Новини

Изменени Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети) в сила от 20.02.2023 г.

19.01.2023

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД от 19.01.2023 г. са приети изменения и допълнения в Общите условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети). Изменените Общи условия влизат в сила считано от 20.02.2023 г. Текстът на изменените Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети), може да намерите на интернет страницата на управляващото дружество - www.dvam.bg , в секция „Информация за инвеститорите“. УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.