Новини

На 01.11.2012 година Ти Би Ай Асет Мениджмънт празнува 10 години от създаването си.
31.10.2012
УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” уведомява инвеститорите, че във връзка с удълженото работно време на Българска фондова борса – София и с цел отчитане пълния работен цикъл на чуждестранните пазари на финансови инструменти, са приети промени в графика за определянето и оповестяването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове/акции...
04.07.2012
С настоящото Ви уведомяваме, че на 29.02.2012 г. между ИД Ди Ви Евробонд АД и УД Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД се сключи Допълнително споразумение към Договора за управление на дейността на инвестиционно дружество от отворен тип...
29.02.2012
На 25.02.2012 г. по партидата на Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД в търговския регистър са вписани промени...
24.01.2012
Днес, 01 август 2011 г., бе извършена сделката, с която акциите на Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД и Ти Би Ай Инвест ЕАД се прехвърлиха от досегашният собственик „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България” ЕАД към новия едноличен пряк собственик "TBIH Financial Services Group N.V. – Холандия...
31.07.2011
На 8 февруари 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши „Виена Иншурънс Груп АГ”, Австрия, да придобие непряко „Ти Би Ай Инвест” ЕАД и „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД от „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България” ЕАД, което се притежава непряко от Кардан Н.В. ...
16.02.2011
Уведомяваме ви, че на свое заседание от 30.12.2010 г. Съветът на директорите на УД "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД, след като анализира настъпилите през последната година събития, свързани с емитента "Ален Мак" АД и издадените и неизплатени от него емисии облигации, взе решение стойността на вземанията, отразени във финансовите отчети на ИД "Ди Ви Евробонд" АД, ДФ "Ди Ви Комфорт" и ДФ "Ди Ви Хармония" във връзка с притежаваните от тях облигации, издадени от "Ален Мак" АД, да бъдат преоценени...
03.01.2011
На 06 и 07 ноември 2010 г. с тема "Договорни фондове" стартира УЧИЛИЩЕ ПО ИНВЕСТИЦИИ...
01.11.2010
Уведомяваме ви , че считано от 23-ти август 2010г. централният офис на УД " Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД (находящ се към момента в град София, ул. Света София 7, ет.6) се премества на нов адрес: гр . София -1113 , жк Изток , ул. " Тинтява "№ 13 Б, вх. А, ет.1.
15.08.2010
В Пловдив на 23.06.2010г. ръководство на Ти Би Ай Асет Мениджмънт организира среща - коктейл със своите инвеститори. Целта беше да се намерят още начини и възможности за заздравяване на връзката между компанията и клиентите и.
23.06.2010
Поради интересът към промоцията „0% входна такса” при инвестиция във взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт – Ди Ви Евробонд, Ди Ви Комфорт, Ди Ви Хармония и Ди Ви Динамик, кампанията се удължава до 30 септември 2010г.
15.06.2010
Днес (19 май 2010г.) в София се проведе форумът „Шумът на парите”, който се организира от финансовият уеб портал PROFIT.bg .
19.05.2010
Нетни инвестиции в размер на 32 милиарда евро са постъпили в Европейските взаимни фондове през януари т.г. ...
15.03.2010
В периода 23-30 октомври т.г. екип от специалисти на Ти Би Ай Асет Мениджмънт проведе национална програма с цел обучения за набиране на инвестиционни агенти на компанията.
02.11.2009
Управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт търси да назначи инвестиционни агенти, които да бъдат част от екипа на отдел „Продажби” на Компанията.
01.10.2009
На 30 милиарда евро възлизат нетните инвестиции в Европейските взаимни фондове, според данни от статистически доклад на Европейската Асоциация на Фонд Мениджърите (EFAMA) за второто тримесечие на 2009 г
01.10.2009
Ти Би Ай Асет Мениджмънт официално представи днес пред подбран кръг медии специалното си предложение, насочено предимно към индивидуалните инвеститори – Личен Спестовен План с Ди Ви Взаимни фондове.
28.09.2009
На 16 септември 2009 г. от 16 часа управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт организира обучение за нови инвестиционни агенти ...
02.08.2009
Лични средства на стойност 330 лева събраха служителите на Ти Би Ай Асет Мениджмънт и Ти Би Ай Инвест. Средствата ще бъдат дарени на Дом за деца „Христо Ботев” – кв. Горна Баня в София под формата на подаръци.
24.07.2009
През месец юни т.г. управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт организира обучения за нови инвестиционни агенти в градовете София, Пловдив и Благоевград.
01.06.2009
Управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт уведомява своите клиенти и партньори, че от 1 май 2009г. регионалният офис на компанията в гр. Варна е с нов адрес - ул. Княз Александър Батенберг №12, етаж 2.
23.04.2009
Консервативният взаимен фонд на Ти Би Ай – Ди Ви Евробонд - е един от фондовете-лидери по обем активи, към средата на февруари т.г. Активите му възлизат на над 11.65 млн. лева, което му отрежда и водещото място, по този критерий, сред останалите четири фонда на Ти Би Ай Асет Мениджмънт.
18.02.2009
Общо 22 асоциации на управляващи дружества са предоставили на EFAMA данни за нетните продажби и нетните активи на управляваните от тях фондове, което представлява над 97 на сто от общата стойност на активите във взаимни фондове от отворен и затворен тип.
11.02.2009
Светослав Велинов, Директор „Управление на портфейли” в управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт, бе избран за член на Управителния съвет на Българската Си Еф Ей Асоциация (БСФАА) на тазгодишното Общо събрание на Сдружението, проведено в края на юли.
29.07.2008
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД уведомява своите клиенти и партньори, че считано от 1 август 2008г. Регионална дирекция Продажби гр. Бургас е с нов адрес - площад Баба Ганка 4, ет.1, офис 1.
28.07.2008
През юни 2008г. се проведе шестото по реда си „Лятно училище” за студентите от икономическите университети в страната.
11.07.2008
Ти Би Ай Асет Мениджмънт информира своите клиенти и партньори, че считано от 1 юли 2008г., телефонния номер на Регионална Дирекция Продажби гр. Пловдив е 032/ 95 03 68.
30.06.2008
Днес в Морската градина в Бургас, Общинският детски комплекс (ОДК) в града, с подкрепата на детския взаимен фонд Ди Ви Съкровище, организираха зрелищен Концерт-спектакъл, с което тържествено отбелязаха Международния празник на детето - 1 юни.
31.05.2008
1 2 3 4 5of 5