Новини

Нови Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

22.11.2021

Нови Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети) в сила от 01.01.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД от 19.11.2021 г. са приети нови Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети). Новите Общи условия влизат в сила считано от 01.01.2022 г.

Текстът на новите Общи условия на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори и към договорите за предоставяне на инвестиционни консултации (съвети), може да намерите на интернет страницата на управляващото дружество - www.dvam.bg , в секция „Информация за инвеститорите“.

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД