Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН Октомври 2017г.

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Търговията на БФБ-София през третото тримесечие на 2017 г. може да се раздели на две – позитивни настроения и засилени разпродажби

    През първата половина на тримесечието до средата на август позитивните настроения бяха тези, които преобладаваха сред участниците в борсовата търговия. За този период SOFIX успя да прибави 3,7% към стойността си. Оттук до средата на септември последва период на засилени разпродажби по някои от най-активно търгуваните дружества на БФБ-София. Така само за месец SOFIX изтри близо 8,8% от стойността си. Основателна причина за този спад, поне от гледна точка на фундамент, липсваше. От една страна, след силния ръст от началото на годината пазарът имаше нужда от корекция. От друга страна, като конкретен повод за корекцията послужиха разпродажбите при някои от основните позиции на БФБ-София, като  най-осезаеми те бяха при акциите на Софарма АД. Само за месец от средата на август до средата на септември фармацевтичната компания изгуби около 15% от пазарната си капитализация. През този период засегнати от разпродажби бяха и немалка част от дружествата, влизащи в състава на SOFIX. Оттук до края на септември най-старият борсов индекс у нас успя да възстанови част от загубите, отбелязвайки ръст от приблизително 2,7%. Заключението от всичко казано дотук е, че SOFIX регистрира първи тримесечен спад от първото тримесечие на 2016г. насам от 2,18%. Освен книжата на Софарма АД, сред по-големите губещи за периода се наредиха и тези на Неохим АД, Монбат АД, М+С Хидравлик АД, Стара планина холд АД и Албена АД. Безспорният лидер сред печелившите бяха дяловете на Доверие обединен холдинг АД, които отбелязаха ръст за периода от малко над 28%. На положителна територия през третото тримесечие на годината приключиха и книжата на Еврохолд България АД, Адванс терафонд АДСИЦ, ЦКБ АД, ФНИ България АДСИЦ, ИХ България АД. В началото на септември бяха извършени промени в състава на SOFIX, които бяха белязани с огромен гаф. Според критериите за членство първоначално в индекса влязоха Сирма груп холдинг АД, Трейс груп холдинг АД, Доверие обединен холдинг АД и ИХ България АД, а излязоха Алкомет АД, Неохим АД, Холдинг Варна АД и Индустриален капитал холдинг АД. Впоследствие се оказа, че Неохим АД остава в индекса за сметка на Трейс груп холдинг АД. За разлика от предишното ребалансиране на SOFIX, този път липсваха резките покачвания в цените на акциите на новите членове на индекса. Напротив, при някои от тях, като Доверие обединен холдинг АД, имаше спад в цената.

      От останалите дружества на БФБ-София за отбелязване е търговията с акциите на БФБ–София АД, които за последните три месеца регистрираха повишение от приблизително 61%. 40% ръст отбелязаха книжата на Корадо-България АД, които след отличните финансови показатели привлякоха вниманието на участиците в търговията на БФБ-София. Освен това, акционерите в дружеството получиха по една безплатна акция за всеки две, притежавани от тях. Продължи доброто представяне на книжата на ЕМКА АД, които добавиха нови 25% към стойността си. В самия край на тримесечието излязоха новини, които внесоха малко по-голяма яснота около бъдещето на бизнеса на CEZ в България. Както е известно, преди няколко месеца CEZ бяха декларирали интерес да напуснат България, като минималната цена, която бяха поставили за техните активи в страната, без ТЕЦ Варна, бе около 300 млн. лева. Според съобщения в пресата в края на м. септември, официални представители на Енерго про са декларирали готовност да платят исканата цена и това доведе до раздвижване на търговията, най-вече, с акциите на ЧЕЗ Разпределение България АД. Цената им само за 2-3 дни след новината достигна нива от близо 280 лева за акция. Все пак, дали ще има сделка с активите на CEZ в България и как тя ще се отрази върху цената на ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Разпределение България АД тепърва предстои да разберем.

      На другия полюс останаха книжата на Индустриален капитал холдинг АД, Алкомет АД и Холдинг Варна АД, които повлияни от напускането на SOFIX регистрираха понижение, съответно с 16%, 13% и 10%. Сред по-големите губещи за тримесечието се наредиха и акциите на Елана Агрокредит АД, които отбелязаха спад от близо 15%.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Оптимизъм на пазарите на рискови активи в условията на политическа, икономическа и монетарна несигурност

    Третото тримесечие на годината бе поредното, през което глобалните акции и рискови активи отбелязаха значителен ръст, подкрепени от положителните данни за икономиката, продължаващите монетарни стимули и благоприятните финансови условия – ниска волатилност, тесни спредове на паричния и кредитния пазар и слаб щатски долар.

      В същото време централните банкери продължиха да подсказват, че постепенно ще намаляват размера на монетарните стимули, които бяха предприети след финансовата криза през 2008 г. Федералният резерв в САЩ анонсира, че ще започне бавен процес на „количествено затягане” или намаление размера на балансовите си активи през октомври. Увеличиха се и очакванията за ново покачване на бенчмарковата лихва през декември въпреки незадоволителните инфлационни показатели към момента. ЕЦБ от своя страна вероятно ще изложи плановете си за редуциране на размера на изкупуваните активи от началото на 2018 г. на едно от следващите си заседания, но покачване на лихвите в Еврозоната може да се осъществи най-рано през 2019 г. Други важни централни банки като тези на Англия и Канада също са поели по пътя на затягане на паричната политика. Дали и до каква степен нормализирането й ще се отрази на цените на финансовите активи ще зависи от стабилността на икономическите показатели, доверието на пазарните участници, степента на затягане на финансовите условия и разрешаването на натрупаните структурни дисбаланси в икономиката и пазарите  в резултат на безпрецедентното по своя мащаб и продължителност влияние на централните банки.

   Индексите на акции в САЩ от началото на годината регистрираха учудващо консистентен  ръст при рекордно ниска волатилност  и изминалото тримесечие не беше изключение. Най-големият спад през годината на основните щатски индекси бе под 3% въпреки редицата геополитически, икономически и монетарни предпоставки за по-значителни колебания. Основните причини за това бяха глобалният икономически растеж макар и от твърде ниски нива, добрите отчети на компаниите като цяло, съчетани с внимателната комуникация на централните банки, които продължиха да наливат рекордна ликвидност на пазарите чрез изкупуването на различни финансови активи и така допринесоха за потискане на волатилността. Индикаторите за потребителското и бизнес доверие също се повишиха, а обещанията за данъчна реформа в САЩ подкрепяше отделните пазарни сегменти в различна степен, макар че очакванията за размера и реалното й отражение върху икономиката силно се понижиха от изборите насам.

    Едно от последствията от охлаждането на ентусиазма на пазарните участници относно изпълнението на политиката на Тръмп, съчетано с подобрената перспектива за икономическо ускорение извън САЩ, бе силният спад на долара спрямо повечето главни валути, тенденция, която продължи почти до края на третото тримесечие. Обезценката на щатската валута, ускоряващият се растеж на развиващите се пазари и увеличаващите се корпоративни печалби доведоха до големи ръстове на пазарите на акции в сегмента, които са и най-добре представящият се актив за периода и годината.

       В Япония индексите на акции също имаха положително представяне вследствие на силното покачване на износа с 18% на годишна база въпреки поскъпването на йената спрямо долара през по-голямата част на тримесечието. Решението на министър-председателя Абе да насрочи извънредни избори едва ли ще допринесе за увеличаване на риска за японските финансови активи в краткосрочен план с оглед на изключително агресивната монетарна политика в страната.

