Новини

Публикуван Основен информационен документ

30.12.2022

Уважаеми клиенти,

На Интернет страницата на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е публикуван Основен информационен документ за Договорен фонд „Ди Ви Баланс“, който ще замени Документа с ключова информация за инвеститорите на Договорен фонд „Ди Ви Баланс“ и ще се прилага от 01.01.2023 г.

 

На Интернет страницата на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е публикуван Основен информационен документ за Договорен фонд „Ди Ви Динамик“, който ще замени Документа с ключова информация за инвеститорите на Договорен фонд „Ди Ви Динамик“ и ще се прилага от 01.01.2023 г.

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД