Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
телефон: 02 935 06 11 
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН Април- Юни 2022г.

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Индексите на БФБ остават встрани от срива на международните борси

През последните три месеца най-старият борсов индекс у нас SOFIX отбеляза нов спад от 2.16%, с което понижението от началото на годината достигна 3.53%. Широкия BGBX40 изгуби минималните 0.86% за периода, но за годината все още е на плюс от 0.31%. През последното тримесечие индексът, отразяващ цените на дяловете на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT  добави нови 3.62% към стойността си, с което ръстът му от началото на годината достигна 10.61%. В същото време германският DAX и американският S&P 500 изтриха приблизително по 20% от стойността си за първите шест месеца на 2022г.

Едно от събитията на БФБ бе успешното първично публично предлагане на акции на „Уебит инвестмънт нетуърк“ АД. Дружеството успя да пласира 5.588 млн. акции с емисионна стойност 1.05 лева, като коифицентът на презаписване бе 2.43. В първия ден на търговия цената на акциите бе с около 10% над емисионната им стойност.

От дружествата, включени в състава на SOFIX най-голямо повишение от близо 23% отбелязаха книжата на „ЦКБ“ АД. Двуцифрен ръст от 13.73% регистрираха и дяловете на „ФНИ“ България АДСИЦ. Приходите на дружеството от наем през вторто тримесечие на годината се повишиха с 24% до 2.16 млн. лева. На обратния полюс останаха книжата на „ПИБ“ АД, които изгубиха 23.89% от стойността си. Дяловете на „Доверие обединен холдинг“ АД също се наредиха сред най-губещите. За последните три месеца те изтриха 16.06% от пазарната си капитализация. Очаквано, BC “Moldindconbank” S.A, чийто мажоритарен собственик е  „Доверие обединен холдинг“ АД обяви, че няма да бъде разпределян дивидент за 2021г. „Адванс терафонд“ АДСИЦ също регистрира спад от 11.25%, но за отбелязване е рекордния в историята на дружеството дивидент от 52.7 стотинки на акция, който си разпределиха акционерите за 2021г. Това прави годишна дивидентна доходност от близо 18%. С двуцифрен спад от 17.81% приключиха тримесечието и книжата на „Химимпорт“ АД.

От останалите дружества на БФБ, значителен ръст от 60% отбелязаха акциите на „Сирма груп холдинг“ АД. Причина за този ръст е одобрената  от акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД продажбата на дъщерното дружество „Сирма Ей Ай“ АД на регистрираната в Люксембург компания New Frontier Technology Invest SARL. Общата продажна цена е за над 19.5 млн. евро, като продажната цена на акциите на „Сирма Ей Ай“, която „Сирма Груп Холдинг“ ще получи възлиза на 6.6 млн. евро. Значително повишение от 81.16% регистрираха и книжата на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД. Акционерите в „Агрия груп холдинг“ АД също са сред печелившите през изминалото тримесечие. Акциите на компанията добавиха 14.6% към стойността си. Цялата печалба от 2.086 млн. лева за изминалата година плюс неразпределената печалба на дружеството от 414 хил. лева е предложено да се гласува за разпределение като дивидент на предстоящото ОСА на дружеството. Освен това, холдингът планира обратно изкупуване на до 204 000 акции на цена между 28 и 33 лева в периода до 30.06.2023г. Добре се представиха и книжата на „ЕМКА“ АД, които добавиха 15.66% към стойността си. Приходите от продажби на компанията за първото тримесечие бележат ръст от 26%, докато печалбата за същия период нараства с 45% на годишна база. Шестнадест процента  към стойността си добавиха и акциите на БФБ АД. На проведеното на 30.06.2022 ОСА на дружеството се взе решение за разпределение на шестмесечен дивидент в размер на 0.4826 лева на акция.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Рекордни исторически понижения на основните финансови активи в условията на затегната парична политика и прогнози за рязко икономическо забавяне

Изминалото тримесечие се оказа поредното с изключително негативно представяне на финансовите активи след трудното начало на годината. Завърши най-слабото полугодие за пазарите на акции на развитите страни за последните над 50 години. Държавните ценни книжа също отбелязаха силни спадове, като отново не успяха да осигурят нужната диверсификация спрямо рисковите активи. Те бяха повлияни от допълнителните очаквания за значими покачвания на бенчмарковите лихви над нивата, които вече бяха отразени в предходното тримесечие. Средните пазарни прогнози за основните лихви на Фед и ЕЦБ се повишиха до около 3.4% и 1.3% за следващата година, но вече започнаха да бъдат инкорпорирани и бързи понижения след първото тримесечие в резултат на опасността от сериозно отслабване на икономическата активност.

Увеличените очаквания за агресивна политика на централните банки в следващите тримесечия и притесненията за растежа на световната икономика повлияха на оценката на акциите. Опасенията за наближаваща рецесия бяха засилени от натиска върху потребителите от по-високите инфлационни очаквания и повишените лихвени разходи по различни видове кредити.

Относително добрата новина е, че след сериозните спадове агрегираните пазарни оценки на пазарите на акции извън САЩ вече са под средните от 1990 г. насам. От друга страна е изненадващо, че въпреки все по-нарастващата вероятност за по-мека или сериозна рецесия в средносрочен план, повечето финансови анализатори очакват положителен ръст на корпоративните печалби през следващите тримесечия. Така към момента, един от най-големите рискове за по-нататъшна обезценка на пазарите на акции са евентуални разочароващи спрямо очакванията резултати на компаниите или продължаваща обезценка на все още скъпите в исторически план американски компании с добри перспективи за растеж.