       Икономическите показатели в Европа продължиха възходящия си ход, подкрепяйки корпоративните продажби и показателите за рентабилност. Наблюдаваше се съживяване на потреблението в резултат на спада на безработицата и съответно на ръста на доверието и оптимизма на потребителите и мениджърите. Вследствие на това и на понижените дефлационни рискове въпреки поскъпване на еврото, президентът на ЕЦБ - Драги заяви, че най-късно до края на годината банката ще обяви плановете си за допълнително намаляване на обема на изкупуваните активи, считано най-вероятно от месец януари 2018г.

       Редуцирането на количествените улеснения от ЕЦБ и свиването на баланса на Фед биха могли да доведат до натиск върху дългосрочните лихвени нива във възходяща посока, но само ако това не доведе до сериозно затягане на финансовите условия, негативно влияние върху рисковите премии на финансовите активи и възпрепятстване на все още несигурния икономически растеж. В противен случай, може да очакваме продължаващо свиване на спреда между краткосрочните и дългосрочните бенчмаркови лихвени нива, както и до разширение на кредитните спредове на суверенните и корпоративните облигации, особено на по-ниско рейтингованите емитенти.

         След силно начало на тримесечието, през септември държавните ценни книжа на САЩ и Германия възстановиха нивата на доходност от началото на периода, след като пазарните участници започнаха да възприемат сериозно намеренията на централните банки за постепенно затягане на паричната политика. Подобреният  рисков апетит, който подкрепи пазарите на акции, се наблюдаваше и при корпоративните дългови инструменти, които се представиха като цяло по-добре от държавните книжа. Вероятността от фалити остава ниска, цените на суровините и особено на петрола се повишиха през периода, а финансовите активи на развиващите се пазари продължиха да привличат интереса на инвеститорите с относително по-добри нива на доходност и подобрен икономически фундамент в сравнение с тези на развитите държави.

       Като цяло, въпреки наситените политически събития, пазарите се концентрираха върху подобряващите се икономически показатели, подкрепени от рекордна ликвидност и позитивен кредитен импулс, особено от страна на Китай. Докато светът се вълнуваше от събитията, свързани със Северна Корея, глобалните индекси на рискови активи приветстваха нарастващите корпоративни печалби и подобряващата се макроикономическа среда. Заглавията на световните агенции се фокусираха върху възхода на крайната десница в Германия, а инвеститорите – върху запазването на канцлерството на Меркел и силата на германската икономика. Дори и след насилието по улиците на Каталуния по време на референдума за независимост на областта, реакцията на пазарите до момента се ограничи само в испанските активи. Въпросът в предстоящите месеци и година е дали това относително спокойствие и резистентност на финансовите пазари на негативните и несигурни събития е в резултат най-вече на подкрепата на централните банки и дали след постепенното й оттегляне, стойността на повечето финансови активи няма да конвергира към реалните им фундаментални показатели и рискови характеристики.

 

Коментарът е на Атанас Тотков,
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 30.09.2017 Тримесечна промяна за Q3, 2017г. Промяна от началото на годината
Индекс на български акции SOFIX 688.11 -2.18% 17.34%
Индекс на германски акции DAX 12 828.86 4.09% 11.74%
Индекс на френски акции CAC 5 329.81 4.08% 9.61%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 22 405.09 4.94% 13.37%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 519.36 3.96% 12.53%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 20 356.28 1.61% 6.50%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 348.94 4.90% 7.90%

 

Корпоративен дълг Стойност на 30.09.2017 Тримесечна промяна за Q3, 2017г. Промяна от началото на годината
Инвестиционен рейтинг, долари 121.23 0.60% 3.46%
Подинвестиционен рейтинг, долари 88.76 0.42% 2.55%
Инвестиционен рейтинг, евро 135.58 0.73% 0.22%
Подинвестиционен рейтинг, евро 106.94 -0.44% 0.36%

 

ДЦК Доходност на 30.09.2017 Тримесечна промяна за Q3, 2017г. Промяна от началото на годината
България 10 г. 1.32 -0.36% -0.59%
Германски 10 г. 0.46 0.00% 0.26%
САЩ 10 г. 2.33 0.03% -0.11%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК