Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН януари - март 2018г.

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Първото тримесечие на 2018 г. приключи с понижение на всички индекси на БФБ-София

      

SOFIX изгуби 4,17%, BGBX40  - 2,62%, докато BGREIT регистрира спад от 1,01%. Началото на годината с нищо не подсказваше подобно развитие. SOFIX и BGBX40 завършиха първия месец от новата година с ръстове от около 5%. Но позитивните настроения сред участниците в търговията на БФБ - София бързо охладняха в началото месец февруари т.г. Сривът на международните пазари не подмина и родната борса, като на 06.02.2018г. само за ден основните индекси на БФБ - София изгубиха близо 3% от стойността си. Червеният цвят преобладаваше до самия край на първото тримесечие, когато SOFIX отбеляза и най-ниската си стойност от началото на годината – 649,17 пункта.  Като резултат, най-старият борсов индекс у нас не само изтри цялата си печалба от януари, но и е сред най-зле представилите се индекси в ЦИЕ от началото на годината. По-назад в класацията са единствено основните борсови индекси на Полша, Унгария и Сърбия.

През март бе направено поредното ребалансиране на SOFIX, като от състава му излязоха акциите на Неохим АД и М+С Хидравлик АД, а на тяхно място се завърнаха тези на Трейс груп холд АД и Холдинг Варна АД.

Като цяло липсваха корпоратини новини у нас, за които може да се каже, че са причина за спада на цените на БФБ - София. Изключение прави Монбат АД, чийто финансови резултати за 2017г. показаха спад на печалбата с близо 65% спрямо тази за предходната година. Освен това, консолидираната печалба за първите два месеца на тази година се срина със 75% спрямо същия период на 2017г. Разбира се, всичко това се отрази на цената на акциите на компанията, които изгубиха малко над 15% през първото тримесечие.  Според повечето анализатори основна причина за негативните настроения на БФБ - София през последните седмици е спадът в цените на международните пазари.Само за два месеца – от края на януари насам, основните борсови индекси в света изгубиха около 10-12% от стойността си. Причините за този спад са много, но основните от тях са изострената международна обстановка, както и реалната опасност от търговка война в световен мащаб вследствие на наложените от Тръмп вносни мита на голям брой стоки. Не на последно място, като причина за спада на цените на акциите не само у нас, но и на международните борси, може да се посочи и нуждата от корекция на цените им.

От книжата на компаниите, включени в състава на SOFIX, най-голямо понижение за тримесечието от 24% отбелязаха тези на ПИБ АД. Двуцифрен спад от 18% регистрираха и дяловете на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ и Доверие обединен холдинг АД. Акциите на Албена АД, Стара планина холд АД и Сирма груп холдинг АД също приключиха на червено, губейки между 7 и 9% от стойността си. Изключение от общата тенденция направиха книжата на Химипорт АД, които повишиха пазарната си капитализация с малко над 26%. Ръст от близо 10% отбелязаха и акциите на ЦКБ АД, а тези на Холдинг Варна АД, Трейс груп холд АД и ИХ България АД приключиха тримесечието с повишение от 5-6%. От останалите книжа на БФБ - София за отбелязване е огромният ръст на дяловете на Северкооп гъмза холдинг АД от 143%. Към този факт може да се добави, че за изминалата 2017 дяловете на това дружество поскъпнаха с 155%, вследствие основно от продажба на активи. Двуцифрен ръст, съответно от 12 и 15%, регистрираха акциите на Корадо България АД и БФБ София АД. На другия полюс останаха книжата наБулгартабак холдинг, които за първите тримесеца на годината изгубиха нови 27% от стойността си до ниво от 24 лева за акция. Двуцифрен спад от около 16% отбелязаха и акциите на Неохим АД, Топливо АД и Елана Агрокредит АД.

   

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Промяна в тенденциите на финансовите пазари през първото тримесечие на годината

Както бе прогнозирано в последния обзор за 2017 г., през първото тримесечие на настоящата година финансовите пазари поставиха редица предизвикателства пред инвеститорите и се различаваха съществено от относителното спокойствие и рекордни ръстове, които характеризираха по-голямата част от миналата година.

Подпомогнати от приемането на фискалната програма в САЩ, силният възходящ тренд от 2017 г., позитивните икономически данни и сантимент, през месец януари основните индекси на акции отбелязаха параболични рекордни ръстове, а бенчмарковите доходности на държавните ценни книжа достигнаха важни технически нива.

Точно когато изглеждаше, че първите месеци на 2018 г. ще са подобрено копие на 2017 г. по отношение представянето на рисковите активи, първите седмици на февруари донесоха рязко покачване на показателите за волатилност на акциите, които сами по себе си в последните години станаха средство за извличане на допълнителни печалби  в условията на незначителната доходност по традиционните дългови инструменти. Независимо от конкретните причини за срива на продуктите, залагащи експлицитно или индиректно на постоянно ниска волатилност (покачени инфлационни очаквания, агресивен Федерален резерв, растящи лихвени нива, недостатъчно познаване и свръх позициониране към тези инструменти и т.н.), резултатът бе установяване на волатилността на по-високи от досегашните нива и значителни колебания в дневните движения на пазарите на рискови активи. Считаните за убежище в такива ситуации бенчмаркови ДЦК и щатският долар не се представиха според очакванията особено в началния период на резки спадове – показателно за това, че през последните години намесата на паричните власти на пазарите е видоизменила и изкривила не само стойността на повечето финансови активи, но и традиционните корелации между тях.

За корекцията на рисковите активи в немалка степен допринесоха и изострящото се противопоставяне между доминиращите през последните десетилетия западни сили и нововъзникващите съюзи на изток, изразяващо се в търговските войни между най-големите световни икономики (САЩ и Китай) и нарастващия санкционен, политически и военен натиск върху Русия. Спадът на показателите за икономическата активност (особено в Европа) след края на месец януари т.г., скандалите с неправомерно използване на персонални данни от социалните платформи в интернет и свързаните с това регулаторни промени оказаха силен настиск върху цените на акциите на редица компани. Продължаващият цикъл на изтегляне на ликвидност от страна на Федералния резерв, съчетан с покачване на бенчмарковите федерални лихви и свиването на спреда между дългосрочните и кратоксрочните бенчмаркови книжа, допълнително мотивираха част от инвеститорите да разпродават рискови активи при всеки макар и незначителен ръст на пазарите. Оптимистичните очаквания за растеж на глобаните корпоративни печалби през първото тримесечие, все още сравнително стабилните кредитни спредове и сравнително ненакърнените рискови нагласи у инвеститорите, изразени чрез индикаторите за позиционирането и доверието им, са сред факторите, които биха могли да подпомогнат представянето на рисковите активи в предстоящите месеци.

С оглед на събитията през първото тримесечие на годината и очакванията ни за развитието на финансовите пазари от края на 2017 г., считаме, че от съществено значение за бъдещите резултати на управляваните от нас портфейли ще бъдат избирането на висококачествени и ликвидни  финансови инструменти и избягването на концентрация в активи със съществен кредитен и регулаторен риск, скъпа пазарна оценка, зависими в голяма степен от етапа на икономическия цикъл и които имат висока задлъжнялост и негативна експозиция спрямо покачване на краткосрочните лихвени нива.

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт ” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2017 Стойност на 31/03/2018 Промяна за 1-во тримесечие, 2018 Промяна от началото на годината
Индекс на български акции SOFIX 677.45 649.17 -4.17% -4.17%
Индекс на германски акции DAX 12,917.64 12,096.73 -6.35% -6.35%
Индекс на френски акции CAC 5,312.56 5,167.30 -2.73% -2.73%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 24,719.22 24,103.11 -2.49% -2.49%
Индекс на щатски акции S&P 500 2,673.61 2,640.87 -1.22% -1.22%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 22,764.94 21,159.08 -7.05% -7.05%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3,307.17 3,160.53 -4.43% -4.43%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.01.2018 Стойност на 31/03/2018 Промяна за 1-во тримесечие, 2018 Промяна от началото на годината
Инвестиционен рейтинг, долари 121.56 117.39 -3.43% -3.43%
Подинвестиционен рейтинг, долари 87.26 85.64 -1.86% -1.86%
Инвестиционен рейтинг, евро 135.94 134.93 -0.75% -0.75%
Подинвестиционен рейтинг, евро 107.31 105.07 -2.09% -2.09%

 

ДЦК Стойност на 31.01.2018 Стойност на 31/03/2018 Промяна за 1-во тримесечие, 2018 Промяна от началото на годината
България 10 г. 0.97 1.07 0.11% 0.11%
Германски 10 г. 0.43 0.50 0.07% 0.07%
САЩ 10 г. 2.41 2.74 0.33% 0.33%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК