Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (юли - септември 2019)

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Българска фондова борса София АД с ново ръководство

През третото тримесечие на настоящата година SOFIX регистрира ново понижение, този път с 2,93%. По този начин най-старият борсов индекс у нас задълбочи спада си през 2019-та до 4,02%. Широкият BGBX40 също приключи изминалото тримесечие с понижение от 2,48%, като от началото на годината той бележи спад от 2,13%. И през изминалото тримесечие продължи доброто представяне на BGREIT, регистрирайки ново повишение, този път от 1,79%. Така ръстът му от началото на годината достигна 5,79%.

След като в продължение на над 10 години ръководството на БФБ бе оглавявано от Иван Такев, на 17-ти септември на извънредно заседание на Общото събрание на борсата той бе освободен от заемания пост. На същото заседание за Изпълнителен директор на БФБ бе избран Маню Моравенов. Предстои той да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН), и вписан в Tърговския регистър.

В края на периода станахме свидетели на поредното ребалансиране на борсовите индекси у нас. От състава на SOFIX излязоха М+С Хидравлик АД и Стара планина Холд АД, като на тяхно място влязоха Албена АД и Монбат АД. Това бе и една от причините за резкия спад в цената на акциите на М+С Хидравлик АД и Стара планина Холд АД за последните три месеца, съответно с 16% и 7%. Включването на Монбат АД в SOFIX спомогна за изтриване на част от загубите, но въпреки това дяловете на дружеството приключиха тримесечието със спад от близо 3%. През септември станахме свидетели на фалита на най-стария туроператор в света Томас Кук, от който ще бъдат засегнати много туристически дружества и хотели по целия свят, включително и у нас.  Новините около фалита на Томас Кук не оказаха почти никакво влияние върху книжата на Албена АД, които успяха да отбележат  ръст от близо 1% за последните три месеца.

След като акционерите на Сирма Груп Холдинг АД одобриха обратно изкупуване на 19 млн. акции или 32% от капитала на дружетвото, акциите на компанията регистрираха повишение от 7,58% за тримесечието. От останалите дружества в състава на SOFIX най-голям ръст отбелязаха дяловете на Доверие Обединен Холдинг АД, както и тези на ЦКБ АД, съответно с 8,55% и 5,26%. На обратния полюс останаха книжата на Еврохолд България АД, които изгубиха малко над 10% от стойността си.

От дружествата извън SOFIX най-голям ръст от 31,82% за последните три месеца отбелязаха акциите на Алтерко АД. Той се дължи основно на новината, че компанията е продала телекомуникациония си бизнес в Европа за сумата от 15 млн. лева. В следствие от тази продажба, на предстоящото ОСА ще бъде предложено акционерите на Алтерко АД да получат брутен дивидент от 0,17-0,18 лева на акция. Повишение от  малко над 10% регистрираха и дяловете на Синергон Холдинг АД. Двуцифрен спад през тримесечието в рамките на 14%-16% отбелязаха книжата на Агрия Груп Холдинг АД, Неохим АД както и тези на Алкомет АД. На отрицателна територия приключиха и акциите на Корадо-България АД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Хидравлични елементи и системи  АД.

От по-ликвидните дружества със специална инвестиционна цел, ръст от 2,65% за последните три месеца отбелязаха дяловете на Адванс Терафонд АДСИЦ, докато на другия полюс останаха тези на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ и Актив Пропъртис АДСИЦ. Последните регистрираха спад, съответно от 3,85% и 3,52%.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Централните банки с нови монетарни стимули, но нерешените политически въпроси поставят пазарите в несигурност

По-голямата част от летните месеци се оказаха трудни за пазарните участници, но с привършването на ваканционния сезон, рисковите активи бяха подкрепени през септември и като цяло индексите на акции завършиха тримесечието на леко положителна територия. Последните три месеца се характеризираха с продължаващо влошаване на глобалните икономически данни с изключение на тези в САЩ и с подновяване на монетарните стимули в Щатите и Европа.

Федералният резерв намали ефективната лихва на два пъти през юли и септември в опит да подкрепи икономическия растеж и финансовите пазари с оглед на забавянето в сектора на производството и агрегираните работни часове. Потребителското доверие също отбеляза спад от рекордно високи нива. В края на тримесечието трусове белязаха и междубанковия пазар с репо сделки, чиято цена се повиши значително над таргетираните от Фед нива и това накара банката да инициира срочни и дневни репо операции за подпомагане на ликвидността на паричния пазар.

ЕЦБ също отговори на икономическите предизвикателства и намали допълнително бенчмарковата лихва до -0.50%, поднови изкупуването на активи, въведе диференцирана схема за облагане на свръхрезервите на банките и обвърза края на новата програма не с календарен срок, а с достигане на инфлационните си цели. Главният въпрос е как технически ще бъде постигнато това с оглед на съществуващите лимити относно експозициите по страни и емитенти. Сами по себе си монетарните стимули вероятно ще имат ограничен ефект върху икономиката, ако не бъдат съчетани с фискални мерки от държавите от Еврозоната, които все още имат бюджетен капацитет да го направят. Размерът, детайлите и разположението във времето на подобни политики обаче остават твърде несигурни.

Във Великобритания, вечно неприключващата сага с излизането на страната от ЕС продължи, като парламентът прие законодателство, според което правителството трябва да иска удължаване, ако не може да достигне до споразумение с ЕС. Това доведе до временно поскъпване на паунда, докато министър председателят не суспендира парламента, което решение в последствие бе отменено от съдебните органи. В момента най-вероятното развитие при нов провал на преговорите изглежда провеждането на предсрочни избори с неясен резултат.

Търговските спорове неизменно продължиха да заемат основно място във финансовите новини и анализите на пазарните участници през тримесечието. Повечето наблюдатели считат, че всеобхватно споразумение едва ли ще бъде сключено и се надяват да се постигне поне частично такова, което поне временно да разсее икономическата несигурност и смекчи натиска над световната търговия.

Китайската икономика продължи да се забавя като индустриалното производство през септември се понижи до 4.4% от 7% в края на 2018 г., продажбите на дребно – от 9% на 7.5 %. От друга страна като имаме прeдвид факта, че китайската икономика все още нараства значително над щатската и че през следващата година предстоят президентски избори в САЩ, а китайските власти няма да загърбят дългосрочните си цели, то може да се твърди с голяма степен на вероятност, че Китай няма да направи съществени отстъпки и компромиси по отношение на търговските спорове със САЩ.

Подпомогнати от възобновените стимули от централните банки и опасенията за глобалната икономика, държавните ценни книжа отбелязаха поредно позитивно тримесечие, макар и с временни разпродажби в началото на септември. Корпоративните емисии също се представиха относително позитивно като щатските книжа с инвестиционен рейтинг бяха най-печеливши.

Като цяло световната икономика и финансовите пазари са изправени пред редица бинарни и крайно непредвидими рискове: ще ескалира ли допълнително търговската война или ще настъпи временно примирие; ще доведат ли евентуални избори във Великобритания до Брекзит без сделка; ще се повиши ли още напрежението в Близкия Изток и ще причини ли ново покачване на цената на петрола; ще доведе ли спада на икономическия растеж и печалбите на компаниите до редуциране на разходите чрез съкращаване на персонал; ще се окажат ли повишаването на междубанковите лихви в САЩ временно явление или предвестник на по-сериозни кредитни събития; ще повлече ли свиването на глобалното производството със себе си и сектора на услугите и т.н.

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2018 Стойност на 30.09.2019

Промяна Q3 2019 (%)

Промяна от началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 594.46 570.58 -2.93% -4.02%
Индекс на германски акции DAX 10 558.96 12 428.08 0.24% 17.70%
Индекс на френски акции CAC 4 730.69 5 677.79 2.51% 20.02%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 23 327.46 26 916.83 1.19% 15.39%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 506.85 2 976.74 1.19% 18.74%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 20 014.77 21 755.84 2.26% 8.70%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 2 493.90 2 905.19 -2.47% 16.49%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2018 Стойност на 30.09.2019 Промяна Q3 2019 (%) Промяна от началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг, долари 112.82 127.48 2.50% 12.99%
Подинвестиционен рейтинг, долари 81.10 87.17 -0.01% 7.48%
Инвестиционен рейтинг, евро 132.69 140.56 0.85% 5.93%
Подинвестиционен рейтинг, евро 99.98 103.52 -1.53% 3.54%

 

ДЦК Стойност на 31.12.2018 Стойност на 30.09.2019 Промяна Q3 2019 (%) Промяна от началото на годината (%)
България 10 г. 0.75 0.14 -0.12% -0.62%
Германски 10 г. 0.24 -0.57 -0.24% -0.81%
САЩ 10 г. 2.68 1.66 -0.34% -1.02%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК