Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (януари-март) 2017г.

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Позитивният тренд на БФБ-София от средата на миналата година продължи и през първото тримесечие на настоящата

           Определено, основната заслуга за продължаващия интерес към БФБ-София има създадения преди около 6 месеца борсово търгуван фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Непрекъснато нарастващите активи на фонда от неговото създаване досега логично доведоха до по-големи покупки на БФБ-София и до ръст в цените на значителна част от българските акции. Положително влияние върху борсовите индекси у нас несъмнено оказаха и бичите настроения на световните фондови борси след президентските избори в САЩ. Резултатите от проведените у нас парламентарни избори в края на март до голяма степен бяха очаквани и не повлияха на търговията на БФБ-София. В крайна сметка SOFIX приключи м. март с повишение от 3,5%, а ръстът от началото на годината достигна 8%. Широкият BGBX40 добави нови 3,2% към стойността си през м. март и завърши тримесечието с ръст от 12,2%. Най-слабо се представи индексът, отразяващ цените на дружествата със специална инвестиционна цел. През март BGREIT нарастна с 0,85%, а за първите три месеца на т.г. повишението му е 1,55%.

        Най-печеливши от началото на годината се оказаха акциите на ПИБ АД, като за периода добавиха 46% към стойността си. Само през месец март те нараснаха с близо 27%. Благодарение на влизането си в състава на SOFIX, книжата на Еврохолд България АД се повишиха с 16,4% през последния месец, а ръстът им от началото на годината достигна 39%. Към SOFIXбяха добавени и книжата на Алкомет АД, което спомогна за тяхното добро представяне през първото тримесечие на годината. За периода те добавиха 31% към стойността си. След добрите финансови резултати, показани в последния отчет, акциите на Софарма АД отново спечелиха довериетo на инвеститорите. В резултат на засиления интерес към тях, книжата на фармацевтичната компания добавиха 31% към стойността си от началото на годината. На обратния полюс се предаставиха акциите на Химимпорт АД и ЦКБ АД. За последните три месеца те регистрираха спад, съответно от 11,3% и 5,1%.

         През следващите няколко месеца това, което може да повлияе на борсовата търговия не само в световен мащаб, но и у нас, е геополитическата обстановка. Непредсказуемостта на Тръмп, проблемите в ЕС, както и предстоящите избори във Франция могат да доведат до събития, които значително да променят цените на световните борси.

Коментарът е на Апостол Апостолов 
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Пазарите на акции имаха добър старт на годината, затвърждавайки силното си представяне от края на 2016 г.

         Изборите в САЩ и свързаните с тях очаквания за данъчни облекчения, увеличени публични разходи и регулаторна реформа, несъмнено изиграха основна роля в ръста на индексите от ноември миналата година насам. Значение обаче имаха и подобрението на бизнес и потребителските нагласи, които започнаха да се възстановяват още преди изборите. Доколко тази тенденция ще се запази ще зависи и от това дали настроенията на икономическите участници ще се трансформират в реални икономически показатели, по-стабилен икономически растеж и по-високи корпоративни резултати.

        През месец март т.г. щатските акции забавиха ръста си от началото на годината, след като се появиха въпросителни за способността на новата администрация да прокара обещаните мерки, особено след провала на новата здравна реформа в резултат на бламирането от определени групи от републиканското мнозинство в Конгреса на САЩ. Политическите битки във Вашингтон вероятно ще продължават да оказват съществено влияние върху пазарите и в следващите месеци. Много финансови анализатори считат, че рисковите активи, настроенията и позиционирането в момента отразяват предимно положителните новини и очаквания, и затова негативните изненади биха могли да повлияят в  несъразмерно по-голяма степен.

        Добрите данни не отминаха и глобалната икономика, като оптимизма за икономическите перспективи се повиши и извън САЩ. В Европа бизнес проучванията отбелязаха най-високите си стойности от пет години, а потребителското доверие се възстанови до близки до предкризисните нива. Това се отрази и на голяма част от европейските компании, които, след изоставането си през 2016 г., започнаха да отчитат значително покачване на финансовите резултати и по този начин представянето на европейските индекси на акции се доближи и дори надмина ръста на американските широки индекси. Политическата ситуация в Европа също внесе по-малка от очакваната несигурност, като резултатите от изборите в Австрия и Холандия показаха, че прогнозите за скорошнoразпадане на Еврозоната на този етап са неоснователни и преувеличени. През предстоящото тримесечие погледите ще са фокусирани към френските избори за президент, където ще се следи дали тези тенденции ще продължат с прогнозираната загуба на кандидата на евроскептиците Мари Льо Пен от проевропейкият центрист Емануел Макрон.

