Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН април-юни 2018

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

И през второто тримесечие на 2018 година продължи спадът на индексите на БФБ – София

      За периода април – юни SOFIX изгуби 2,3% от стойността си, а BGBX40-2,83%.Така загубите от началото на 2018г. достигнаха 6,38% за SOFIX  и 5,38%при BGBX40. Единствено BGREITрегистрира ръст от 1,11%, с което изцяло успя да компенсира спада през първото тримесечие на т.г. С много малко изключения търговията на БФБ - София продължава да бъде вяла и с много малки обеми. Това, с което ще се запомни изминалото тримесечие е успешното първично публично предлагане на акции на Градус АД. Близо 70% от предлаганите акции са записани от пенсионни фондове, като участници са фондовете на 8 от 9-те пенсионно осигурителни дружества у нас. Банките и договорните фондове също са записаха малко над 5% от предлаганите акции. Сред участниците има и не малък брой физичеси лица, като най-голямата поръчка сред тях е за близо 1 млн. лева.

  Сред компаниите, включени в състава на SOFIX, най-голям спад от 17-18% отбелязаха книжата на Трейс груп холд АД и ПИБ АД. На обратния полюс са дяловете на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, които приключиха тримесечието с ръст от близо 5% до нива от 1,90 лева. Именно 1,90 лева е емисионната цена на новите акции от увеличението на капитала, чиято процедура тече в момента. Като изключим Химимпорт АДи Холдинг Варна АД, книжата на всички останали компании от индекса отбелязаха понижение през последните три месеца.От дружествата, формиращи широкия BGBX40 най-голям спадот близо 35% до нива от 15,70 лева отбелязаха дяловете на Булгартабак - холдинг АД. На 22-ри юни те достигнаха исторически минимум от 12 лева за акция. Двуцифрен спад от 14% и 16% регистрираха съответно книжата на Проучване и добив на нефт и газ АД и Билборд АД. Сред малкото печеливши през последните 3 месеца се наредиха акциите на Топливо АД, Свилоза АД, БАКБ АД, БФБ - София АД и др.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Политически и търговски „войни” в условията на намаляваща доларова ликвидност

         Второто тримесечие на 2018 г. донесе спад на акциите на Дойче банк до рекордно ниски нива, повличайки със себе си и останалите европейски банки. Страховете относно търговските войни доведоха до сериозни понижения на китайските технологични индекси и на акциите на европейските автомобилни производители. Шанхайският композитен индекс навлезе в мечи пазар, щатските десетгодишни държавни облигации претърпяха неочакван мини срив на доходностите в началото на юни, акциите, валутите и облигациите на развиващите се страни регистрираха големи спадове на фона на поскъпващите щатски долар и енергийни суровини, принуждавайки централните банки на тези държави да интервенират на паричните и валутните пазари.

       След трудното първо тримесечие на годината повечето индекси на акции имаха по-добро второ тримесечие. Те бяха подкрепени от данните за потреблението и заетостта в САЩ и от силните резултати на щатските корпорации, както и от наличието на все още значителни монетарни стимули в глобален мащаб. Солидното представяне на щатската икономика даде основание на Фед да покачи основните лихви за пореден път през юни и да прогнозира още две повишения до края на годината и три през 2019 г., което е над пазарните очаквания към момента. За сметка на това, в резултат на поредица от разочароващи икономически данни и все още ниски инфлационни нива, ЕЦБ заяви, че не предвижда увеличаване на лихвите поне до лятото на следващата година, въпреки че се предвижда изкупуването на активи да приключи до края на годината.

   Обезценката на еврото спрямо долара от порядъка на 4-5% през изминалото тримесечие не подпомогна в голяма степен индексите на европейските акции. Това се отнася в най-голяма степен за италианските компании, които бяха повлияни от рязкото покачване на доходностите по държавните облигации с оглед опасенията за потенциалните рискове пред фискалната позиция на страната и дори бъдещето на Италия в Еврозоната след формирането на новото правителство. Ситуацията в страната обаче се отрази сравнително незначително върху спредовете на останалите европейски държавни облигации с изключение на Испания и Португалия.

      Напрежението, свързано с ограниченията на търговията между САЩ и основните му икономически партньори, също повлия на рисковите активи през периода, като най-засегнати бяха секторните акции на страните-износителки към САЩ – Китай, развиващите се държави и Европа. От последните най-много бяха повлияни автомобилните компании, които са застрашени от налагане на вносни тарифи от САЩ. Как ще се развият събитията по-нататък и дали вербалните намерения ще се осъществят на практика е трудно да се прогнозира, но колкото по-дълго време продължи напрежението, толкова по-силно ще бъде отражението му върху настроенията на финансовите пазари като цяло. В допълнение на тези предизвикателства пред световната икономика, през второто тримесечие, финансовите пазари на някои държави с голям дефицит по-текущата сметка и растящ външен дълг като Турция и Аржентина бяха подложени на масирани разпродажби. С оглед на прогнозите за нови покачвания на бенчмарковата лихва в САЩ, поскъпването на щатския долар и забавянето на китайската икономика, натискът върху най-уязвимите развиващи се държави вероятно ще се запази и в предстоящите месеци.

     През изминалото тримесечие бяхме свидетели и на съществено разширяване на кредитните спредове, особено на книжата с инвестиционен рейтинг, както в САЩ, така и в Европа. Това вероятно се дължеше на покачването на краткосрочните лихви от страна на Фед, значителния левъридж на щатските компании, емитирането на значителни обеми нов дълг за финансиране на сливания, придобивания, дивиденти и обратни изкупувания, рекордния дял на компании с рейтинг, близък до спекулативния и постепенното прекратяване на изкупуванията от страна на ЕЦБ до края на годината.

     Относително по-добре се представиха доларовите облигации с подинвестиционен кредитен рейтинг в следствие на по-малкото предлагане на книжа през периода, по-късата им дюрация и силния ръст на цените на петрола през периода.

       Като цяло растежът на световната икономика изглежда все още стабилен макар и с намаляващ темп, а корпоративните резултати особено в САЩ са близки до рекордни стойности, въпреки че в следващите тримесечия се очаква забавяне и заради по-високата база, която трябва да се преодолява. През втората половина на 2018 г. може да очакваме още най-малко едно повишение на лихвата от Фед, а ръстът на нетните изкупувания на активи от централните банки ще стане отрицателен към третото или четвъртото тримесечие. Фискалните стимули в САЩ ще продължават да оказват положително влияние до края на 2018 г., но след смекчаване на ефекта им през 2019 г. и съчетано с по-консервативната монетарна политика, щатската икономика вероятно ще срещне значителни предизвикателства през 2019-2020 г. Напредналият бизнес цикъл, високата задлъжнялост на почти всички икономически агенти, разногласията в рамките на ЕС и системните рискове пред банковата система в региона, нарастващите протекционистични бариери пред световната търговия, завишените цени на енергийните източници, изтеглянето на доларова ликвидност и затягането на финансовите условия и отражението им върху развиващите се пазари, значителното забавяне на дългосрочните капиталови инвестиции, индустриалното производство, търговията на дребно и по-стриктните изисквания за кредитиране (особено в сектора на недвижими имоти) в Китай са сред основните фактори, които са предпоставка за търсенето на един по-балансиран и селективен подход по отношение на управлението на кредитните, ликвидните и останалите рискови фактори в инвестиционните портфейли.

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2017 Стойност на 30/06/2018 Промяна от началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 677.45 634.26 -6.38%
Индекс на германски акции DAX 12 917.64 12 306.00 -4.73%
Индекс на френски акции CAC 5 312.56 5 323.53 0.21%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 24 719.22 24 271.41 -1.81%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 673.61 2 718.37 1.67%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 22 764.94 22 304.51 -2.02%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 307.17 2 847.42 -13.90%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2017 Стойност на 30/06/2018 Промяна от началото на годината(%)
Инвестиционен рейтинг, долари 121.56 114.57 -5.75%
Подинвестиционен рейтинг, долари 87.26 85.08 -2.50%
Инвестиционен рейтинг, евро 135.94 134.30 -1.21%
Подинвестиционен рейтинг, евро 107.31 104.08 -3.01%

 

ДЦК Доходност на 31.12.2017 Стойност на 30/06/2018 Промяна от началото на годината (bps)
България 10 г. 0.97 0.95 -0.02%
Германски 10 г. 0.43 0.30 -0.13%
САЩ 10 г. 2.41 2.86 0.45%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК