Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
Национален телефон: 0 700 1 77 99
e-mail: sales@dvam.bg
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (април - юни 2016г.)

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Спад в цените на акциите на повечето публични компании у нас през второто тримесечие на 2016г. Негативната тенденция на БФБ-София продължи до края на месец май.

    За първите два месеца на тримесечието – април и май – борсовият индекс  SOFIX отбеляза понижение, съответно с 0,84% и 0,28%. Така от началото на годината до края на месец май т.г. SOFIX успя да изгуби 4,24% от стойността си. Но през юни настроението на БФБ-София бе коренно различно. В резултат на множество корпоративни новини, свързани най-вече с гласуването на дивидент от акционерите на немалка част от дружествата на БФБ-София, станахме свидетели на значителен ръст в стойността на борсовите индекси. На 23-ти юни SOFIX приключи деня на ниво от 461,60 пункта, което е най-високото от месец август 2015 г. насам. За съжаление, в самия край на тримесечието не само търговията на БФБ-София, но и на международните пазари, бе изцяло подчинена на резултатите от референдума във Великобритания. Новината за Brexitшокира всички и доведе до обезценка на британския паунд и до срив на световните борси. Спадът на цените на БФБ-София бе относително по-малък в сравнение с този на основните борсови индекси в света. В резултат на новините от Острова, SOFIXизтри част от печалбите си за юни, но все пак приключи месеца с повишение от 3,22%, а тримесечието с 2,06%.

    От акциите на компаниите, включени в SOFIX, най-голямо повишение през второто тримесечие на годината от 21% регистрираха тези на Неохим АД.  Двуцифрен ръст, съответно от 17% и 10%, отбелязаха книжата на Първа инвестиционна банка АД и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ. Добре се представиха и дяловете на Химимпорт АД и Индустриален холдинг България АД. След новината за вливане на Албена инвест холдинг АД в Албена АД, цените на акциите на двете компании претърпяха немалка промяна. Стойността на книжата на Албена АД се понижи с 8,5% за тримесечието, докато тази на дяловете на холдинговото дружество скочи с цели 31%. Освен акциите на Албена АД, спад от малко над 8% отбелязаха и тези на Трейс груп Холд АД. На отрицателна територия за тримесечието приключиха и книжата на Адванс терафонд АДСИЦ, Софарма АД, М+С Хидравлик АД.

    Индексът BGREITпродължи позитивната си серия от началото на годината и през второто тримесечие на т.г. повиши стойността си с нови 2,24%. Индексът приключи месец юни на ниво от 102 пункта, което е най-високата му стойност от декември 2007 г. насам. От останалите дружества на БФБ-София двуцифрен ръст от 21% и 16% отбелязаха акциите на Проучване и добив на нефт и газ АД и Билборд АД. На другия полюс останаха книжата на ЧЕЗ Разпределение България АД, които, след като стана ясно, че не се планира дивидент за тази година, изгубиха 10% от стойността си. Те приключиха месец юни на ниво от 120 лева, което е най-ниската им стойност откакто се търгуват на БФБ-София. Неяснотата около това, което се случва с някои от дружествата в тютюневия холдинг, доведе до нов спад в пазарната капитализация на Булгартабак холдинг АД през второто тримесечие на т.г. с близо 14%. Акциите на другата цигарена компания на БФБ-София – Юрий Гагарин АД – също изгубиха 17% от стойността си до ниво от 32 лева. Сред най-губещите за периода се наредиха книжата на Еврохолд България АД и на дъщерното му дружество ЗД Евроинс АД, които изгубиха съответно 20% и 36,5% от стойността си. От консолидирания отчет на Еврохолд АД за 2015 г., който бе публикуван с 2 месеца закъснение, стана ясно, че консолидираната загуба на дружеството за изминалата година е в размер на 77 млн. лева.

Коментарът е на Апостол Апостолов,
Брокер в „Ди Ви Инвест” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Събитията на финансовите пазари и на политическата сцена през второто тримесечие на 2016 г. отново предоставиха на пазарните участници голяма доза несигурност и предизвикаха резки колебания на основните индекси

    Най-значим се оказа вотът на гласоподавателите във Великобритания страната да напусне ЕС, като това изненада повечето инвеститори и първоначално предизвика рекордни разпродажби на рисковите активи. В САЩ основното макроикономическо събитие бяха слабите данни за заетостта през месец май, което отдалечи допълнително във времето прогнозите за следващото покачване на референтната лихва от страна на Федералния резерв (Фед). Независимо от всичко това, тримесечието се оказа положително за повечето класове активи (с някои изключения), в резултат на очакванията за нови вливания на ликвидност и продължаване на политиката за нулеви и отрицателни лихви от страна на централните банки.

    След референдума от 23 юни т.г. британските акции се сринаха, а заедно с тях – и европейските индекси (и в по-малка степен глобалните акции). Голяма част от спада на акциите в Обединеното кралство бе в доларово изражение в следствие на рекордното за последните 30 години обезценяване на паунда спрямо щатската валута. Пазарите на рискови активи обаче възстановиха голяма част от загубите след първите два дни на разпродажби, като британските индекси на акции дори се представиха по-добре от тези на останалите развити държави.

   През второто тримесечие най-добри резултати отбелязаха суровините (петрол, сребро, злато), както и японската йена и активите, деноминирани в британски паунди. На другия полюс бе представянето на европейските банки, акциите на периферните държави от еврозоната и японският Nikkei. Кредитните пазари завършиха периода на положителна територия, като на релативна база щатските корпоративни книжа (с инвестиционен рейтинг и високодоходните) се представиха по-добре от европейките си аналози. Дълговите ценни книги бяха подкрепени в значителна степен от продължаващия спад на дългосрочните бенчмаркови лихвени проценти, като доходността на десетгодишните щатски облигации спадна от близо 2.30% в края на 2015 г. до под 1.50% през второто тримесечие на 2016 г. Германските бенчмаркови бундове се присъединиха към японските книжа и се търгуват на отрицателни нива, а количеството на облигациите с негативна доходност вече възлиза на над 11 трлн. долара. Тези тенденции бяха продиктувани от слабите до неутрални макроикономически данни и корпоративни резултати, бягството към сигурни активи след изненадващите данни от референдума във Великобритания, нагласите за запазване и координиране на експанзионистичната монетарна политика на централните банки, потиснатите инфлационни очаквания, структурните дългосрочни дефлационни процеси и др.

Коментарът е на Атанас Тотков, Портфолио мениджър в „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.03.2016 Стойност на 30.06.2016 Промяна за Q2' 2016 Промяна от началото на годината
Индекс на български акции SOFIX 446.35 455.55 2.06% -1.16%
Индекс на германски акции DAX 9,965.51 9,680.09 -2.86% -9.89%
Индекс на френски акции CAC 4,385.06 4,237.48 -3.37% -8.62%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 17,685.09 17,929.99 1.38% 2.90%
Индекс на щатски акции S&P 500 2,059.74 2,098.86 1.90% 2.69%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 16,758.67 15,575.92 -7.06% -18.17%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 3,003.92 2,929.61 -2.47% -17.22%

 

Корпоративен дълг Стойност на 31.03.2016 Стойност на 30.06.2016 Промяна за Q2' 2016 Промяна от началото на годината
Инвестиционен рейтинг, долари 118.82 122.74 3.29% 7.65%
Подинвестиционен рейтинг, долари 81.69 84.70 3.68% 5.11%
Инвестиционен рейтинг, евро 134.72 136.11 1.03% 3.50%
Подинвестиционен рейтинг, евро 102.64 103.99 1.32% 1.25%

 

ДЦК Доходност на 31.03.2016 Доходност на 30.06.2016 Промяна за Q2' 2016 Промяна от началото на годината
България 10 г. 2.60 2.44 -0.16 0.03
Германски 10 г. 0.15 0.13 -0.28 -0.76
САЩ 10 г. 1.77 1.47 -0.30 -0.80

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на брокери, анализатори и портфолио мениджъри в ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД и в УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД. За изготвянето на материалите е използвана публична информация, като официалния бюлетин на Българска Фондова Борса - София и други източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Ди Ви Инвест ЕАД и Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД, свързани с тях лица или клиенти на дружествата, или тяхни служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на Ди Ви Асет Мениджмънт.
© Ди Ви Асет Мениджмънт

В случай, че не желаете вече да получавате този Бюлетин, моля направете го ТУК