Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (Януари - Март 2019)

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

SOFIX се понижи, а BGBX40 отбеляза минимален ръст през първото тримесечие на 2019 година

SOFIX регистрира понижение от 1,78%, а широкият BGBX40 добави минималните 0,3% към стойността си за първите три месеца на т.г. Индексът, отразяващ движението на цените на акциите на дружествата със специална инвестиционна цел  - BGREIT изгуби минималните 0,35%. Всичко това се случи на фона на двуцифрените ръстове на основните международни борсови индекси за същия период.

Сред малкото събития на БФБ АД, за отбелязване е излизането на Монбат АД, Албена АД и Трейс груп холд АД от състава на SOFIX. На тяхно място влязоха Градус АД, Индустриален Холдинг България АД и Доверие Обединен Холдинг АД, като тези размествания влязоха в сила от 18-ти март т.г. Напускането на Албена АД и Монбат АД, които са дългогодишни членове на индекса, в известна степен изненада участниците на пазара.

Удължаването с 20 дни на крайния срок за записване на акции от увеличението на капитала на Сирма Груп Холдинг АД не успя да спомогне за неговия успех. В крайна сметка планираното увеличение на капитала на дружеството приключи с неуспех. Проблем за успешното увеличение беше и пазарната цена от 0,90 лева за акция на фона на емисионната стойност от 1 лев за новите акции. Неуспешният опит за набирането на свеж капитал от борсата логично се отрази на цената на акциите на Сирма Груп Холдинг АД и те приключиха тримесечието със спад от над 11%.

На другия полюс бяха книжата на Доверие Обединен Холдинг АД, които към края на тримесечието добавиха малко над 61% към стойността си до нива от 2,55 лева за акция.На 7-ми март бе регистрирана и най-високата цена на затваряне от 2,84 лева за акция, което представлява ръст от близо 80% в сравнение с цената на акциите в началото на годината.  Основна причина за този скок бе новината за спечелването на търга за близо 64% от капитала на втората по големина банка в Молдова от дъщерното на холдинга дружество Доверие-инвест ЕАД.

От останалите компании в състава на SOFIX,двуцифрен ръст от близо 20% за тримесечието отбелязаха книжата на Еврохолд България АД. Повишение от около 8% регистрираха и акциите на двете банкови институции в индекса  - ТБ Централна кооперативна банка АД и ТБ Първа инвестиционна банка АД. На обратния полюс със спад от 9,8% и 7,6% останаха съответно дяловете на Химимпорт АД и Стара планина Холд АД.

От книжата извън SOFIX добро представяне през последните три месеца имаха тези на ЧЕЗ Разпределение България АД, които добавиха 9% към стойността си. Вероятна причина за ръста са публикациите в пресата за започване на преговори с индийската “India power corporation” LTDза продажба на бизнеса на дружеството в България. В последните дни се появиха новини за интерес към него и от страна на Еврохолд България АД, които впоследствие бяха потвърдени от самия холдинг. Значителен спад от 23% за тримесечието отбелязаха акциите на Неохим АД. От публикувания неконсолидиран годишен отчет на дружеството стана ясно, че натрупаната загуба за 2018 год. е приблизително 20 млн. лева. Двуцифрен спад от малко над 10% регистрираха и книжата на Монбат АД. През последните седмици имаше засилени разпродажби на акции на компанията, като най-вероятна причина за това е излизането й от състава на SOFIX. От дружествата със специална инвестиционна цел, по-голямо движение през последното тримесечие имаше при Актив Пропъртис АДСИЦ, чийто дялове изгубиха близо 8% от стойността си.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Обрат в представянето на финансовите активи и политиките на централните банкив началото на годината

2019 година донесе със себе си нова вълна от оптимизъм на финансовите пазари. Цените на акциите и кредитните инструменти се увеличиха значително в глобален мащаб. Наблюдаваше се почти огледално представяне на рисковите активи в сравнение с последното тримесечие на миналата година, когато разпродажбите се дължаха на опасения относно евентуална ескалация на търговската война между САЩ и Китай, влиянието на по-високите лихвени проценти върху американската икономика и притесненията за забавяне на икономическия растеж като цяло.

В известно отношение негативното представяне през последното, четвърто тримесечие на изминалата година постави основите на възстановяването на капиталовите пазари през първите три месеца на т.г. Федералният резерв (Фед) реагира на пазарните спадовете и негативните икономически данни като промени рязко очакванията и намеренията си за повишението на лихвените проценти и редуцирането на баланса си през текущата и следващите години. Силното понижение на американските фондови пазари от края на миналата година вероятно допринесе и за възпиране на американската администрация от по-нататъшно увеличаване на тарифите за Китай през периода. По този начин, спадът на финансовите пазари през миналата година смекчи  в известна степен влиянието на два от основните рискове, които всъщност го предизвикаха. Инструментите с фиксиран доход – държавните и корпоративните облигации, също регистрираха значителни ценови повишения в резултат на икономическото забавяне, занижените инфлационни очаквания и промяната на политиката на основните централни банки.

По отношение на търговските спорове, въпреки че бе постигнат известен напредък през тримесечието, между администрациите на САЩ и Китай, все още има несигурност по отношение на бъдещото развитие на преговорите. Малко вероятно е основните конфликтни точки да бъдат решени лесно, тъй като САЩ и Китай са основни конкуренти в някои ключови области като комуникации, интелектуална собственост, изкуствен интелект и т.н. Освен това, дори и при постигане на по-продължително „примирие“ между двете страни, няма гаранция, че американската администрация няма да се насочи към по-конфронтационна търговска политика спрямо Европа например.

В резултат, по отношение на паричната политика и търговията има основания за известен оптимизъм, но икономическите данни в маркоикономически и корпоративен план също трябва да започнат да се подобряват, с оглед на това, че цените на повечето рискови активи вече отразяват в голяма степен тези позитивни фактори.

Китайските власти продължават стимулирането на вътрешното търсене с пакет от данъчни облекчения, инвестиции в инфраструктура и мерки в подкрепа на растежа на банковото кредитиране. Това би трябвало да доведе до стабилизиране на китайската икономика през следващото тримесечие. От друга страна, размерът на кредитната експанзия вероятно ще бъде по-скромен от 2015-2016 г., когато бе последният път, в който глобалното производство изпита негативното влияние на спада на китайската икономика. В резултат, китайските икономически мерки този път могат да се окажат по-неефективни при подпомагане на износа особено в останалата част от Азия и Европа, отколкото преди.

Инвестиционните намерения на бизнеса са допълнителен негативен фактор, който би могъл да доведе до по-нататъшен спад на икономическия растеж според последните проучвания на нагласите на бизнеса в глобален мащаб. В допълнение,  маржовете на печалба вероятно ще бъдат редуцирани и от ръста на заплатите и избледняващия ефект на данъчните облекчения в САЩ.

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвения процент по депозитите на -0,4% и заяви, че няма да повиши лихвите поне до следващата година. ЕЦБ също така обяви и нов кръг от евтино финансиране за банковия сектор и обсъди мерки за намаляване на негативното влияние на отрицателните лихви върху печалбите на банките.

Като цяло пазарите на акции, корпоративни и държавни облигации завършиха тримесечието със солидни повсеместни печалби, подкрепени за пореден път от централните банки и очакванията за разрешаване на търговските спорове между САЩ и Китай. Въпреки това, отчитайки късния етап на настоящата икономическа експанзия и несигурността дали производството, износа и бизнес инвестициите ще се възстановят или дали свиването на корпоративните печалби ще доведе до редуциране на разходите (персонал, заплати и т.н.), поддържането на едно по-балансирано портфолио от финансови активи вероятно би имало още по-голямо основание, отколкото през по-голямата част от последното десетилетие.

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2018 Стойност на 31.03.2019 Промяна Q1, 2019 (%) Промяна от началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 594.46 583.87 -1.78% -1.78%
Индекс на германски акции DAX 10 558.96 11 526.04 9.16% 9.16%
Индекс на френски акции CAC 4 730.69 5 350.53 13.10% 13.10%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 23 327.46 25 928.68 11.15% 11.15%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 506.85 2 834.40 13.07% 13.07%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 20 014.77 21 205.81 5.95% 5.95%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 2 493.90 3 090.76 23.93% 23.93%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2018 Стойност на 31.03.2019 Промяна Q1, 2019 (%) Промяна от началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг, долари 112.82 119.06 5.53% 5.53%
Подинвестиционен рейтинг, долари 81.10 86.47 6.62% 6.62%
Инвестиционен рейтинг, евро 132.69 136.94 3.21% 3.21%
Подинвестиционен рейтинг, евро 99.98 103.31 3.33% 3.33%

 

ДЦК Доходност на 31.12.2018 Стойност на 31.03.2019 Промяна Q1, 2019 (%) Промяна от началото на годината (%)
България 10 г. 0.75 0.52 -0.23% -0.23%
Германски 10 г. 0.24 0.07 -0.31% -0.31%
САЩ 10 г. 2.68 2.41 -0.28% -0.28%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК