Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН - януари-март 2020

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Търговията на БФБ през втората половина на първото тримесечие на 2020 г. бе изцяло подчинена на страховете от разпространението на COVID-19

Заразата, тръгнала от Китай и обхванала целия свят за изключително кратко време, доведе до невиждан от над 30 години спад на световните борси. Почти всички анализатори предвиждат рецесия, чийто параметри е трудно да се предвидят в момента. Никой не знае колко дълго ще продължи пандемията от коронавирус COVID-19 и това води до нарастваща несигурност сред инвеститорите, изразяваща се в панически разпродажби на фондовите пазари. Страхът от задаващата се рецесия не подмина и търговията на БФБ. Като резултат, най-старият борсов индекс у нас SOFIX отбеляза спад от 26.19% за първите три месеца на годината. Само през март, когато станаха факт и първите регистрирани случаи на болни от коронавирус COVID-19 в България, индексът изгуби 23.79%. Спадът при широкия BGBX40 от началото на годината е 19.18%, докато само за последния месец той е 17.39%. Макар и в доста по-малка степен, индексът, отразяващ цените на дружествата със специална инвестиционна цел, BGREIT също приключи тримесечието на червена територия. От началото на годината индексът се понижи с 3.81%, но само през март той изгуби 8.3% от стойността си. За статистиката, може да отбележим и поредното ребалансиране на индексите на БФБ. Считано от 23-ти март SOFIX напуснаха книжата на Еврохолд България АД и Сирма Груп Холдинг АД, а на тяхно място влязоха тези на Стара планина Холд АД и М+С хидравлик АД.

Акциите на всички компании, включени в SOFIX, регистрираха спад за първите три месеца от годината. Изключение направиха единствено акциите на новия член на индекса - Стара планина Холд АД, които приключиха тримесечието с ръст от 2.52%. Огромен спад от 50% отбелязаха книжата на Първа Инвестиционна Банка АД. Заслуга за този спад има и отказът от страна на КФН да одобри проспекта за увеличение на капитала на банката. Понижение от малко над 36% регистрираха акциите на Монбат АД и Централна кооперативна банка АД, а тези на Химимпорт АД – 39%. Акциите на Индустриален Холдинг България АД и Албена АД изгубиха съответно 26% и 29%. С изключение на книжата на Адванс Терафонд АДСИЦ и Холдинг Варна АД, всички останали от състава на SOFIX регистрираха двуцифрен спад от 10-20%.

Въпреки пандемията от коронавирус COVID-19, все пак има и няколко печеливши компании през първото тримесечие. От акциите, влизащи в състава на широкия BGBX40, такива се оказаха тези на Неохим АД. От началото на годината те добавиха близо 37% към стойността си. Основната причина за този ръст е понижението на цената на руския газ с цели 40%, влизащо в сила със задна дата, от 5-ти август 2019 г. Именно цената на газа оказва голямо влияние върху себестойността на произведената продукция в дружеството. От останалите акции, влизащи в състава на BGBX40,  сред по-големите губещи се наредиха тези на Сирма Груп холдинг АД със спад от близо 40%, Трейс груп холд АД – 37%, Еврохолд България АД – 35% и Алкомет АД – 31%. Към тази група може да добавим и книжата на Хидравлични елементи и системи АД и ЧЕЗ Разпределение БългарияАД които изгубиха съответно 23% и 21% от стойността си.

Измежду акциите на дружествата със специална инвестиционна цел, значителен ръст, от близо 33% за първите три месеца на годината, отбелязаха тези на Актив Пропъртис АДСИЦ. На другия полюс, със спад от съответно 19.7% и 9.4%, останаха акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ и Адванс Терафонд АДСИЦ.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Историческо първо тримесечие на 2020 година

Изминалото първо тримесечие на 2020 година ще се запомни като едно от най-драматичните в последните десетилетия както в икономически и финансов план, така и по отношение промените, които настъпиха в ежедневието на хората. Въпреки че и преди това бе видимо, че бизнес цикълът е в късните си етапи, никой не би могъл да предвиди, че почти цялата световна икономика ще бъде буквално спряна заради мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19.

Анализите на пазарните участници вече не се свеждат до това дали ще има рецесия, а колко дълбока и продължителна ще бъде тя, и дали въобще финансовите пазари и стопанската активност ще успеят да се доближат до нивата си от началото на годината. Новите реалности доведоха до рязко спадане на пазарите на акции, особено през месец март, като повечето индекси на рискови активи отбелязаха понижения в рамките на 20-40% за рекордно кратко време.

За сметка на това, дефанзивните инструменти като ДЦК на развитите държави покачиха стойностите си в следствие на: свалянето на лихвите от много от централните банки и особено Фед; рестартирането или продължаването на изкупуването на финансови активи в особено големи размери; възобновяването на програми от последната финансова криза и т.н. Корпоративните ценни книжа отбелязаха резки спадове с оглед преустановаването или силното съкращаване на дейността на редица компании, последвано от понижавания на кредитни рейтинги, и задълбочено от липсата на ликвидност и значителни дългове при много от тях. Както можеше да се очаква, най-силно пострадаха високорисковите емитенти, особено компаниите от енергийния сектор, който бе ударен както от драстичното свиване на глобалното търсене, така и от безпрецедентния спад на цената на петрола от над 60% след разпада на споразумението на OPEC+, и решението на Саудитска Арабия да увеличи добивите си.

През месец март бяха публикувани някои от първите макроикономически данни, които свидетелстват за мащабите на пораженията върху световната икономика. Например, продажбите на автомобили в Китай през февруари спаднаха с 80%, онлайн резервациите за ресторанти очаквано почти изчезнаха, а само за една седмица през март бяха подадени над 3 милиона молби за безработица в САЩ, което бе над 4 пъти по-голямо число от предишния рекорд от 1967 г. Очевидно това не е нормална рецесия, която се развива постепенно в рамките на 12-18 месеца, а изненадващ шок за икономиката, който е безпрецедентен по мащаби и бързина на развитие.

Това породи и неординарни по размер и експедитивност мерки от страна на властите във фискален и монетарен план. Много държави се ангажираха да поемат значителна част от заплатите на най-засегнатите от кризата служители, за определен период от време, с цел да смекчат натиска върху компаниите да увлоняват в период, когато приходите им са почти нулеви. Държавногарантираните заеми също биха помогнали на много фирми да избегнат фалити в резултат на липсата на оборотни средства или при посрещане на текущите задължения. За някои от компаниите вероятно и това няма да е достатъчно и те ще се нуждаят от безвъзмездни средства и/или дори национализация под някаква форма, за да преодолеят загубата на продажби, която може да се окаже и перманентна.

В САЩ бе приет първоначален пакет от бюджетни мерки, възлизащ на около 10% от БВП на страната, и който включва гарантирани от държавата и предоставяни от Фед средства за изкупуване на корпоративен дълг с инвестиционен рейтинг, директни помощи и грантове за безработни и домакинства според доходите им, схеми за подпомагане на малките и средните предприятия и т.н. Като цяло фискалната политика в глобален мащаб бе своевременна и значителна по размер, но в бъдеще, според развитието на пандемията и последствията от нея, вероятно ще се наложи тя да бъде разширена. Не трябва да се забравя, че тези дефицити ще се натрупат към вече големите държавни дългови равнища и перспективите за ограничаването им са неясни.

Федералният резерв на САЩ, от своя страна, се ангажира да изкупува неограничено количество държавни книжа, което би поставило своебразен таван на доходностите им, въпреки мащабното предлагане, което се очертава в близките месеци. На практика, с програмите за ликвидност и изкупуване на различни активи, Фед се превърна в основен играч на повечето пазари, което в средносрочен план спомага за изглаждане на дисбалансите в условията на криза, но би могло да породи и значителни странични ефекти след отминаването на пика на пазарните турбуленции.

Дълбочината и продължителността на предстоящата рецесия ще зависи от степената и ефикасността, с която държавите, подпомогнати от съответните монетарни власти, ще успеят да смекчат икономическите поражения, така че да смекчат негативните последици върху заетостта, и да предотвратят банкрута на иначе финансово стабилни бизнеси.

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2019 Стойност на 31.03.2020 Промяна Q1' 2020 Промяна от началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 568.14 419.35 -26.19% -26.19%
Индекс на немски акции DAX 13 249.01 9 935.84 -25.01% -25.01%
Индекс на френски акции CAC 5 978.06 4 396.12 -26.46% -26.46%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 28 538.44 21 917.16 -23.20% -23.20%
Индекс на щатски акции S&P 500 3 230.78 2 584.59 -20.00% -20.00%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 23 656.62 18 917.01 -20.04% -20.04%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 050.12 2 750.30 -9.83% -9.83%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2019 Стойност на 31.03.2020 Промяна Q1' 2020 Промяна от началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг, долари 127.96 123.51 -3.48% -3.48%
Подинвестиционен рейтинг, долари 87.94 77.07 -12.36% -12.36%
Инвестиционен рейтинг, евро 139.48 130.09 -6.74% -6.74%
Подинвестиционен рейтинг, евро 105.74 88.39 -16.41% -16.41%

 

Десетгодишни

ДЦК

Доходност на 31.12.2019 Стойност на 31.03.2020 Промяна Q1' 2020 Промяна от началото на годината (%)
България 0.13 0.21 0.07% 0.07%
Германия -0.19 -0.47 -0.29% -0.29%
САЩ 1.92 0.67 -1.25% -1.25%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт