляваха и акциите на Алтерко АД. Компанията, която произвежда устройства за умен дом с марката Shelly e регистрирала продажби за 800 000 евро по време на Черния петък. За цялата 2019-та книжата на дружеството поскъпнаха с цели 84%. На другия полюс останаха акциите на Алкомет АД, Неохим АД и Юрий Гагарин АД, които за последното тримесечие изгубиха около 21-22% от пазарната си капитализация. За цялата изминала година спадът при тези книжа достигна съответно 38%, 47% и 69%. Въпреки че BGREIT приключи тримесечието и годината на положителна територия, дяловете на по-активно търгуваните дружества със специална инвестиционна цел регистрираха загуби. Тези на Адванс Терафонд АДСИЦ се понижиха с 9% за последните три месеца и съответно с 12% за годината. Акциите на Актив Пропъртис АДСИЦ също отбелязаха двуцифрен спад от 10% за 2019-та.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Значителни ръстове на повечето инвестиционни активи през 2019 г.

За разлика от същия период на 2018 г., през четвъртото тримесечие на 2019 г. пазарите на акции се представиха изключително добре и завършиха годината с едни от най-силните резултати в последните десетилетия. Противно на общоприетите теории и възгледи за корелацията между рисковите и безрисковите активи, държавните ценни книжа също отчетоха много добра година и това доведе до повсеместно положително представяне на повечето финансови инструменти през 2019 г. Глобалните акции добавиха около 8-9% през последното тримесечие, докато суверенните книжа на развитите държави заличиха част от печалбите, достигнати в предишните периоди.

Няколко бяха основните фактори, които допринесоха за тези движения. Първо, проучванията за нагласите на бизнеса в производството в САЩ и Европа се стабилизираха спрямо края на септември 2019 г., макар и на нива, бележещи свиване. Второ, секторът на услугите в двата региона също регистрира леки покачвания. Също така, въпреки новините за значителни съкращения в някои европейски компании, заетостта не показа признаци на забавяне и в Щатите бяха добавени над 200 хил. нови работни места през месец ноември. Всичко това спомогна за смекчаване на очакванията за наближаваща глобална  рецесия в близко бъдеще.

През четвъртото тримесечие бяха избегнати или отложени и няколко значими политически риска, поне на този етап. Тарифите, които САЩ бяха планирали да наложат на Китай от 15 декември, бяха отменени, а други, предишни – редуцирани след сключването на първата фаза от търговската сделка между двете страни и това доведе до облекчение на пазарите на рискови активи и до съществени повишения на индексите. Фактът, че в същото време САЩ не наложиха тарифи върху европейския износ на автомобили, а изходът от изборите за парламент във Великобритания увеличи шансовете за приемане на законодателство за напускане на ЕС до края на януари 2020 г., също оказаха благоприятно въдействие върху рисковите нагласи на пазарните участници.

През периода бяхме свидетели на смяната на гуверньорите на две от най-значимите централни банки – ЕЦБ и Банката на Англия, където Кристин Лагард и Андрю Бейли поеха ръководството съответно от Марио Драги и Марк Карни. По отношение паричната политика през периода както Федералният резерв, така и ЕЦБ възобновиха експанзията на балансите си, като Фед понижи бенчмарковата лихва за трети път през годината и предприе срочни и овърнайт репо сделки и изкупуване на краткосрочни щатски книжа в размер на няколко стотици милярда долара, за да спре рязкото покачване на лихвите на междубанковия паричен пазар от средата на септември.

В заключение, 2019 г. бе една от най-силните по отношение представянето на финансовите активи и почти огледално на това през 2018 г. – независимо от това дали са рискови или безрискови, местни или чуждестранни, циклични или дефанзивни, с инвестиционен рейтинг или високодоходни, с малка или голяма капитализация и т.н. Следващата година вероятно няма да се окаже толкова успешна в този смисъл и подобни ръстове в исторически план рядко са били осъществявани в две поредни години, но умерени покачвания на пазарите на акции и сравнително устойчиви доходности на държавните книжа не бива да се изключват с оглед подновените монетарни стимули от централните банки и стабилизирането на икономическите данни. От друга страна, при негативен сценарий от ново забавяне на производството и прехвърляне на негативните тенденции в сектора на услугите и съответно натиск върху печалбите, маржините и заетостта, пазарите на акции и кредитни инструменти биха били подложени на натиск. Не бива да се изключват от полезрението и евентуално подновяване на ескалацията на търговските спорове, геополитически конфликти в Близкия изток, процеса на Брекзит, изхода от изборите в САЩ и т.н.

Изминалата година показа, че неизвестността не е непременно пречка за постигане на положителни резултати от управлението на финансовите активи, но въпреки това лавирането в тази политическа несигурност в условията на късния етап от икономическия цикъл няма да бъде лека задача и през 2020 г.

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2018 Стойност на 31.12.2019 Промяна за 4-то тримесечие, 2019 (%) Промяна от началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 594.46 568.14 -0.43% -4.43%
Индекс на германски акции DAX 10 558.96 13 249.01 6.61% 25.48%
Индекс на френски акции CAC 4 730.69 5 978.06 5.29% 26.37%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 23 327.46 28 538.44 6.02% 22.34%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 506.85 3 230.78 8.53% 28.88%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 20 014.77 23 656.62 8.74% 18.20%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 2 493.90 3 050.12 4.99% 22.30%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2018 Стойност на 31.12.2019 Промяна за 4-то тримесечие, 2019 (%) Промяна от началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг, долари 112.82 127.96 0.38% 13.42%
Подинвестиционен рейтинг, долари 81.10 87.94 0.88% 8.43%
Инвестиционен рейтинг, евро 132.69 139.48 -0.76% 5.12%
Подинвестиционен рейтинг, евро 99.98 105.74 2.14% 5.76%

 

ДЦК Стойност на 31.12.2018 Стойност на 31.12.2019 Промяна за 4-то тримесечие, 2019 (%) Промяна от началото на годината (%)
България 10 г. 0.75 0.13 0.00% -0.62%
Германски 10 г. 0.24 -0.19 0.39% 0.43%
САЩ 10 г. 2.68 1.92 0.25% -0.77%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт