Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (юли - септември 2020)

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

SOFIX регистрира спад от 5.68% през третото тримесечие на годината

Най-старият борсов индекс у нас - SOFIX не можа да запази инерцията си от второто тримесечие на т.г., когато успя да изтрие част от натрупаните загуби от началото на 2020 г., вследствие от вируса COVID-19. Широкият BGBX40 приключи тримесечието с минимален спад от 0.35%. Индексът, отразяващ цените на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отново се оцвети в зелено, добавяйки малко над 2% към стойността си.

От корпоративните събития през последното тримесечие може да се отбележи успешното увеличение на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД в началото на месец юли. От предложените 40 млн. акции бяха записани и платени 39 084 800 акции с номинал от 5 лева, като по този начин банката успя да получи свежи 195, 494 млн. лева. Нови големи акционери в банката станаха „Българска банка за развитие“ АД и чешката Valea Foundation на Карел Комарек, съответно с 18.35% и 7.87% от капитала на банката.

След като делът на Николай Михайлов в „Трейс груп холд“ АД, пряко и чрез свързани лица, премина границата от 90%, в средата на месец юли, той отправи търгово предложение към останалите акционери на цена 3.80 лева за акция. Комисията за финансов надзор (КФН) не одобри параметрите по търговото предложение, а впоследствие основният акционер се отказа да отправи ново коригирано такова.

В края на месец юли съдът в Ловеч откри производство по несъстоятелност на „Спарки Елтос“ АД, поради невъзможността на дружеството да покрива своите задължения. За начална дата на неплатежоспособността бе определена 31.12.2018г.

За спада на SOFIX допринесе и подадената в края на месец август поръчка за обратното изкупуване на 6.18 млн. дяла от EXPAT SOFIX ETF. От компаниите, включени в SOFIX, най-голямо понижение за последните три месеца от близо 27% отбелязаха акциите на  „Първа инвестиционна банка“. На отрицателна територия със спад от 5-8% приключиха тримесечието и книжата на „Трейс Груп Холд“ АД, „Химимпорт“ АД, „Градус“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД. Много силно преставяне през последните три месеца направиха акциите на новия член на SOFIX – „Сирма груп холдинг“ АД, които добавиха цели 52.5% към стойността си. Отлично се представи и другият нов член на индекса – „Еврохолд България“ АД, чийто акции отбелязаха ръст от 21.5%. Повишение от 4.5% регистрираха и тези на „Монбат“ АД. След последната актуализация на SOFIX, считано от 21.09.2020г., освен „Сирма груп холдинг“ АД и „Еврохолд България“ АД в състава на индекса влезе и „Трейс груп холд“ АД. Напускащите компании са „Албена“ АД, „Индустриален холдинг България“ АД и „М+С Хидравлик“ АД.

От дружествата със специална инвестиционна цел значителен ръст от 16.5% отбелязаха дяловете на „Актив пропъртис“ АДСИЦ. За разлика от тях, тези на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ и „Адванс терафонд“ АДСИЦ изгубиха съответно 3.3% и 6.9% от стойността си. От останалите компании, листнати на „Българска фондова  борса“ АД, за отбелязване е търговията с акциите на „Телелинк бизнес сървис груп“ АД. Вторият транш от публичното предлагане на акции на дружеството бе за 7% от капитала му на цена 11.10 лева за акция. Значителна част от тях (5.8% от капитала) бяха изкупени от Британският инвестиционен тръст Utilico Emerging Markets Trust PLC, с което той вече притежава 10.01% от капитала на „Телелинк бизнес сървис груп“ АД. Така, за тримесечието книжата на компанията успяха да добавят 40% към стойността си. Добро представяне имаха и акциите на „ЧЕЗ Електроразпределение България“ АД, които отбелязаха ръст от 15%. След изключително слабия туристически сезон книжата на „Албена“ АД бяха едни от най-губещите на „Българска фондова  борса“ АД. Още в началото на месец август дружеството започна поетапно затваряне на хотелите в курортния комплекс. Като резултат от всичко това акциите на „Албена“ АД изгубиха 26% от стойността си. Двуцифрен спад от 18% регистрираха и книжата на другото напускащо SOFIX дружество – „М+С Хидравлик“ АД.

Коментар на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Ново тримесечие със стабилни ръстове на повечето активи, но с колеблив завършек и неразрешени въпроси  

През третото тримесечие на 2020 г. представянето на финансовите активи като цяло продължи положителните тенденции от второто, но през септември много от рисковите експозиции отбелязаха понижения. Географската диверсификация доказа предимствата си през периода като азиатските акции се покачиха с повече от 11% и остават с едно от най-добрите представяния от началото на годината с около 5%. В същото време паневропейските акции продължават да изостават с 1% и -13%, съответно за тримесечието и годината, а широките щатски индекси отчетоха около 8% и 5% за същия период. Силните релативни ръстове в Азия бяха подпомогнати в не малка степен от забележителния успех на Китай в ограничаване разпостранението на вируса Covid-19, като използаването на метрополитена в големите китайски градове, например, е само 10% по-ниско от нивата от 2019 г., докато в Лондон е около 60% под тези стойности и то преди последните предприети мерки в страната. В САЩ летният сезон започна с рязко покачване на хоспитализациите, но след месец юли те намаляха значително, а с тях и смъртните случаи, свързани с вируса. В Европа и Великобритания случаите отново ускориха ръста си през последните седмици на тримесечието, особено в Испания, Франция и Англия. Това засили и опасенията, че с настъпването на есенния сезон и понижението на температурите, хоспитализациите и смъртните случаи отново ще започнат да се покачват.

В същото време продължават с променлив успех и опитите за изработване на ваксини срещу вируса. Положителни новини в тази връзка през предстоящите месеци биха могли да се отразят благоприятно върху пазарите на акции и по-конкретно върху секторите, които пострадаха най-много от принудителните ограничаващи мерки. Щатските акции с перспективи за по-голям растеж (технологични и др.), които бяха способствани от преминаването към онлайн комуникации и потребление и от засиления интерес към тях от по-дребни инвеститори, бяха поставени под натиск в началото на септември. С оглед на все още скъпите им оценки в исторически план и при евентуално откриване на ваксина, в предстоящите месеците те биха могли да се представят по-лошо спрямо по-евтините акции на цикличните сектори. От друга страна, последните остават силно уязвими при реализиране на най-лошия сценарий за ускорение на заразата през зимните месеци, липсата на ефективна ваксина и лечение, и нов спад на икономическта активност в следствие на това.

Наближаващите избори в САЩ допълнително засилват несигурността у пазарните участници, като проучванията за нагласите на избирателите дават все още стабилна преднина на претендента Байдън, но Тръмп успява да стопи част от нея чрез подобреното си предствяне в част от т.нар. „нерешени“ щати. За Сената към момента очакванията са или за победа на демократите, или за паритет на местата, при което решаваща дума би имал вицепрезидентът на страната. Въпросът за надпреварата за Белия дом доби още по-голямо значение за финансовите пазари в светлината на пандемията и неспособността на контролираната от демократите Камара на представителите и републиканския Сенат да достигнат до сделка за нови фискални стимули.

Най-значимото събитие по отношение на паричната политика на големите централни банки бе заявената от Федералния резерв на САЩ политика на т.нар. „таргетиране на средна инфлация“, позволяваща на банката да остане пасивна при надвишаване на инфлационните показатели от 2% за известен период от време като компенсация за времето, през което те са под това ниво. Не бяха разкрити детайли какви ще бъдат механизмите и точните параметри на новата политика. Това доведе и до затвърждаване на очакванията на пазарните участници, че бенчмарковият коридор ще остане на сегашните рекордно ниски стойности поне през следващите две-три години. Шатските десетгодишни бенчмаркови книжа приключиха тримесечието на нива около 0.70% при относително малка волатилност през периода въпреки ръстовете на рисковите книжа и остават на 1.20% от доходностите от началото на годината. Запази се тенденцията за търсене на по-голяма доходност сред облигациите, вкл. държавни и корпоративни емисии, и това доведе до нови повишения на цените на тези активи.

Коментар на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 30.06.2020 Стойност на 30.09.2020 Промяна за Q3'2020 Промяна от началото на годината
Индекс на български акции SOFIX 453.26 427.55 -5.67% -24.75%
Индекс на германски акции DAX 12 310.93 12 760.73 3.65% -3.69%
Индекс на френски акции CAC 4 935.99 4 803.44 -2.69% -19.65%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 25 812.88 27 781.70 7.63% -2.65%
Индекс на щатски акции S&P 500 3 100.29 3 363.00 8.47% 4.09%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 22 288.14 23 185.12 4.02% -1.99%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 2 984.67 3 218.05 7.82% 5.51%

 

Корпоративен дълг Стойност на 30.06.2020 Стойност на 30.09.2020 Промяна за Q3'2020 Промяна от началото на годината
Инвестиционен рейтинг, долари 134.50 134.71 0.16% 5.28%
Подинвестиционен рейтинг, долари 81.62 83.90 2.79% -4.59%
Инвестиционен рейтинг, евро 137.96 139.72 1.27% 0.17%
Подинвестиционен рейтинг, евро 97.42 97.45 0.03% -7.84%

 

ДЦК Стойност на 30.06.2020 Стойност на 30.09.2020 Промяна за Q3'2020 (bps) Промяна от началото на годината (bps)
България 10 г. 0.43 0.35 -0.08 0.22
Германски 10 г. -0.45 -0.52 -0.07 -0.34
САЩ 10 г. 0.66 0.68 0.03 -1.23

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт