Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН: (октомври-декември) 2016г.

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Всички индекси на БФБ - София завършиха 2016 година на зелено

        Ръстът на цените на БФБ - София, започнал в средата на изминалата година, продължи и през последното й тримесечие. SOFIXи BGBX40 нараснаха с по 16% за последните три месеца от годината, докато при BGREITповишението бе значително по-скромно – малко под 5%. Една от основните причини за позитивните настроения сред инвеститорите на БФБ - София е създаденият в самия край на предходното тримесечие борсово търгуван фонд ExpatBulgariaSOFIXUCITSETF. Бързото нарастване на неговите активи през първите седмици след неговото създаване доведе до повишено търсене на акции от състава на SOFIX. Именно те регистрираха най-висок ръст за периода. Книжата на ЦКБ АД и ПИБ АД добавиха съответно по 45% и 40% към стойността си, а тези на Стара планина холд АД – близо 33%. Повишение между 23% и 26% отбелязаха и акциите на Монбат АД, Химимпорт АД и М+С Хидравлик АД. От останалите компании на БФБ - София впечатляващ ръст от 57% регистрираха дяловете на Доверие Обединен Холдинг АД. Повишен интерес, какъвто отдавна не бяхме виждали, имаше и към книжата на ЧЕЗ Разпределение България АД. Това доведе до близо 40% ръст в пазарната капитализация на електроразпределителното дружество. Сред дружествата със специална инвестиционна цел най-силно се представиха дяловете на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ и тези на ФНИ България АДСИЦ. Те добавиха съответно по 30% и 14% към стойността си. На обратния полюс бяха книжата на Булленд инвестмънт АДСИЦ, които регистрираха понижение от близо 7%. От останалите акции на отрицателна територия за тримесечието приключиха тези на Биовет АД, Еврохолд България АД, Агрия груп холдинг АД и някои други. 

        В крайна сметка всички индекси на БФБ - София завършиха 2016 година на зелено. Към ръста си от 13,1% през 2015г. SOFIXдобави нови 27,24% към стойността си. Рекордьори са книжата на Стара планина холд АД с годишен ръст от 64%, следвани от тези на ПИБ АД и ЦКБ АД с ръст за годината съотвено от 55% и 51%. На обратния полюс останаха акциите на Трейс груп холд, които изгубиха приблизително 8% от стойността си. Обичайно сред най-ликвидните бяха книжата на Софарма АД и Химимпорт АД. Широкият BGBX40 приключи годината с ръст от близо 20%, като тук рекордьор безспорно са акциите на Алкомет АД, регистрирали трицифрен годишен ръст от 117%. BGREITдобави 11,4% към стойността си през 2016г., като тук най-много поскъпнаха дяловете на ФНИ България АДСИЦ – с малко над 45%.

Коментарът е на Апостол Апостолов 
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

През последното тримесечие на 2016 г. доходностите на държавните ценни книжа на повечето пазари се покачиха значително

     През последното тримесечие на 2016 г. доходностите на държавните ценни книжа на повечето пазари се покачиха значително в следствие на очакванията за по-висока инфлация и икономически растеж, както и поради индикациите за намаление на монетарните стимули от страна на централните банки. Още преди изборите в САЩ инфлационните индикатори и лихвите по книжата бяха започнали постепенно да нарастват, но програмите за фискални, регулаторни и търговски мерки от страна на новоизбрания президент Тръмп допълнително оказаха натиск върху тях.

     Пазарите на акции реагираха позитивно на избора на Тръмп, като дяловете на финансовите институции се представиха особено добре в резултат на повишените лихвени нива и намеренията за регулаторни облекчения. В същото време ръстът на цените на суровините се отрази благоприятно на производителите от енергийния и добивния сектор, а акциите на компании с подценени фундаментални показатели се представиха по-добре от тези с по-добри перспективи за растеж.

     Изборите в САЩ в голяма степен изместиха вниманието от появилите се още преди това признаци за оживление в икономиката през втората половина на годината. Редица проучвания за очакванията на бизнеса, като например индекса на ISM за сектора на услугите, регистрираха значителни подобрения. Индикаторът на Федералния резерв на Атланта за ръста на заплатите нарастна с 3.9% на годишна база, а потребителското доверие се повиши рязко. Увеличение се наблюдаваше и в проучванията на Асоциацията на строителите на жилища, чийто индикатор достигна стойности от преди ипотечната криза от 2008 г. В този контекст, очакваните фискални и данъчни мерки и регулаторни облекчения биха стимулирали допълнително икономиката и могат да доведат дори до прегряване, ако се окажат ефективни в средносрочен план. От друга страна, рекордната задлъжнялост на държавно, корпоративно и домакинско ниво, демографските проблеми, неизвестните пред практическото приемане и прилагане на заявените намерения, високите цени на повечето активи, както и заявките и натиска за намаляване ролята на монетарната политика, са предпоставка за негативни изненади на финансовите пазари и повишена волатилност през следващата година.

      Докато повечето световни пазари на акции отбелязаха много успешно тримесечие, компаниите от някои развиващи се държави бяха повлияни негативно от рекордно поскъпващия долар, покачващите се лихвени нива и опасенията от отражението на заявените протекционистични мерки от новата американска администрация върху тези икономики. Пазарите на рискови активи в някои държави като Русия например, от друга страна, се възползваха от покачващите се цени на енергийните суровини.

      Акциите на японските компании бяха стимулирани и от обезценката на йената през тримесечието в следствие на задълбочаването на разликите в монетарните политики на Японската Централна Банка и Фед. Особено добре се представиха финансовите институции след нарастването на лихвите по държавните ценни книжа в Япония.

      Европейските акции също отбелязаха много силно тримесечие, повлияни и от редица позитивни икомомически данни. Нивото на безработица продължи да се понижава, потребителското доверие и проучванията за очакванията на бизнес-мениджърите се подобриха. Подобно на САЩ, и европейските акции на финансови институции се покачиха значително благодарение на по-високите лихвени нива и по-стръмните криви на доходност след решението на ЕЦБ да редуцира месечните изкупувания на активи след април 2017 година. ЕЦБ подпомогна и ускоряването на плановете за набиране на допълнителен капитал за стабилизиране на италианската банкова система. Междувременно, по-високите цени на суровините се отразиха положително на производителите в сектора.

     Цената на петрола бе подкрепена от решението на ОПЕК да намали добива, което бе съпътствано и от аналогичните действия на страните-производителки извън организацията (вкл. и Русия). Предприетите мерки, дори и изпълнени в непълен обем, биха намалили предлагането под очакваното търсене през 2017 година, заличавайки излишните запаси, които тежаха на пазара от 2014 г. насам. От своя страна, индустриалните суровини се възползваха от по-добрите данни от Китай през тримесечието.

     Инструментите с фиксирана доходност като цяло се представиха негативно през последните месеци на годината, като щатските книжа отбелязаха най-значими ценови понижения. Японските държавни книжа бяха подкрепени от политиката на централната банка да таргетира нулева доходност на 10-годишните облигации. Вискодоходните корпоративни емисии регистрираха положителни резултати през тримесечието, като по този начин завърши една много успешна година за този клас активи.

       Около половината от нарастването на доходността на бенчмарковите 10-годишни ДЦК в САЩ се дължеше на повишените инфлационни очаквания, а останалата част – на покачването на реалните лихвени нива. Пазарните участници към момента смятат, че темпът на увеличаване на основните лихвени равнища от страна на Фед ще се ускори – прогнозите за нивото на бенчмарковата лихва към края на 2018 г. са с около 1% по-високи, отколкото очакваната към края на предходното тримесечие.

Коментарът е на Атанас Тотков
Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2015 Стойност на 31/12/2016 Промяна за Q4, 2016 Промяна от началото на годината
Индекс на български акции SOFIX 460.90 586.43 16.22% 27.24%
Индекс на германски акции DAX 10 743.01 11 481.06 9.23% 6.87%
Индекс на френски акции CAC 4 637.06 4 862.31 9.31% 4.86%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 17 425.03 19 762.60 7.94% 13.42%
Индекс на щатски акции S&P 500 2 043.94 2 238.83 3.25% 9.54%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 19 033.71 19 114.37 16.20% 0.42%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3 539.18 3 103.64 3.29% -12.31%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2015 Стойност на 31/12/2016 Промяна за Q4, 2016 Промяна от началото на годината
Инвестиционен рейтинг, долари 114.01 117.18 -4.87% 2.78%
Подинвестиционен рейтинг, долари 80.58 86.55 -0.81% 7.41%
Инвестиционен рейтинг, евро 131.51 135.28 -1.73% 2.87%
Подинвестиционен рейтинг, евро 102.71 106.56 1.73% 3.75%

 

ДЦК Доходност на 31.12.2015 Стойност на 31/12/2016 Промяна за Q4, 2016 Промяна от началото на годината
България 10 г. 2.41 1.91 0.06% -0.50%
Германски 10 г. 0.63 0.21 0.33% -0.42%
САЩ 10 г. 2.27 2.44 0.85% 0.17%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК