Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН октомври - декември 2018

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

За последните три месеца на 2018 година SOFIX изгуби нови 4,79% от стойността си

            Последното тримесечие затвърди негативния тренд от 2018 на индексите на БФБ - София. За последните три месеца SOFIX изгуби нови 4,79% от стойността си. За цялата 2018 година най-старият борсов индекс у нас успя да изтрие 12,25%. Това е първото понижение на годишна база след 2015, когато SOFIX приключи годината със спад от 12%. През 2016 и 2017 индексът регистрира значителни ръстове, съответно от 27% и 16%.

        Последното тримесечие стартира със засилени разпродажби, което доведе до спад на SOFIX през октомври с 4,42%. Търговията на БФБ - София през ноември и декември бе значително по-спокойна, като индексът отбеляза незначителни промени в рамките на по-малко от процент. Едно от корпоратините събития през тримесечието бе търговото предложение от А.Р.У.С. Холдинг АД към останалите акционери на Сволоза АД на цена от 5,50 лева за акция.

         За разлика от общия негативен тренд на БФБ - София, значителен ръст от 14% през последните три месеца отбелязаха книжата на Холдинг Варна АД. Така само за последната година дружеството повиши пазарната си капитализация с близо 21%. На положителна територия приключиха тримесечието и акциите на Сирма груп АД, отбелязвайки ръст от 5,6%.Двуцифрен спад за последните три месеца на годината регистрираха книжата на ПИБ АД, Трйс груп холд АД, Софарма АД и ЦКБ АД.

           Сред компаниите от SOFIX oсвен акциите на Холдинг Варна АД, единствено тези на Химимпорт АД и Еврохолд България АД приключиха годината на положителна територия, съответно с ръст от 11,5% и 9,2%. Сред дружествата с най-голям спад в пазарната им капитализация се наредиха ПИБ АД, Трейс груп холд АД и Албена АД. Техните книжа изгубиха съответно 40,4%, 37,6% и 27,9% от стойността си.        

         Безспорно, негативният тренд на БФБ - София се дължи основно на срива на международните борси. Само за сравнение, основният борсов индекс на Германия DAX изгуби малко над 18% от стойността си за изминалата година. Причините за това са много, но основната от тях е страхът от забавяне на икономическия растеж в глобален мащаб. Този страх е породен основно от започналата търговска война между САЩ и Китай. От изхода на този конфликт до голяма степен ще зависи и посоката на световните борсови индекси, както и на цените на БФБ - София.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Рекордни спадове на повечето инвестиционни активи от финансовата криза насам

        Последното тримесечие на 2018 година донесе значителни понижения на повечето рискови активи. Инвеститорите бяха изправени пред вдигането на лихвите от страна на Фед, рязкото спадане на бизнес доверието в еврозоната, по-слабия от очаквания растеж в Китай и покачващо се геополитическо напрежение (вкл. Брекзит, Италия, Франция и продължаващия търговски конфликт между САЩ и Китай). Всички тези фактори доведоха до големи разпродажби и тегления на средства от различни фондове и инвестиционни стратегии. За сметка на това бенчмарковите държавни ценни книжа се представиха добре в ролята си на дефанзивен актив, в един добре балансиран портфейл, и заличиха голяма част от пониженията през предходните тримесечия.

         Волатилността на пазарите през периода започна с коментара на председателя на Фед Джером Пауъл, че щатските лихви са все още далеч от неутралното си ниво, което бе възприето от пазарните участници като допълнително затягане на финансовите условия. В резултат десетгодишните американски книжа за кратко преминаха границата от 3.20%, отразявайки очакванията за по-бързо покачване на лихвите от Фед. Това се отрази негативно на индексите на акции и те бяха разпродавани през по-голямата част на октомври. След повторното пробиване на нивото от 3.20% в първите седмици на ноември, рисковите активи отново бяха поставени под силен натиск, а доходностите по бенчмарковите държавни книжа започнаха рязко и почти еднопосочно да спадат в класически сценарий за търсене на безрискови алтернативи в силно влошена финансова среда.

     Пазарите постепенно започнаха да дисконтират обстоятелството, че САЩ се намират в последните етапи на текущия икономически цикъл. Данъчните облекчения спомогнаха за временното стимулиране на растежа и корпоративните печалби през 2018 г., но се очаква ефектът им да намалее след първата половина на 2019 г. Още повече, че резултатите от междинните избори за Сенат и Камарата на представителите в Конгреса на САЩ направиха прокарването на допълнителни фискални мерки преди следващите президентски избори много по-трудно.

        През ноември председателят на Фед – Дж. Пауъл, смекчи леко тона по отношение степента на покачване на лихвите, заявявайки че текущото ниво е много близо до оценките за неутралните му стойности. В резултат, до срещата на Фед през декември, пазарните индикатори вече отразяваха с вероятност по-голяма от 50%, че към края на 2019 г. бенчмарковата лихва няма да превишава 2.50% (т.е. по-малко от едно покачване през следващата година). Въпреки че централната банка снижи очакванията си от три на две повишения през 2019 г., това се оказа недостатъчно за успокоение на инвеститорите, тъй като Пауъл заяви, че редуцирането на балансовите активи на Федералния резерв на практика ще продължи на автопилот. В следствие на това почти всички световни индекси на акции, вкл. и тези в САЩ, навлязоха в мечи пазар (спад с повече от 20%).

      В Европа бизнес доверието спадна през тримесечието до нива, които в исторически план са съвпадали не просто със забавяне, а дори със свиване на икономическия растеж. Част от причините за това бе рязкото понижение на новите поръчки за износ в производството и особено забавянето на търсенето от Китай. Локалните политически фактори също оказаха влияние – споровете около бюджетния дефицит в Италия между правителството и ЕС доведоха до значително нарастване на доходностите на италианските книжа, които обаче се стабилизираха на по-ниски нива след постигнатото споразумение за намаление на планирания дефицит за 2019 г. В същото време във Франция, недоволството относно цените на горивата през декември прераснаха в ожесточени протести против управлението на президента Макрон като цяло и това доведе до големи спадове в проучванията за потребителските и бизнес нагласи в страната. Въпреки негативните данни за икономиката в еврозоната, в края на годината ЕЦБ спря програмата за увеличение на количествените улеснения, обосновавайки се със стабилното нарастване на заплащането в региона.

        Кредитният пазар също не остана незасегнат от турбуленциите през тримесечието. Задлъжнялостта на нефинансовите предприятия в САЩ спрямо брутния вътрешен продукт се покачи до рекордни нива за последните 70 години, а кредитното качество на компаниите с инвестиционен рейтинг се влоши значително. С оглед на това, че ликвидността в сектора е по-малка от тази преди финансовата криза, една евентуална вълна на понижения на рейтингите към високорисковата група би довела до допълнителен натиск върху кредитните пазари. Съществуват и опасения за качеството на обезпеченията и условията на заемите към високорискови длъжници, особено в автомобилния сектор и търговията на дребно.

        Като цяло към настоящия момент рисковете и несигурността на пазарите са в най-високата си точка от кризата в еврозоната през 2010-2011 г. досега. От друга страна през 2019 г. в положителна посока могат да повлияят фискални и монетарни стимули в Китай, сключване на компромисна сделка по Брекзит, разрешаване в някаква степен на търговските спорове между Китай и САЩ, допълнително смекчаване на реториката от страна на Фед по отношение лихвените нива и намалението на баланса на банката, както и относително атрактивните нива в средносрочен план на някои от най-разпродадените активи.

       В негативна посока биха могли да се отразят една евентуална рецесия в Европа, която отново да отключи опасенията за състоятелността на държавния дълг в региона. Растежът на икономиката в САЩ вероятно ще продължи да се забавя, а пазарите на краткосрочните дългови бенчмаркови книжа вече дисконтират евентуална рецесия през 2020-2021 г. най-късно. Търговските войни могат и да се ожесточат, а процесът на излизане на Великобритания от еврозоната на практика може да поеме най-неочаквана посока. По-ниските цени на петрола, забавянето на световната икономика и по-високи лихвени нива в САЩ и поскъпване на долара могат да доведат до редица финансови и икономически проблеми в развиващите се страни. Секторът на имотите, особено в някои държави (Австралия, Канада, Великобритания, Швеция, Хонг Конг и дори САЩ) показва признаци на охлаждане, а продажбите на автомобили също бележат сериозни спадове.

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2017 Стойност на 31.12.2018 Промяна за Q4 (%) Промяна от началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 677,45 594,46 -4.79% -12,25%
Индекс на германски акции DAX 12 917,64 10 558,96 -13,78% -18,26%
Индекс на френски акции CAC 5 312,56 4 730,69 -13,89% -10,95%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 24 719,22 23 327,46 -11,83% -5,63%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 673,61

2 506,85

-13,97% -6,24%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 22 764,94 20 014,77 -17,02% -12,08%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 307,17 2 493,90 -11,61% -24,59%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2017 Стойност на 31.12.2018 Промяна за Q4 (%) Промяна от началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг, долари 121,56 112,82 -1.84% -7,19%
Подинвестиционен рейтинг, долари 87,26 81,10 -6,18% -7,06%
Инвестиционен рейтинг, евро 135,94 132,69 -0.88% -2.39%
Подинвестиционен рейтинг, евро 107,31 99,98 -3,63% -6,83%

 

ДЦК Стойност на 31.12.2017 Стойност на 31.12.2018 Промяна за Q4 (%) Промяна от началото на годината (%)
България 10 г. 0,97 0,75 -0.05% -0.22%
Германски 10 г. 0.43 0.24 -0.23% -0.19%
САЩ 10 г. 2.41 2,68 0,38% 0.28%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК