Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
телефон: 02 935 06 11 
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (януари - март 2021г.)

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

 

Силно начало на годината за борсовите индекси

 

Търговията на БФБ през първото тримесечие на новата година бе белязана със значителен ръст на борсовите индекси. SOFIX регистрира повишение от 12.23%, широкия BGBX40 нарастна с 11.61%, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави 7.07% към стойността си. Позитивното настроение сред участниците в търговията на БФБ бе допълнително подсилено от изключително успешното първично публично предлагане на 1 милион акции от „Биодит“ АД с емисионна стойност 1 лев. По време на аукциона акциите бяха презаписани 2.6 пъти, като според участници в него само в рамките на първата минута от аукциона е имало оферти за цялото предлагано количество. При старта на вторичната търговия на дружеството на 04-ти март стойността на книжата достигна 2.06 лева, като затвори на нива от 1.84 лева за акция.

Безспорно за този успех повлия и значителното покачване на цените на акциите на „Алтерко“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. Може да се каже, че тези две дружества бяха основния двигател на ръста на цените на БФБ от началото на годината. „Алтерко“ АД отчете двукратен ръст на нетната печалба и 40% ръст на продажбите през 2020 в сравнение с предходната година. След като през 2018 г. дружеството продаде телекомуникационния си бизнес в Европа за 8.8 млн. евро, сега „Алтерко“ АД е получило индикативна оферта от 2.1 млн. евро за телеком бизнеса си в Азия. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД също отчете изключително добри финансови резултати за изминалата 2020-та. Нетната печалба на дружеството бележи ръст от 55%, а продажбите нарастват с 22% на годишна база. След всичко това не е изненада, че и двете компании заедно с „Албена“ АД от 22-ри март бяха включени в обновения SOFIX. От индекса бяха извадени „Монбат“ АД, „Стара планина Холд“ АД и „Трейс груп холд“ АД.

Около „Спиди“ АД и „Еврохолд България“ АД също не липсваха положителни новини. На 19-ти март, в резултат на отправено търгово предложение, „Спиди Груп“ ООД прехвърли на френската „ГеоПост“ СА 2 419 929 от акциите на „Спиди“ АД, които представляват 45% от капитала на дружеството, а делът на „ГеоПост“ СА се увеличи до 69.81%. Впоследствие, в самия край на м. март „ГеоПост“ СА внесе ново търгово предложение за останалите 30.19% от капитала на „Спиди“ АД на цена 80 лева за акция. След като КЕВР разреши продажбата на „ЧЕЗ Разпеделение България“ АД на „Еврохолд България“ АД холдинговото дружество планира да набере допълнителен капитал от 100 млн. евро чрез нови акции на БФБ. Предложението ще бъде гласувано на извънредно ОСА на дружеството на 10-ти април. Отделно от това, в началото на м. март стана ясно, че „Еврохолд България“ АД си е осигурил дялова инвестиция в размер на 31 млн. долара от глобален инвестиционен фонд, базиран в Люксембург.

В края на м. януари бяха изтеглени на два пъти по 110 000 дяла и 280 000 дяла от Expat SOFIX ETF, a на 03-ти февруари бе заявено и теглене за 5.1 милиона дяла от фонда. Но дори и тези събития не успяха да помрачат позитивните настроения на БФБ. Поне засега третата вълна на COVID-19, която е обхванала не само България, но и целия свят, също не оказва някакво по-съществено влияние върху цените на акциите на БФБ.

От компаниите, включени в SOFIX най-голям ръст през първото тримесечие на годината отбелязаха именно книжата на „Алтерко“ АД, „Еврохолд България“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис груп“ АД съответно с 58%, 46% и 35.5%. Към тях може да добавим и акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ АД, които добавиха 33% към стойността си. На отрицателна територия приключиха акциите на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД, „Химимпорт“ АД, ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД. От дружествата със специална инвестиционна цел, включени в BGREIT двуцифрен ръст за последните три месеца, съответно от 18.2% и 13.6%,  регистрираха дяловете на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ. От останалите компании на БФБ силно представяне от началото на годината имаха книжата на „Неохим“ АД, „Кораборемонтен завод Одесос“ АД, „Хидравлични елементи и системи“ АД, „Индустриален Капитал Холдинг“ АД и „Агрия Груп Холдинг“ АД, чиито цени нараснаха съответно с 57%, 43%, 37%, 29% и 27%. Двуцифрен ръст отбелязаха и акциите на „Стара планина Холд“ АД, „М+С хидравлик“ АД, „Монбат“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Българска фондова борса“ АД и др.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

 

Силни, но нееднородни ръстове на пазарите на акции в условията на значителни повишения на бенчмарковите доходности

 

Първото тримесечие на 2021 г. се характеризираше с покачването на доходностите на държавните ценни книжа (особено в САЩ) и с продължаващото възходящо движение на индексите на акции (с изпреварващи ръстове на компаниите с ниска пазарна оценка и малка капитализация от цикличните сектори). Двата основни фактора за това бяха победата на Демократическата партия в Джорджия в началото на годината, която бе предпоставка за приемане на нови мащабни фискални стимули от новата администрация, както и ускорените темпове на ваксиниране в САЩ и Великобритания. За илюстрация може да се посочи, че около година след регистрираните най-ниски нива, агрегираният глобален индекс на акции се покачи с около 79% - с 18% над рекордните нива отпреди пандемията и с 5% от началото на годината. От друга страна, щатските държавни ценни книжа завършиха периода на доходност около 1.75% - при 0.5% през август миналата година и 0.95% в началото на 2021 г. – едно от най-големите покачвания в историята за тримесечие.

Възходящото посока на доходностите бе съпътствано от значително по-доброто представяне на компаниите от финансовия сектор и акциите с относително ниски пазарни оценки, и цикличните компании. Последните се покачиха с около 10% повече в сравнение с акциите с добри перспективи за растеж, които пък бяха водещи в течение на почти цялата предходна година. Растящите цени на суровините също подпомогнаха тази тендения, като петролът се покачи с 22%, а цените на медта – с около 13% за периода. Общата тема, която обуславяше това, бе всеобщият оптимизъм за развитието на световната икономика и рекордните монетарни, и фискални мерки в повечето държави.

През първото тримесечие в САЩ около 37% от населението бе ваксинирано с поне една доза, във Великобритания – 58%, а хоспитализациите с Ковид-19 бяха значително по-малко отколкото в началото на годината. Положителните данни засилиха очакванията от инвеститорите за устойчиво и ускорено връщане към нивата на активност преди коронакризата, и акциите с малка капитализация, които са ориентирани предимно към вътрешното потребление, се представиха особено добре, като щатският Russell 2000 например нарасна с близо 12%. Дори и пазарите в страни, където темпът на вакцинация изоставаше от този в САЩ и Великобритания отбелязаха съществени ръстове. Акциите в Еврозоната се покачиха с 8%, в Япония – с 9%, въпреки че тези региони бяха ваксинирали съответно едва 11% и 1% от възрастното си население. Те бяха подпомогнати от глобалното възстановяване на търсенето на стоки, а финансовите компании – от покачването на кривите на доходност. Независимо от ниските ваксинационни нива, в Япония случаите на Ковид-19 остават на ниски нива, докато в Европа се наблюдава постепенно покачване, което би могло да забави темпа на възстановяване тук.

Проучванията на нагласите на бизнеса се подобриха през месец март, като секторът на производство се ускори значително в почти всички региони. Що се отнася до сферата на услугите, най-голямо повишение бе регистрирано във Великобритания, а в Еврозоната то бе относително най-слабо.

През март бе приет и фискалният план на президента Байдън в размер на около 1.9 трлн. щатски долара или 9% от БВП на САЩ. В края на месеца бяха представени и детайлитe по проекта за инвестиции във физически и социален капитал за следващите осем години, за около 2.2 млрд. щатски долара, чието приемане и начин на финансиране тепърва предстои да бъдат изяснени. Това доведе до коригиране във възходяща посока на прогнозите за икономическия растеж в страната през 2021 до около 6.5 - 7%. Бе повишена и целта на новата администрация за ваксинация на населението през първите 100 дни от 100 млн. на 200 млн. души.

Някои пазарни анализатори обаче са ратревожени, че мащабът на бюджетния дефицит в САЩ и размерът на спестяванията на домакинствата могат да доведат до по-висок от очаквания инфлационен натиск, което би накарало Федералният резерв да започне затягане на мотенарната политика по-рано от предвижданията. На последното си заседане през март, Фед до известна степен успя да разсее тези опасения, като заяви, че инфлацията е малко вероятно да остане за дълго време над таргетираната, и като цяло не очаква вдигане на основната лихва преди 2024 г.

След силна първа половина на тримесечието пазарите на акции на развиващите се държави не се представиха толкова добре до края на периода и регистрираха общ ръст от около 2-3%. Китайските акции бяха разпродадени след средата на февруари, в резултат на засилените очаквания за затягане на монетарните мерки от страна на властите, заради опасенията за балонизиране на отделни сегменти от местните финансовите пазари.

Като цяло тримесечието бе негативно за инструментите с фиксирана доходност, докато почти всички индекси на акции имаха значителни ръстове. Рисковите активи, които се представиха най-силно в резултат на икономическите мерките срещу последствията от пандемията започнаха да изостават от края на миналата година за сметка на най-силно пострадалите сектори и фактори. Може да се очаква, че след рекордните покачвания през последната година, ръстовете на пазарите на акции ще бъдат по-умерени и колебливи, особено при по-резки повишавания на лихвените равнища. От друга страна, ако ваксините и придобитият имунитет от преболедувалите от Ковид-19 продължават да оказват благоприятно влияние върху хоспитализациите и смъртността, и при наличните парични и фискални мерки, растежът, както на пазарите, така и на икономиките би трябвало да останат стабилни.

Коментарът е на Атанас Тотков,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2020 Стойност на 31.12.2021 Промяна Q1 2021 (%) Промяна от началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 447.53 502.28 12.23% 12.23%
Индекс на немски акции DAX 13 718.78 15 008.34 9.40% 9.40%
Индекс на френски акции CAC 5 611.79 6 067.23 8.12% 8.12%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 30 335.67 32 981.55 8.72% 8.72%
Индекс на щатски акции S&P 500 3 727.04 3 972.89 6.60% 6.60%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 27 444.17 29 178.80 6.32% 6.32%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 379.04 3 441.91 1.86% 1.86%
 
 
Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2020 Стойност на 31.12.2021 Промяна Q1 2021 (%) Промяна от началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг, долари 137.20 130.05 -5.71% -5.71%
Подинвестиционен рейтинг, долари 87.05 87.18 0.15% 0.15%
Инвестиционен рейтинг, евро 142.03 140.33 -1.20% -1.20%
Подинвестиционен рейтинг, евро 102.80 102.32 -0.46% -0.46%
 
 
Десетгодишни ДЦК Стойност на 31.12.2020 Стойност на 31.12.2021 Промяна Q1 2021 (bps) Промяна от началото на годината(bps)
България 10 г. 0.30 0.23 -0.07 -0.07
Германия 10 г. -0.57 -0.29 0.28 0.28
САЩ 10 г. 0.94 1.74 0.80 0.80

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на служители в управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. За изготвянето им е използвана публична информация, като официалния бюлетин на "Българска фондова борса" АД (БФБ) и други общодостъпни източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, свързани с него лица или клиенти на дружеството, или негови служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.
 
 
Този Бюлетин е собственост на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на "Ди Ви Асет Мениджмънт"ЕАД.
© Ди Ви Асет Мениджмънт