Новини

ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ ЗАПОЧВАТ ДА ПУБЛИКУВАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНОТО ОТКЛОНЕНИЕ (РИСКА)

02.01.2008

С единодушно решение УС на Българската Асоциация на Управляващите дружества (БАУД) прие едно изменение, свързано с предоставянето на информация за резултатите и параметрите, които взаимните фондове на членовете на БАУД ежедневно публикуват в националната преса и на уеб сайт www.baud.bg.

Считано от 01.01.2008 г. управляващите дружества - членове на БАУД започнаха да публикува стандартното отклонение на всеки взаимен фонд, който управляват, като един от количествените параметри за измерване на риска на съответния фонд.

Публикуването на риска ще присъства във всички материали на взаимните фондове, в това число и в рекламните материали, които дават информация за постигната от тях доходност.

Като основен мотив за публикуването на риска членовете на БАУД изтъкват в по-добрата информираност за резултатите и присъщите рискове на даден взаимен фонд, което ще спомогне за взимането на информирани инвестиционни решения от страна на инвеститорите.

Тъй като инвестициите във взаимни фондове са дългосрочни и за да не се претрупва с информация таблицата на взаимните фондове на членовете на БАУД, публикувана ежедневно в пресата и на уеб сайта на Асоциацията (www.baud.bg) ,   колоната с доходност на взаимните фондове за последните 6 месеца се заменя с информация за риска на всеки фонд. С това, резултатите за доходност на взаимните фондове съответно са: доходност за последните 12 месеца, от началото на дейността на всеки взаимен фонд и от началото на настоящата година.