Въпреки че нивото на безработица остава ниско, а растежът на номиналните заплати относително силен, потребителските настроения в САЩ значително се влошиха през периода. В негативен план се отразиха и твърдото намерение на Фед да постави инфлацията под контрол независимо от отражението върху икономическата активност на затягането на финансовите условия. Банката предвижда, че е достатъчно безработицата да се повиши до около 4%, за да бъде облекчен инфлационният натиск. Пазарните очаквания са за далеч по-високи стойности на безработица за постигане на желания ефект с оглед невъзможността за пълноценно въздействие върху предлагането от паричната политика. Вече се наблюдават и сериозни признаци за отражението на покачващите се лихви върху икономиката като спада на продажбите на жилища например. С цени на жилищата около 40% по-високи спрямо началото на 2020 г. и 30-годишните ипотечни лихви с ръст от 3% до 6%, продобиването на имот става все по-непосилно. Криза на имотите подобна на тази от 2007 г. обаче e малко вероятна с оглед високия дял на хората с фиксирана ипотека, по-малката експозиция на банките към високорискови заемополучатели и по-добрата им капитализация, както и сравнително ограничения брой на наличните за продажба жилища.

В Европа потребителското доверие също спадна драстично вследствие на инфлационния натиск и несигурните икономически перспективи. Най-големият риск пред европейската икономика остава редуцирането на газовите доставки от Русия, което доведе до силен ръст на енергийните цени, както и нарастващите опасения за директни ограничения и режим на снабдяването с различни комунални услуги в близко бъдеще, ако ситуацията продължава да се изостря. Пазарните участници очакват и относително агресивно повишение на лихвите от страна на ЕЦБ, а към средата на месец юни спредът между италианските и германските бенчмаркови книжа се разшири значително и поради прекратяването на програмите за изкупувания на активи от ЕЦБ. Последната реагира своевременно на тези процеси и спомогна за възстановяването на част от спадовете, като обяви разработването на т.нар. антифрагментационен инструмент, който да ограничи покачването на лихвите на периферните страни от Еврозоната. Индексите на акции в Европа продължиха спадовете си и отбелязаха понижения от над 10% през периода.

Китайските акции бяха едни от малкото представили се позитивно в резултат на облекчението на повечето от рестрективните мерки заради Ковид в страната, които се бяха отразили негативно върху икономическата активност през първото тримесечие на годината.

 

Няколко значими факти за резултатите на фианнсовите активи през първата половина (H1) и второто тримесечие (Q2) на 2022 г.:

  • Най-слабото H1 представяне (около -10%) на 10-годишните книжа на САЩ в цялата история
  • Най-слабото H1 представяне (около -20%) в номинално изражение на индекса S&P 500 от 1962 г. насам (в реално изражение – от 1872 г.)
  • Второто най-голямо тримесечно понижение на S&P 500 (-16.5%) в историята след спада през последната четвърт на 2008 г. по време на ипотечната криза в САЩ
  • Най-големият тримесечен спад на европейските държавни книжа през XXI в. (над -7%)
  • Втори най-голям спад на Биткойн за тримесечие (-59%)
  • Първо покачване в размер на 75 базисни точки на лихвения коридор от Фед от 1994 г. до сега

Коментарът е на Атанас Тотков,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2021 Стойност на 31.03.2022 Стойност на 30.06.2022 Промяна Q1 2021 (%) Промяна Q2 2022 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 635.68 626.76 613.21 -1.40% -2.16% -3.53%
Индекс на немски акции DAX 15 884.86 14 414.75 12 783.77 -9.25% -11.31% -19.52%
Индекс на френски акции CAC 7 153.03 6 659.87 5 922.86 -6.89% -11.07% -17.20%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 36 338.30 34 678.35 30 775.43 -4.57% -11.25% -15.31%
Индекс на щатски акции S&P 500 4 766.18 4 530.41 3 785.38 -4.95% -16.45% -20.58%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 28 791.71 27 821.43 26 393.04 -3.37% -5.13% -8.33%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 639.78 3 252.20 3 398.62 -10.65% 4.50% -6.33%
 
 
Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2021 Стойност на 31.03.2022 Стойност на 30.06.2022 Промяна Q1 2021 (%) Промяна Q2 2022 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг (USD) 132.52 120.94 110.03 -8.74% -9.02% -16.97%
Подинвестиционен рейтинг (USD) 87.01 82.29 73.61 -5.42% -10.55% -15.40%
Инвестиционен рейтинг (EUR) 139.01 131.15 121.14 -5.65% -7.63% -12.85%
Подинвестиционен рейтинг (EUR) 102.62 96.52 86.66 -5.95% -10.21% -15.55%
 
 
Десетгодишни ДЦК Стойност на 31.12.2021 Стойност на 31.03.2022 Стойност на 30.06.2022 Промяна Q1 2022 (bps) Промяна Q2 2022 (bps) Промяна от
началото на годината (bps)
България 10 г. 0.65 1.75 2.79 1.10 1.04 2.14
Германия 10 г. -0.18 0.55 1.34 0.73 0.79 1.51
САЩ 10 г. 1.51 2.34 3.01 0.83 0.67 1.50

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на служители в управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. За изготвянето им е използвана публична информация, като официалния бюлетин на "Българска фондова борса" АД (БФБ) и други общодостъпни източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, свързани с него лица или клиенти на дружеството, или негови служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.
© Ди Ви Асет Мениджмънт