Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН за октомври-декември 2017г.

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Твърде вяла търговия на БФБ-София през последното тримесечие на 2017 година

         През периода октомври – декември 2017 г. индексите SOFIX и широкия BGBX40 се понижиха съответно с 1.55% и 1.74%, докато BGREIT отбеляза минимален ръст от 1.06%. Октомври започна със засилени разпродажби, като на 24.10.2017 г. SOFIX затвори на ниво от 652.55, което представляваше спад от над 5% само от началото на месеца. Една от причините за негативните настроения на БФБ-София бе засиленият натиск върху цената на Софарма АД, породен от разпродажбите на „Ромфарм Компани“ – акционер, притежаващ около 23 млн. акции от фармацевтичното дружество. Така само за малко повече от месец книжата на Софарма АД се сринаха от близо 5 лева до нива от под 4 лева за акция. Макар и цената на акциите да намери солидна подкрепа на нива от около 4.25-4.30, според участниците на пазара, акционерът все още притежава немалък дял от дружеството. Реалната възможност от нови разпродажби по позицията донякъде играе ролята на  спирачка и за целия пазар. След като SOFIX регистрира най-ниската си стойност за последните близо 5 месеца, до края на октомври индексът успя да възстанови част от загубите. За съжаление на инвеститорите в български акции, от началото на ноември индексите на БФБ-София отново поеха надолу и тази тенденция се запази до средата на декември. Свикнали сме в края на годината да ставаме свидетели на по-активна търговия и ръст на цените на акциите на част от дружествата на БФБ-София. Тази година не направи изключение и само за последните 5-7 сесии на борсата SOFIX се повиши с 2.3%. За последното тримесечие, от дружествата, включени в състава на SOFIX, най-голям ръст отбелязаха акциите на Еврохолд България АД  и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД , съответно с 6.2 и 4.4%. На обратния полюс останаха книжата на ТБ Централна кооперативна банка АД , Монбат АД, Индустриален Холдинг България АД  и Доверие Обединен Холдинг АД, регистрирали спад съответно с 7.2%, 8.3%, 8.9% и 14.3%. От дружествата със специална инвестиционна цел най-добре се представиха акциите на Булленд инвестмънтс АДСИЦ  и Актив Пропъртис АДСИЦ , които нарастнаха сътветно с 21.8% и 8%. Най-голям спад от 3.9% и 3.4% отбелязаха най-ликвидните дружества – Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ и Адванс Терафонд АДСИЦ. От останалите компании, регистрирани за търговия на БФБ-София, сред най-печелившите се наредиха акциите на Холдинг Варна АД, ЕМКА АД, ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД , БФБ – София АД, докато значителни спадове от 43.8% и 20.2% отбелязаха съответно книжата на Спарки Елтос АД и Билборд АД. Значителни загуби понесоха и акциите на Свилоза АД, Алкомет АД, Булгартабак - холдинг АД , Юрий Гагарин АД.

       Въпреки негативните настроения през последното тримесечие можем със сигурност да кажем, че изпращаме една изключително успешна година на БФБ-София. Основният борсов индекс SOFIX се повиши с 15.5%, а широкият BGBX40 приключи годината с 18% ръст. BGREIT също отбеляза повишение от 8.5%. Безспорният печеливш за 2017г. бе Еврохолд България АД, чиято пазарна капитализация нарастна с впечатляващите 126%. Немалка заслуга за този ръст изигра и включването на дружеството в състава на SOFIX. Достоен подгласник на застрахователния холдинг бе Корадо–-България АД, чиито книжа добавиха цели 95% към стойността си. Дружеството успя и значително да повиши ликвидността на своите акции. То увеличи броя на търгуваните книжа като осъществи  увеличение на капитала със собствени средства в съотношение 2:1. В класацията следват Актив Пропъртис АДСИЦ, Доверие Обединен Холдинг АД и БФБ – София АД с годишен ръст съответно от 88%, 83% и 76%. На обратния полюс останаха книжата на Спарки Елтос АД, които за годината изгубиха 38% от стойността си. Ловешкото дружество продължава да показва изключително лоши финансови резултати, като според последните такива то губи по 46 стотинки на всеки лев продажби. В класацията на губещите дружества следват Билборд АД и Индустриален Капитал Холдинг АД, чиито акции регистрираха годишен спад от 26% и 24%.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер - „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Последното тримесечие на 2017 г. бе поредното, през което глобалните пазари на акции отбелязаха ръстове и което затвърди силното представяне на рисковите активи през цялата година

       Кредитните инструменти също имаха добра доходност през последните три месеца на изминалата година, надвишавайки резултатите на бенчмарковите държавни ценни книжа, но все пак далеч по-малка от растежа при акциите. Добрите корпоративни печалби, продължаващият икономически подем и приемането на данъчната реформа в САЩ подпомогнаха в най-голяма степен щатските индекси на акции. През годината се наблюдаваше синхронизиран и устойчив глобален икономически ръст, инфлация, която не се ускори в степента, в която се предвиждаше по-рано, а централните банки продължиха да осигуряват рекордна ликвидност и бяха предпазливи относно бъдещите си действия. Това бе и година, през която повечето негативни политически рискове не се реализираха, а дългоочакваната данъчна реформа в САЩ бе гласувана. Като цяло, почти перфектната комбинация от позитивни икономически данни, относително успокоената политическа конюнктура и изчаквателната позиция на централните банки подкрепиха почти всички финансови активи и потиснаха измерителите на пазарната волатилност до рекордно ниски нива.

        Щатските акции имаха впечатляващо представяне през изминалата година не само заради големите ръстове (над 20%), а и защото регистрираха положителни стойности във всеки един месец от годината - нещо, което не се бе случвало от десетилетия. Заедно с това волатилността на повечето активи  през периода бе рекордно ниска, като максималният комулативен спад при S&P 500 бе под 3%. Резултатите по сектори бяха повсеместно добри, но все пак най-добре се представиха технологичните компании, а относително по-слабо – т.нар. дефанзивни сектори: телекомуникации, комунални услуги и недвижими имоти. Нивото на безработица спадна до най-ниското си равнище от 2000 г., а поръчките на капиталови стоки се повишиха с 10% на годишна база. Редуцирането на корпоративната ставка до 21% несъмнено ще подобри нетните печалби през 2018 г. на компаниите с по-висока ефективна данъчна ставка, но това вероятно вече до голяма степен е отразено в цените на акциите през изминалата година, най-вече чрез нарастването на ценовите мултипликатори.

         Въпреки добрата година за европейските икономики, корпоративните резултати и намалялото политическо напрежение, широките индекси в Европа се представиха относително по-слабо от повечето други големи региони. Основната причина за това може да търсим в голямото поскъпване на единната валута особено през първите три тримесечия на годината, което влоши очакванията за експортно ориентираните компании. През последното тримесечие, въпреки стабилизирането на еврото, отражение най-вече върху испанските активи оказа и референдумът за независимост на Каталуния, а италианските акции заличиха част от резултатите си дисконтирайки неизвестните за наближаващите избори в страната за парламент през 2018 г. 

     Японските акции не останаха по-назад и имаха много добри резултати през последното тримесечие и през годината като цяло. Това се дължеше на двуцифрените корпоративни печалби на годишна база, подкрепени от глобалния растеж, ускоряването на световната търговия и рекордните стимули на японската централна банка.

     Най-силно представяне през периода отчетоха пазарите на акции в Азия и развиващите се страни. Няколко фактора допринесоха в значителна степен за това: обезценката на щатския долар, възстановяването на корпоративните резултати от ниска база, големите ръстове на технологичните компании, които заемат голямо тегло в индексите на тези пазари и поскъпването на някои стоки, особено на индустриалните метали. Опасенията на много инвеститори за рязък спад на китайската икономика не се оправдаха и този път, като през последното тримесечие Националният конгрес на ККП прие план за постепенно смекчаване на финансовите дисбаланси в икономиката, като се фокусира върху относително по-нисък, но все така значителен ръст на БВП и стимулиране на вътрешното потребление.

      По отношение действията на централните банки и пазарите на облигации през последното тримесечие на годината, ЕЦБ, окуражена от състоянието на европейската икономика и лимитирана от количеството германски бундове, които може да притежава, очаквано анонсира, че ще намали двойно обема на месечните изкупувания на активи до 30 милиарда евро за девет месеца считано от началото на 2018 г. През ноември английската централна банка повиши лихвените нива за първи път от 2007 г., но подчерта, че последващите й действия ще бъдат много внимателни и постепенни с оглед на трудните преговори за излизане на страната от Еврозоната. Федералният резерв на САЩ вдигна очаквано лихвения коридор с нови 25 базисни точки за трети път през годината, а президентът Тръмп обяви, че Джеръм Пауъл ще наследи Йелън начело на Фед от месец февруари 2018 г. Новият управител вероятно ще продължи начертания път за предпазливо затягане на паричната политика, но новите членове на Фед, които ще бъдат номинирани, биха могли до известна степен да повлияят върху темпа на покачване на лихвите, особено ако сегашните финансови условия продължат да бъдат благоприятни, а инфлационните очаквания изненадат във възходяща посока. Изминалата 2017 бе година, през която ускоряването на щатската инфлация отново не се случи, въпреки продължаващия спад на безработицата и стабилния ръст на икономиката. Това спомогна за относително доброто представяне през годината на държавните ценни книжа и за свиването на спредовете спрямо бенчмарковите криви в глобален мащаб. През четвъртото тримесечие, обаче, повишението на инфлационните очаквания, приемането на данъчните закони в САЩ и намеренията и действията за затягане на паричната политика доведоха до повишение на доходностите на щатските книжа, особено в късия и средния сегмент на кривата.   

         В ретроспекция, изминалата година се оказа една от най-успешните за пасивните инвеститори във финансови активи, но това не бива да бъде изненада: силните, дори спекулативни ръстове на рисковите активи през заключителните години на бичите пазари са норма, а не изключение. Ключовият въпрос е, дали статуквото ще се запази и през тази година и по-специално как ще се представят доходностите на държавните ценни книжа в резултат на редуцирането на подкрепата от централните банки. 2018 г. ще бъде първата от седем-осем години насам, когато количествените изкупувания на трите големи централни банки (Фед, ЕЦБ и ЯЦБ) няма да се повишат в сравнение с нетното емитиране на държавен дълг от тези региони и към края на годината търсенето и нетното предлагане ще се балансират. С други думи, предаването на щафетата от паричната на фискалната политика в условията на вече високи дългови нива, ниски лихви, тесни спредове, високи оценки на повечето акции, аномалии в структурата на пазарите, осъществено в последните години на вече напредналия бизнес и пазарен цикъл, е предпоставка за една далеч по-различна и трудна за инвеститорите предстояща 2018 година. 

Коментарът е на Атанас Тотков,  
Портфолио мениджър - „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2017 Промяна Q4 2017 Промяна от началото на годината
Индекс на български акции SOFIX 677.45 -1.55% 15.52%
Индекс на германски акции DAX 12,917.64 0.69% 12.51%
Индекс на френски акции CAC 5,312.56 -0.32% 9.26%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 24,719.22 10.33% 25.08%
Индекс на щатски акции S&P 500 2,673.61 6.12% 19.42%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 22,764.94 11.83% 19.10%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3,307.17 -1.25% 6.56%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2017 Промяна Q4 2017 Промяна от началото на годината
Инвестиционен рейтинг, долари 121.56 0.27% 3.74%
Подинвестиционен рейтинг, долари 87.26 -1.69% 0.82%
Инвестиционен рейтинг, евро 135.94 0.27% 0.49%
Подинвестиционен рейтинг, евро 107.31 0.35% 0.70%

 

ДЦК Доходност на 31.12.2017 Промяна Q4 2017 Промяна от началото на годината
България 10 г. 0.97 -0.35% -0.94%
Германски 10 г. 0.43 -0.04% 0.22%
САЩ 10 г. 2.41 0.07% -0.04%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК