Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
телефон: 02 935 06 11 
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (юли - септември 2021г.)

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Тенденцията на ръст на цените на БФБ се запазва

 

            Покачването на цените на БФБ продължи и през третото тримесечие на годината. SOFIX добави нови 4.96% към стойността си, докато широкия BGBX40 се повиши с 9.56%. Индексът, отразяващ цените на дружествата със специална инвестиционна цел също регистрира повишение от  5.3%. Така, ръстът от началото на годината при SOFIX, BGBX40 и BGREIT достигна съответно 30.8%, 33.7% и 17.8%.

От компаниите, включени в състава на SOFIX значителен ръст отбелязаха дяловете на „Индустриален холдинг България“ АД, които през последното тримесечие добавиха 53.5% към стойността си. В средата на м. август „Буллс“ АД отправи търгово предложение за изкупуване на останалите акции в холдинговото дружество на цена 1.90 лв. След като КФН наложи временна забрана на търговото предложение, „Буллс“ АД коригиран цената на 1.99 лв. На заседанието си от 30.09.2021 г. КФН окончателно забрани публикуването на търговото предложение от „Буллс“ АД.

Значителен ръст, съответно от 24.09% и 20.47% отбелязаха книжата на „Телелинк бизнес сървисис груп“ АД и „Алтерко“ АД. В края на м. септември стана ясно, че „Алтерко“ АД е сключил договор със Skylight Venture Capital Pte. Ltd. за продажба на азиатския си бизнес на стойност 2.1 млн. евро. Двуцифрен ръст от 10.88% за последните три месеца регистрираха и дяловете на „Доверие - обединен холдинг“ АД.

Обратното изкупуване на собствени акции от „Софарма“ АД спомогна за повишението на борсовата им цена. Само през септември имаше пет такива изкупувания, като общо за месеца бяха изкупени 1 300 000 акции. За последното тимесечие пазарната капитализация на фармацевтичната компания нарасна с 9.78%.

След като групата на „Монбат“ АД отчете 102.9% ръст на печалбата за първите осем месеца на годината, книжата на дружеството също приключиха тримесечието на положителна територия с ръст от 6.56%.

 

На обратния полюс останаха дяловете на „Еврохолд България“ АД, които изгубиха 14.84% от стойността си. В края на м. юли холдингът финализира покупката на седемте дружества на CEZ Group у нас на стойност 335 млн. евро. Така, „Еврохолд България“ АД стана собственик на 67% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на „ЧЕЗ Електро България“ АД. В следствие на това, той бе длъжен да отправи търгово предложение към останалите акционери в двете публични компании. Такива бяха отправени, съответно на цени от 276.88 лв. и 26 070 лв. за акция. И двете търгови предложения бяха под текущите пазарни цени на книжата и на двете дружества, които към момента се търгуваха на нива съответно от 290 лв. и 28 000 лв. Както и повечето пазарни участници очакваха, те не бяха одобрени от КФН, след което „Еврохолд България“ АД отправи коригирани търгови предложения съответно на цени от 291 лв. и 26 904 лв. за акция. Към края на м. септември все още няма решение на КФН за одобрение или за окончателна забрана за публикуването им.

Към губещите през последното тримесечие се присъединиха и книжата на ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД, докато акциите на всички останали дружества от SOFIX се оцветиха в зелено. От 20-ти септември влезе в сила последното преструктуриране на SOFIX, като напускащите индекса бяха „Градус“ АД, „Албена“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД. На тяхно място влязоха „Софарма Трейдинг“ АД, „Монбат“ АД и „Индустриален холдинг България“ АД.

От дружествата със специална инвестициона цел, влизащи в състава на BGREIT липсваха губещи за последните три месеца. Най-голям ръст за периода регистрираха дяловете на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, съответно от 8.79% и 8.7%.

От останалите компании значителен ръст от 52% отбелязаха книжата на „Българска фондова борса“ АД. След като в началото на м. юли БФБ пусна нов пазар – BSE International, инвеститорите у нас вече могат да търгуват акциите на близо 100 топ световни компании директно през нашата борса.

След като „Стара планина холд“ АД обяви ръст на консолидираните продажби за първите осем месеца на годината в размер на 36.66%, акциите на дружеството също се наредиха сред едни от най-печелившите за периода. За тримесечието те добавиха 50% към стойността си. Книжата на „Спиди“ АД продължиха възходящия си тренд, като за последните три месеца се повишиха с нови 29% до ниво от 105 лв. На ОСА, проведено на 17-ти септември, компанията обяви рекорден в своята история дивидент в размер на 5.25 лв. на акция. Книжата на „Хидравлични елементи и системи“ АД и тези на „ЕМКА“ АД също регистрираха немалък ръст от приблизително 23%.

Сред най-губещите през последните три месеца се наредиха акциите на „Градус“ АД и тези на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ  които изтриха по 10.7% от стойността си, съответно до нива от 1.33 лв. и 0.75 лв.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Относително стабилно представяне на финансовите активи въпреки нарасналите инфлационни очаквания, забавения растеж и сигналите за затягане на паричната политика

 

Пазарите на акции на развитите страни през тримесечието останаха с незначителни промени, след като през септември бяха заличени ръстовете в предходните два месеца. Въпреки това за годината повечето индекси на акции отбелязват солидни резултати. Най-волатилни и с негативно представяне бяха китайските акции, което се отрази и на индексите на повечето развиващи се страни.

Относително стабилното представяне на рисковите активи бе регистрирано в контекста на спад на темпа на нарастване на икономическата активност, покачване на редица инфлационни показатели и проблемите във веригите на доставки на много суровини и стоки. Инвеститорите все още считат, че рисковете за по-сериозен спад на растежа са малки и въпреки очакванията за понижение на корпоративните печалби от една висока база, те ще останат достатъчно солидни, за да подкрепят пазарите на акции.

Негативните новини от Китай доминираха през тримесечието: страната наложи ограничения върху дейността на частните компании за обучение, бяха анонсирани нови регулаторни изисквания върху технологичните компании, а опасността от фалит на втория по големина строителен конгломерат в Китай и последиците върху икономиката като цяло, доведоха до относително резки колебания на рисковите активи. Не на последно място, редица енергоемки предприятия бяха принудени да намалят или спрат производствата си поради недостига и високата цена на енергийните носители в страната и наложените ограничения върху размера на позволените им въглеродни емисии. Действията на китайските власти показват, че те вероятно са склонни да жертват част от икономическия растеж в краткосрочен план за сметка на изчистване на част от дисбалансите в секторите на финансите и недвижимите имоти, с оглед и на по-равномерното разпределяне на доходите в средносрочен и дългосрочен план. Това, съчетано с настоящата криза с недостига и рекордната цена на енергийните носители не само в Китай, но и в Европа, вероятно ще бъде предпоставка за увеличената волатилност на рисковите активи в следващите дни и месеци.

Федералният резерв в САЩ обяви на последното си заседание, че най-вероятно през ноември ще започне процесът на намаляване на изкупуването на активи, който ще прилкючи около средата на 2022 г. Бяха представени и прогнозите на президентите на регионалните банки за стойностите на бенчмарковата лихва през следващите години, като към края на 2024 г. модалното очкване е за ниво от 1.75% и за едно покачване от 0.25% към края на следващата година. Резултатът бе, че повечето пазарни участници бяха изненадани от по-агресивната от очакваното позиция на Фед и бенчмарковите държавни книжа покачиха доходностите си (предимно реалната компонента на показателя), компенсирайки в известна степен спада им през последните шест месеца. Допълнителен натиск върху настроенията на пазарните участници оказа неяснотата по отношение на преговорите в Конгреса на САЩ за повишаването на дълга и функционирането на държавните структури в периода до споразумението за това, както и разногласията по приемането на фискалните и инфрастуктурни програми, предложени от управляващата администрация.

Европейската централна банка обяви на срещата си през септември забавяне на темпа на изкупуванията на активи, но за разлика от Фед подчерта, че това не трябва да се възприема като начало на затягане на паричната политика, а че те ще продължат и след изтичането на извънредната програма, свързана с коронавирусната пандемия.

Друго значимо събитие в Европа бяха проведените парламентарните избори в Германия. Резултатите бяха в рамките на прогнозираните, като съставянето на коалиция ще бъде трудно и ще отнеме известно време, но новото правителство, в което вероятно няма да бъдат представени крайно леви или десни формации, няма да промени съществено перспективите пред Германия като цяло, и няма да бъде съществен фактор по отношение на финансовите пазари в краткосрочен план.

През тримесечието рисковите активи останаха относително стабилни с оглед покачването на хоспитализациите с коронавирус в някои държави през периода, като в момента са налице данни за стабилизиране и спад на този показател в повечето големи икономики. За сметка на това предстоящите зимни месеци могат до доведат до нови неизвестни по отношение развитието на епидемията и ефикасността на ваксинацията, но ново почти пълно блокиране на икономическия живот на този етап е малко вероятно. В същото среме намаляващите, но все още сравнително високи спестявания на домакинствата и покачването на заплатите като цяло ще намалят негативния ефект от покачването на цените на енергийните носители, храните и други стоки в следствие на нарушените вериги на доставки, ниските запаси и повишеното търсене.

Коментарът е на Атанас Тотков,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2020 Стойност на 31.03.2021 Стойност на 30.06.2021 Стойност на 30.09..2021 Промяна Q1 2021 (%) Промяна Q2 2021 (%) Промяна Q3 2021 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 447.53 502.28 557.69 585.36 12.23% 24.62 4.96% 30.80%
Индекс на немски акции DAX 13 718.78 15 008.34 15 531.04 15 260.69 9.40% 13.21% -1.74% 11.24%
Индекс на френски акции CAC 5 611.79 6 067.23 6 507.83 6 520.01 8.12% 15.97% 0.19% 16.18%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 30 335.67 32 981.55 34 502.51 33843.92 8.72% 13.74% -1.91% 11.56%
Индекс на щатски акции S&P 500 3 727.04 3.972.89 4 297.50 4 307.54 6.60% 15.31% 0.23% 15.58%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 27 444.17 29 178.80 28 791.53 29 452.66 6.32% 4.91% 2.30% 7.32%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 379.04 3 441.91 3 591.20 3 568.17 1.86% 6.28% -0.64% 5.60%
 
 
Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2020 Стойност на 31.03.2021 Стойност на 30.06.2021 Стойност на 30.09..2021 Промяна Q1 2021 (%) Промяна Q2 2021 (%) Промяна Q3 2021 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг (USD) 137.92 130.05 134.36 133.03 -5.71% -2.58% -0.99% -3.55%
Подинвестиционен рейтинг (USD) 87.05 87.18 88.04 87.49 0.15% 1.14% -0.62% -0.51%
Инвестиционен рейтинг (EUR) 142.03 140.33 140.17 139.86 -1.20% -1.31% -0.22% -1.53%
Подинвестиционен рейтинг (EUR) 102.80 102.32 103.33 102.12 -0.46% 0.52% -1.18% 0.66%
 
 
Десетгодишни ДЦК Стойност на 31.12.2020 Стойност на 31.03.2021 Стойност на 30.06.2021 Стойност на 30.09..2021 Промяна Q1 2021 (bps)  Промяна Q2 2021 (bps)  Промяна Q3 2021 (bps) Промяна от
началото на годината (%)
България 10 г. 0.30 0.23 0.21 0.19 -0.07 -0.09 -0.02 -0.11
Германия 10 г. -0.57 -0.29 -0.21 -0.20 0.28 0.36 0.01 0.37
САЩ 10 г. 0.94 1.74 1.47 1.49 0.80 0.53 0.02 0.55

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на служители в управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. За изготвянето им е използвана публична информация, като официалния бюлетин на "Българска фондова борса" АД (БФБ) и други общодостъпни източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, свързани с него лица или клиенти на дружеството, или негови служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.
© Ди Ви Асет Мениджмънт