         Развиващите се пазари също регистрираха подобрение на икономическите показатели и очаквания, и така последните две тримесечия белязаха един от най-синхронизираните етапи на растеж през последните години. Съчетано със спада на долара и спирането на покачването на доходностите на държавните облигации от началото на годината, това се отрази благоприятно върху представянето на акциите на азиатските и развиващите се пазари.

        Докато глобалните икономически нагласи и данни като цяло бяха позитивни, бизнес доверието във Великобритания се понижи, инфлацията отбеляза рязко покачване, а ръстът на заплатите се забави, което оказа натиск върху реалните възнаграждения. Задействането на член 50 от Лисабонския договор от своя страна постави началото на дълъг период на значителна неизвестност и несигурност пред британската икономика.

       Данните през тримесечието за японската икономика бяха умерено положителни, като проучванията на производителите продължиха да показват експанзия, а безработицата спадна до 2.8%. От друга страна, поскъпването на йената през периода потисна представянето на японските индекси на акции.

       Една от основните причини за поскъпването на японската йена бе преустановяването на тренда на покачване на доходността на щатските държавни книжа и съответно - на разширяването на лихвените диференциали. Още в началото на 2017 г. пазарите вече очакваха покачване на референтната лихва от Федералния резерв на два пъти през годината. Така решението за вдигането им с 25 базисни точки през месец март не се отрази значително върху доходностите на бенчмарковите книжа, като дори по-дългите се понижиха след като Фед не увеличи прогнозата си за терминалното ниво на референтната лихва. Ако положителните очаквания се запазят, а инфлационните индикатори продължат ръста си през следващите месеци, Фед  е твърде вероятно да покачи лихвите с повече от прогнозираните два пъти, то държавните книжа могат да се окажат под значителен натиск. Европейските суверенни облигации също биха могли да реагират негативно, ако пазарните участници насочат вниманието си към потенциалната възможност за предсрочно прекратяване на изкупуването на активи от ЕЦБ, особено след като резултатите от френските избори за президент станат известни и ако ценовите показатели се запазят на текущото равнище.

        Корпоративните облигации като цяло се представиха положително през тримесечието, подпомогнати от добрите корпоративни резултати, стабилизирането на бенчмарковите лихвени нива и въпреки спада на цените на петрола през разглеждания период.

Коментарът е на Атанас Тотков 
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2016 Стойност на 31.03.2017 Промяна за Q1,2017 Промяна от началото на годината
Индекс на български акции SOFIX 586.43 633.99 8.11% 8.11%
Индекс на германски акции DAX 11 481.06 12 312.87 7.25% 7.25%
Индекс на френски акции CAC 4 862.31 5 122.51 5.35% 5.35%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 19 762.60 20 663.22 4.56% 4.56%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 238.83 2 362.72 5.53% 5.53%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 19 114.37 18 909.26 -1.07% -1.07%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 103.64 3 222.51 3.83% 3.83%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2016 Стойност на 31.03.2017 Промяна за Q1,2017 Промяна от началото на годината
Инвестиционен рейтинг, долари 114.01 -1.64% -1.79% -4.52%
Подинвестиционен рейтинг, долари 80.58 -2.97% -3.25% -10.07%
Инвестиционен рейтинг, евро 131.51 -1.19% 0.92% -2.51%
Подинвестиционен рейтинг, евро 102.71 -2.71% 0.97% -5.32%

 

ДЦК Доходност на 31.12.2016 Стойност на 31.03.2017 Промяна за Q1,2017 Промяна от началото на годината
България 10 г. 1.91 1.72% -0.19% -0.19%
Германски 10 г. 0.21 0.33% 0.12% 0.12%
САЩ 10 г. 2.44 2.39% -0.06% 0.06%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК